dinsdag 29 december 2009

2009 en verder


De afgelopen week al de nodige terug- en vooruitblikken gezien. Eind van het jaar blijft een mooi moment om wat zaken op een rij te zetten, af te sluiten en verwachtingen uit te spreken. Ik heb ondertussen al ruim een week vakantie achter de rug en ben daardoor hopelijk iets beter in staat om de hoofd van de bijzaken te scheiden, maar het zou ook zo maar kunnen dat ik heel belangrijke mijlpalen vergeet. Ik lees het wel in de reacties.


2009 is voor mij in elk geval het jaar van het afscheid van de bibliotheekautomatiseringssystemen. (Niet dat deze niet meer bestaan, hoewel toch ook langzaam overal begint door te dringen dat de geintegreerde systemen hun langste tijd hebben gehad.) Na jaren eindverantwoording te hebben gehad over het systeem dat in de helft van Limburg wordt gebruikt en de conversie van Concerto naar Bicat in 2008 te hebben geleid, was 2009 vooral advisering en projectvoorbereiding. Waar ik verwacht had het ook wat rustiger te krijgen nu ik verder van de operatie vandaan stond, moet ik toegeven dat dat inderdaad het geval was.... heel even.

Dan de persoonlijke hoogtepunten:
 • Het succesvolle project met webassistent (chatbot) en intelligente software om vraagafhandeling te automatiseren en al@din meer van deze tijd te maken. Jammer is wel dat na de succesvolle proef hier geen vervolg aan is gegeven.
 • Het brede gebruik van e-KIC (software om kennis te delen en op eenvoudige wijze samen te werken) door medewerkers van Limburgse bibliotheken en binnen projecten zoals Gids.
 • Advisering met betrekking tot projectvoorstel "digitaal museum" Van Bommel van Dam. Het project is inmiddels gestart.
 • Deelname aan het projectteam Infrastructuur Digitale Bibliotheek. Lang niet alles gaat hier zoals het zou moeten, maar dit is een éénmalig gebeuren dan moet slagen. Ik hoop dat dit in 2010 ook bij de hoogtepunten staat!
Dieptepunten waren er ook:
 • Ik had gehoopt al voor de zomer met de meeste bibliotheken in Limburg gestart te zijn met 23 dingen. Helaas werden de middelen hiervoor pas eind 2009 beschikt en zal niet eerder dan in het voorjaar van 2010 worden gestart. Een jaar verloren voor de Limburgse bibliotheken om breed gebruik te maken van de mogelijkheden die Web 2.0 biedt;
 • De voortgang van de aansluiting van de bibliotheken op de glasvezelinfrastructuur is zo langzaam. Hierdoor lopen de aanloopkosten veel hoger op dan kon worden voorzien en zal het dus ook langer duren voordat de investeringen zijn terugverdient. Ook kan pas later worden begonnen met de gezamenlijke inkoop van diensten.

Hoezo dieptepunten? Eigenlijk is er maar 1 dieptepunt en alles zou verder ongezegd kunnen blijven. Dat is het plotselinge overlijden van collega Paul van Berlo. Steun en toeverlaat op gebied van de catalogus zo lang ik me kan herinneren. Eén van de mensen ook, die er voor heeft gezorgd dat de proef met de webassistent tot een goed einde werd gebracht. Dat ik hem in 2010 (en nog lang daarna) zal missen is geen moeilijke voorspelling.

Wat verder te verwachten voor 2010?
Voor Bibliotheek.nl is het erop of eronder. Als het aan mij ligt erop met als eerste zichtbare mijlpaal de Nationale Bibliotheekcatalogus. Deze kan vervolgens als basis dienen voor allerlei gepersonaliseerde diensten die de bibliotheken aan hun klanten leveren. Misschien is dit niet zo'n spannend vooruitzicht, maar het is volgens mij wel het belangrijkste dat de bibliotheken volgend jaar te wachten staat. Andere, meer hippe, gewenste of controversiële voorspellingen laat ik graag over aan de trendwatchers.


afbeelding van: http://zwerfkunst.web-log.nl/

donderdag 10 december 2009

NBD Biblion en centrale catalogus

Ik schreef al eerder over de (bescheidener) plannen van NBD Biblion met betrekking tot de vorig jaar groots aangekondigde nationale catalogus. Gisteren is voor een zaal met publiek nog eens herhaald wat 7 juli ook aan de pilot-bibliotheken werd meegedeeld: het gaat niet op de centrale catalogus, maar om het verbeteren van het bestelproces en de catalogus is maar een bijproduct. NBD Biblion bouwt geen nationale catalogus. Zie voor uitgebreid verslag van de hele bijeenkomst het blog van Jan Klerk. De specifieke post over NBD Biblion staat hier.

Dat maakt volgens mij de weg vrij voor de Nationale Catalogus, waarvan door Johan Stapel van de KB het volgende plaatje werd geschetst. Wie het begrijpt mag het zeggen, maar we zien een nationale catalogus als centrum van de wereld (in elk geval van deze afbeelding) met allerlei connecties naar de belangrijkste partijen waar we mee te maken hebben: Google voor de vindbaarheid, die wordt geregeld via Worldcat; de GGC voor de kwaliteit van de data; de content want het gaat niet alleen om titels en natuurlijk de verbinding met alle lokale systemen
Nu nog even regelen.....

woensdag 2 december 2009

Impressie 1e dag Bibliotheekinnovatie

Donderdag 26 november was de eerste nationale dag van de Bibliotheekinnovatie. Voor zover ik weet waren er geen Limburgse Goudklompjesteams, maar dat mag de pret niet drukken. Bijgaand filmpje geeft een impressie van de dag en je ziet in elk geval dat de deelnemers enthousiast en geïnspireerd zijn. Hopenlijk weten ze dit over te brengen op hun collega's en in de bibliotheken zelf. Heb in het voorbijgaan al een paar dingen gezien die zeker interessant zijn om eens mee aan de slag te gaan.

vrijdag 27 november 2009

Mooi erfgoedproject opgeleverd in Venray


Na jaren voorbereiding en jaren werk is vandaag het Rooynet-project in Venray opgeleverd. 2 jaar geleden was de eerste versie van de bijbehorende website al eens opgeleverd, maar met ingang van vandaag is deze uitgebreid met genealogie-gegevens van het gemeentearchief en het archief van Peel en Maas. Waardevolle content wordt zo breed toegankelijk gemaakt dankzij samenwerking tussen een groot aantal partijen in het Venraayse. Ooit op pad gegaan met Goudanet als voorbeeld, maar omdat het aantal partijen hier veel groter is heeft het een heel andere invulling gekregen. Overeenkomst is wel dat in beide gevallen de bibliotheek een prominente rol speelt in het verbinden van de partijen en het facitiliteren van veel zaken.

Langzamerhand begint ook "Mijn Rooynet" vorm te krijgen. Ik vind vooral de mogelijkheid om een eigen fotocollectie samen te stellen en deze vervolgens als slideshow op je eigen site te kunnen plaatsen een erg mooie optie.

Ik heb op dit moment maar één wens: de mogelijkheid om Rooynet op een goede manier via Bibliotheek Limburg toegankelijk te maken.

donderdag 12 november 2009

Verbinden op inhoud


Tijdens het NVB-congres heb ik een paar aantekeningen gemaakt die ik toch maar even in deze post vastleg. Verder maak ik me er makkelijk van af. Klaas Jan Mollema heeft in zijn blog van enkele sessies die ik ook heb bijgewoond al verslag gedaan. Ga ik niet nog eens overdoen.
Bas Haring: bibliotheken moeten zich bezighouden met verzamelen vreemde informatie en die alleen na lang aandringen vrijgeven.
Zie verder liveblog Klaas Jan Mollema.

Daarna was het de beurt aan Andrew Keen, erkend criticaster van het internet zoals zich dat ontwikkeld. In zijn boek "Cult of the amateur", zo geeft hij nu toe, ging hij wat kort door de bocht bij het schuld geven aan het internet van het om zeep helpen van onze cultuur. Binnenkort verschijnt zijn 2e boek "Digital Vertigo".
Enkele statements:
Internet is ultieme democratie. Een nieuwe sociale orde krijgt vorm.

Internet is een gevolg van sociale en culturele gebeurtenissen en ontstaan vanuit een vreemde idelologische combinatie van koude oorlog-denken met de hippiecultuur. Individuele vrijheid tegenover autoriteiten als Thatcher en Reagan met de bedoeling deze uit te (kunnen)dagen. Internet heeft geen centrum en geen bestuur en hierdoor worden heel veel deskundigen overbodig (librarians worden enkele malen met name genoemd door Keen). Iedereen is gelijk op internet. We zijn volgens Keen in competitie met anderen op twitter/facebook etc. Onder andere met types als Obama en Lance Armstrong. Overigens is het geen keuze meer. We moeten aanwezig zijn. We zijn allemaal gedwongen om ons eigen merk uit te dragen. hiermee worden we onze eigen Big Brother: het netwerk is BB.

We moeten wel weer de kans krijgen om NEE te zeggen. Zaken moeten privé kunnen zijn, waar sociale media nu steeds meer alles publiek maken. Alles wordt gepubliceerd. Willen we meedoen of niet. Keen verwacht dat binnen afzienbare tijd het privé domein weer opnieuw gebouwd en gedefinieerd wordt, dat is de uitdaging.

Een andere spreker is Lykle de Vries
Lyckle de Vries geeft aantal vuistregels voor bibliotheken om in contact te komen met de klant, gelardeerd door enkele filmpjes.
23 dingen is volgens hem onmisbaar om de goede dingen met de klant te kunnen gaan doen. Naar aanleiding van een project bij Biblioservice Fryslan geeft hij 4 vuistregels:
- denk vanuit klant niet vanuit collectie
- je omgeving is te klein, ga samenwerken/verbreden
- de klant is een mens. De klant is geen doelgroep!
- de bibliotheek is informatiespecialist (maak gebruik van je kennis)

woensdag 11 november 2009

Mark Deckers: Waarom ik nog steeds geloof in Aladin!

Mark Deckers: Waarom ik nog steeds geloof in Aladin!
Goed om te lezen dat er nog meer mensen in bibliotheekland wonen die nog niet zo snel van Al@din afwillen. Ben het van harte met Mark eens als hij stelt dat we Al@din niet eerder moeten opdoeken dan dat we voor een alternatief hebben gezorgd. Dat er haast is met het alternatief is ook waar. Allerlei partijen (naast goeie vraag dook deze week ook "Ask me" op) zien er blijkbaar wel business in, waarom de bibliotheken niet? Al@din geeft invulling aan de informatiefunctie van de bibliotheek en biedt bij uitstek mogelijkheden om "connectie met de collectie" te maken om maar eens een populaire kreet erin te gooien.
Bibliotheekhuis Limburg heeft samen met de bibliotheek Vlissingen en Probiblio een project ingediend dat prima kan dienen om de modernisering en kwaliteitsverbetering van Al@din vorm te geven. Het zou prettig zijn als andere partijen (Mark zorg jij voor de OBD) zouden aanhaken. Dat komt het tempo zeker ten goede!

donderdag 5 november 2009

Zoek&Boek nu ook via Leesplein beschikbaar


Het leuke van de evaluatie van de digitale diensten zoals die door de Projectgroep Bibliotheekinnovatie is uitgevoerd, is dat veel bibliotheekmedewerkers ineens diensten ontdekken waarvan ze het bestaan niet kenden of al lang weer vergeten waren. Voor mij is Leesplein een van deze diensten. Ik begrijp uit het advies dat het de bedoeling is dat Leesplein nog even blijft, maar dat er nog wel wat verbeteringen mogelijk zijn. Een eerste verbetering is dus dat de Zoek&Boek-knop hier nu ook te vinden is. Nu nog zorgen dat ook deze dienst helder op ieders netvlies komt.

Nieuw voor bibliotheekleden: Bieblink.


Sinds enkele dagen is via een aantal Aquabrowsers (waaronder Bibliotheek Limburg de toegang tot de online archieven van de Volkskrant beschikbaar. Bij het zoeken komt onder de selectie van de vestigingen als eerst "bieblink" boven met alle Volkskrant-resultaten m.b.t. het onderwerp.

Op de Volkskrant-artikelen is door te klikken en indien de gebruiker lid van een bibliotheek is kan deze na inloggen het hele artikel lezen. Hiervoor is het dus niet meer nodig om naar de bibliotheek te gaan. Vervolgens kan binnen de Volkskrant-site uitgebreid worden rondgekeken. Mooie service lijkt me. Vaak vergeten we dat vervolgens aan de klanten te vertellen. Omdat het om een samenwerking met de Volkskrant gaat, is er in elk geval 1 krant die hier voor gaat adverteren en zaterdag zal de eerste advertentie voor Bieblink, zoals deze mooie dienst heet, worden geplaatst. Ook Hans van Velzen is voor de webcam gaan zitten om aan te geven hoe mooi deze dienst is.Iedereen moet het dus vooral gaan ontdekken. Het is een mooie dienst aan de bibliotheekleden en dit moet breed worden uitgevent. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat het niet blijft bij de archieven van de Volkskrant alleen.

Wat ik niet zo goed begrijp is de naamgeving (en waar is het nieuwe merkbeeld?) en ook zitten er volgens mij teveel stappen tussen het zoeken en de toegang tot de artikelen. Maar goed, dit is een pilot (beta in Google-termen) en er moet ook wat te verbeteren blijven...

dinsdag 3 november 2009

Jan Tweepuntnul: Connectie met de collectie

Jan Tweepuntnul: Connectie met de collectie

Aangezien het verslag van de projectgroep er nog niet is beginnen we maar eens met een ander ooggtuigeverslag. Jan bedankt hiervoor.

woensdag 21 oktober 2009

Biebsearch in Limburg


Vanmiddag presenteerde Biebsearch "ambassadrice" Annemarie van Essen van de Overijsselse Bibliotheek Dienst de achtergronden en mogelijkheden van Biebsearch. Ik had bij deze blog graag een plaatje van het nieuwe logo - netjes in de nieuwe landelijke huisstijl geplaatst, maar dat heb ik (nog) niet voorhanden. Daarom de verwijzing naar het filmpje dat bij de eerste Biebsearch-implementatie (genaamd Fiducia) door het Deltion-College in Zwolle is gemaakt.

Het sterke van Biebsearch is dat modulair en schaalbaar is en minder aanbodgericht dan de meeste andere bibliotheekdiensten voor het onderwijs. Uitgangspunt is dat in samenwerking met de schoolorganisatie(s) Biebsearch wordt ingericht aansluitend bij de behoefte van de school.
Volgens de aanwezigen vanmiddag is dat de gewenste aanpak. Dit bleek ook al wel uit de verschillen in behoefte die daarna door een aantal aanwezigen werd geuit. Afhankelijk van de rol/positie, maar ook van de school werden andere onderdelen van Biebsearch benoemd als zijnde heel interessant: de mediathecaris ziet de meeste winst in de zoekmachine die alleen betrouwbare en gecontroleerde content biedt; het management ziet vooral ook mogelijkheden rondom Mediawijsheid voor het onderwijzend personeel (en zichzelf), terwijl men dit op een andere school in eerste instantie voor een kleinere groep voorlopers zou willen inzetten.
De presentatie bood hiermee voldoende aanknopingspunten voor de bibliotheek om met de scholen verder te te ontdekken waar de beste kansen liggen. Wel is duidelijk dat het voor een goede afloop nodig is om in elk geval de eerste verkenningen op directieniveau te doen. Gelukkig was ook aan die voorwaarde vanmiddag voldaan.

vrijdag 9 oktober 2009

Opnieuw Mijnbibliotheek


Op Youtube staat sinds enkele dagen dit demo-filmpje over hoe "mijnbibliotheek" eruit zou kunnen gaan zien. Gelukkig zijn er de nodige overeenkomsten met de beelden die landelijk worden neergezet (zie ook mijn post van gisteren). Beide initiatieven zullen ongetwijfeld bij elkaar komen en op die wijze mogelijk sneller tot een mooi resultaat leiden waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen.

donderdag 8 oktober 2009

Korte terugblik IHOL


Voor wie de blogteksten van eerder vandaag wil overslaan hier de highlights met betrekking tot de visie op de bibliotheekvoorziening van de toekomst. Eigenlijk waren alle 4 sprekers het er roerend over eens dat de bibliotheek met zijn omvangrijke klantenbestand een gigantische potentie heeft. Ga aan de slag met je klantprofielen en er is een wereld te winnen. Dit kan door middel van co-creatie, verbinden, sociaal netwerken, het maakt niet uit, maar als we het niet benutten gaan we dezelfde weg als de muziek en andere uitgevers.
Na afloop Frank Huysmans nog even gevraagd of zijn toekomstbeeld onveranderd zwart is voor de openbare bibliotheek en dat bleek toch al iets grijzer te zijn geworden. Met name het prototype van mijnbibliotheek.nl die de Projectgroep Bibliotheekinnovatie liet zien tijdens de presentatie in de OBA eind september biedt perspectief. Voor de volledigheid hierbij het filmpje nog een keer.

De visie van de bibliotheekdirecteur op de toekomst van de bibliotheek

De titel van de presentatie van Eppo van Nispen tot Sevenaer: durf te duiken in het diepe. Het begint met een dansje (en eindigt met een dansje en daarmee maakt hij zijn verhaal mooi rond. Tussendoor een serieuze boodschap met heel veel humor
1e vraag aan de zaal: wat is een business model voor jullie? Volgens Eppo is dit vrij vertaald 'het creëren van de win-win-situatie'


Vervolgens een onderhoudende presentatie (leuke filmpjes o.a. Mr. Bean in de bibliotheek), maar ook meteen foto's hoe het niet moet uit het gebouw waar we zijn: "inleveren bibliotheekmateriaal" (alleen het woord al) bij de inleverbus en dan een wand met daarop allerlei verboden en regels die in de bibliotheek gelden
life is all about having fun en de meeste bibliotheken zijn about NOT having fun

Wees open en ga ondernemen is de boodschap van Eppo. We moeten de minister natuurlijk vragen om geld, maar moet de middelen vooral binnen de eigen organisatie vinden. Als je iets bedenkt, wat is dan het "fat man-moment": wat is de toegevoegde waarde en wat maakt het bijzonder.
Stop met kijken naar de bibliotheek van gisteren, daar is nu niets van te leren en voor de toekomst al helemaal niet. Informatie delen is niet meer kostbaar, nieuwe zoektechnologieën vinden steeds beter (en sneller) de juiste informatie. Je collectie zijn niet meer de boeken, maar de mensen die je moet gaan verbinden. Verder is flexibliteit en ontbreken van regels noodzakelijk.
Gebruik je profielen om een beter contact met je klanten te maken.

de visie van de professor op bibliotheek als cultuurdrager in de toekomst

2005 - richtlijnen
kunst en cultuur + ontmoeting en debat nu verdwenen in taakstellng bieb volgens OCW ob doet alleen nog aan lezen, leren en informeren

Uitleningen gedaald in 25 jaar van 38 procent naar ruim 20 procent. Grootst krimp bij jongeren en jong volwassenen. Ten opzichte van jaren 50/60 wel nog substantieel meer

wat is cultuur: vergelijking met andere culturen en vergelijking met vroeger + afgrenzen van subculturen (elite/massa) volgens sommigen link met opkomst boekdrukkunst
ontwikkeling:
17e eeuw sociaal onderscheid
18e eeuw hogere menselijke waarden
19e eeuw maatschappelijke integratiemiddel
20e eeuw leefstijl
alle betekenissen optellen

Bieb als culturele instelling in spagaat: mag niet te elitair, maar ook niet te algemeen/breed (want moet wel onderscheidend kunnen werken).
Cultuurdeelname blijft redelijk constant, maar klassieke cultuur vergrijst, wel signaleert Frank een opmerkelijke groei in cultuurdeelname van kinderen en tieners - met name het zelf doen. Op televisie is er wel minder belangstelling voor kunst en cultuur.

Visie:
Voor toekomst moordende concurrentie: google, e-boeken, torrentsites, librarything. Bibliotheken moeten in digitale domein veel beter gevonden worden en dan specifiek op gebied van Web 2.0
Probleem: literatuurplein, goed, maar wordt bijna niet naar gelinkt en staat daardoor laag in de ranking google
Bibliotheekwerk moet verder dan collectioneren en ontsluiten. Bibliotheek moet naar gebruiker toe. Gevruiker soet zelf ordenen en delen
Digitalisering maakt publiekssegmentatie met alle mogelijkheden daarbij mogelijk.

De bibliotheek moet hiertoe:
minder fysiek en meer digitaal
minder gericht op leden en lenen, meer consulteren en attenderen
minder collectioneren en meer connecties
minder content en meer context (nadruk verschuift van het hebben van de content naar het contextualiseren
minder voor en meer met de gebruiker

Franks droombeeld komt overeen met hetgeen nu landelijk is ingezet: De bibiotheek als Google+ met als slogan "de bibliotheek weet meer" toegang via één pas en éen collectie Nederland. Landelijke herkenbaarheid en lokale presentatie. Om dit waar te maken zijn er wel voldoende euro's nodig

De visie van de entrepeneur op de toekomstige bibliotheekvoorziening

Paul Rinkens, zichzelf 'corporate insultant' noemdende bedenker van Qbic hotels (a branding bricks company: wij maken van gebouwen een merk).

Overal hetzelfde: de klant heeft de macht. Bibliotheken tot nu toe "bezitter van de kennis", kennis waar de buitenwereld bijzonder weinig mee doet. Bibliotheken weten meer van de klant dan allerlei hele grote multinationals weten en we doen er niets mee. Als we dat gaan uitnutten, dan wordt de bibliotheek de place to be.

- bibliotheek zoals C.C. moet onderdak bieden aan mobiele knowledge worker
- bibliotheek als co-creator: kunt allerlei nieuwe verbindingen faciliteren als bibliotheek door bijvoorbeeld een vrije vloer aan te bieden en gebruik hiervoor ook de passie van de medewerkers
- geef de kennis weg, levert vervolgens allerlei respons op die weer tot co-creatie leidt
- gebruik de kennis die je hebt als bibliotheek van je klanten om verbindingen met andere dienstenaanbieders te maken

de visie van het onderwijs op de bibliotheekvoorziening van de toekomst

Theo Bovens - Collegevoorzitter van de Open Universiteit - heeft een lange voorbereidingstijd gehad om na te denken over de bibliotheekvoorziening van de toekomst, maar zal toch proberen de actuele zaken meenemen.
Samenwerking met VOB ten aanzien van leven lang leren en verder ook voor de Library School.
Samenwerking me UM ook ten behoeve van toegang tot digitale content voor OU-studenten. Is allemaal nog op basis oude businessmodel: abonnee betaalt voor content. Volgens Theo gaat het in de toekomst allemaal naar open toegang tot (educatieve) content (naar voorbeeld van MIT, maar dit is zonder docent bijna niet bruikbaar. Inmiddels zijn hier nu ongeveer 400 universiteiten mee bezig. Ook OU in Engeland en Nederland volgen dit na en hier is wel zonder docent cursus te volgen.
Ook WikiWijs volgt deze filosofie (NL 2e land ter wereld na India)

gevolgen voor biebs + taken in de toekomst in deze omgeving
- opsporen en verzamelen van kennis
- selecteren toegankelijk maken van deze kennis (wat nu vooral ook gebeurd door uitgevers, waar bedrijven op
- hoeder culturele erfgoed (ook al leest niemand het nog, het moet wel bewaard)
- personnlijke adviesfunctie

Bieb: open, gratis, goed toegankelijk en moet vooral bijdrage leveren aan lifelong learning.
Wie is hiervoor de sponsor in de toekomst: klanten, instellingen of overheid?

Geen gimmicks & gadgets, maar visies


Vanmiddag vindt bij Centre Ceramique het jaarlijkse IHOL-symposium plaats. Een aantal sprekers zal zijn (het zijn inderdaad alleen kerels) visie geven op de toekomst van bibliotheken en informatiediensten. Persoonlijk ben ik vooral benieuwd naar de visie van onze professor, Frank Huijsmans, die enkele jaren geleden eigenlijk weinig toekomst meer zag voor de openbare bibliotheek. Is hij inmiddels wat optimistischer, of gaat de ondergang nog sneller dan hij toen waarnam. Ik hoop jullie vanmiddag live op de hoogte te kunnen houden.

donderdag 1 oktober 2009

Intellectueel Kapitaal & Glas... Tegelijkertijd neemt met de groei in up- en downloadverkeer de vraag naar internetverbindingen en internetadressen zo hard toe, dat komend jaar al problemen worden verwacht als gevolg van bottlenecks in het internet (namelijk verbindingen die nog niet verglaasd zijn). Nu maar hopen dat de files in Nederland beperkt blijven tot asfalt en zich niet uitbreiden naar de digitale snelweg. "
Met bovenstaande constatering beëindigt Erik Brouwer van Intellectueel Kapitaal zijn column in de wekelijkse nieuwsbrief. Los van de gelegenheid om iedereen die dit leest de weg te wijzen naar IK Magazine denk ik dat nog niet iedereen zich realiseert hoe belangrijk het is om nu te investeren in bandbreedte (glas) om straks niet weer geconfronteerd te worden met files bij de koffie-automaat omdat iedereen in afwachting van het laden van de pagina maar even een bakkie gaat doen. Heeft natuurlijk wel weer voordelen voor de interne kennisuitwisseling, maar daar zijn ook andere nuttige methoden voor.

dinsdag 22 september 2009

Voortgang bibliotheek.nl


Gistermiddag presenteerde de Projectgroep Bibliotheekinnovatie de vorderingen met betrekking tot de digitale bibliotheek. Het volledige verslag is vast binnenkort te lezen bij Wim Keizer in zijn volgende nieuwsbrief, maar hierbij toch alvast een korte impressie.
Peter van Eijk neemt het SCP-rapport als uitgangspunt en geeft bij 9 van de 10 aanbevelingen aan dat de projectgroep hier actie op heeft gezet. Aanbeveling 10 betreft het diversifieren van de dienstverlening in de fysieke bibliotheek en daar lag volgens Peter meer een taak voor de lokale bibliotheken om dit in te vullen. De vraag uit de zaal of niet hier juist straks de bekostiging van de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek moet worden "verdiend" werd overigens wel bevestigend beantwoord. Dit zou dan gaan spelen na 2010. Tot die tijd denkt de projectgroep met de innovatiemiddelen te kunnen bouwen. De 22 cent die bibliotheken nu afdragen in het omslagstelsel en met name wordt besteed aan content, blijft voor de content beschikbaar. Het ministerie zal de 2 miljoen, die nodig is voor de exploitatie structureel beschikbaar stellen.
Hiermee denkt de projectgroep de basis, waarvan het prototype wordt getoond, te kunnen bouwen. Voor eventuele uitbreiding met nieuwe functionaliteiten en ook voor de marketing zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar. Het getoonde prototype (zie ook de afbeelding) borduurt voort op de filmpjes die in juni werden getoond. De reacties hierop waren heel positief (waarbij opgemerkt dat zolang de portemonnee niet getrokken hoeft te worden getrokken een positieve reactie makkelijker wordt gegeven) waarmee de projectgroep op de goede weg (lang en bergop, zie ook Jan Klerk) is.

vrijdag 11 september 2009

Wie verzint een goede naam voor de nieuwe Al@din


Even voorstellen: de nieuwe informatiedienst van de bibliotheek. Een Digitale webassistent die in vele gedaantes op talloze websites opduikt en altijd zorgt voor relevante, betrouwbare, kwalitatieve informatie. Deze dienst is natuurlijk 24/7 beschikbaar en kent een aantal kanalen om de informatie te verstrekken en ook een aantal kanalen om aan de informatie te komen.
Omdat Al@din bij veel mensen een wat besmette naam is geworden en ook veel beperkter is als dienst, zoek ik hiervoor een nieuwe, pakkende naam. Liefst een naam die ook duidelijk maakt dat de Bibliotheken erachter zitten. Suggesties zijn heel welkom.

Of deze dienst er ook gaat komen is nog even de vraag. Als het aan Vlissingen, Probiblio en Bibliotheekhuis ligt wel. Een projectvoorstel is in de maak waar de pilots die deze organisaties de afgelopen periode hebben uitgevoerd worden samengevoegd tot 1 nieuwe dienst waar Aladin prima in op kan gaan.
Meer informatie over de pilot bij Probiblio is te vinden via de website. Over de proef in Limburg schreef ik al enkele malen op dit blog (zoek even op aladin).

Hoera voor mijzelf


Wilde eigenlijk een korte post maken over het projectplan dat we met Vlissingen en Probiblio in elkaar steken, maar voor ik op nieuw bericht klikte zag ik dat dit het 100ste berichtje op mijn blog ging worden en dat mag niet onopgemerkt. Waar 101 over gaat weten jullie dan nu ook al.
Ik merk wel dat mijn productiviteit de laatste tijd wat lager ligt, maar over een jaar bekeken - want zo lang bestaat dit blog - een respectabel aantal. Bovendien gaat het niet om de kwantiteit.
Verder denk ik een aantal trouwe bezoekers te hebben, die het in elk geval de moeite waard maken om hier regelmatig wat te schrijven. Blijf dus aub komen, want bloggen zonder gelezen te worden is als een wedstrijd zonder publiek spelen.

woensdag 26 augustus 2009

Bol in e-books


Eindelijk lijkt ook in Nederland het gebruik van e-books en dito readers van de grond te komen. Vandaag wordt de samenwerking van o.a. Bol.com en Sony gepresenteerd. De readers worden betaalbaar en ook het aanbod van Nederlandstalige e-books neemt toe.
Via de site van bol.com is hierover de nodige extra informatie te krijgen. Nu wordt het toch echt tijd voor de bibliotheken om een aanbod te regelen dat tijdelijk te bekijken is op deze readers!
In de Volkskrant van 27 augustus meer hierover.

Komkommertijd

Al een tijdje niets meer aan dit blog toegevoegd. Deels komt dat door vakantie, deels ook doordat een deel van de mededelingen die ik anders in een tekstje hier plaatste nu even snel in een tweet worden geplakt. Scheelt een hoop tijd, maar of deze boodschappen aankomen is wel de vraag. Verder is het zo dat in deze periode vooral heel hard wordt gewerkt aan minder zichtbare dingen. De projectgroep bibliotheekinnovatie bijvoorbeeld heeft hele teams met mensen samengesteld die vooral aan de slag zijn met het definiëren van allerlei zaken rondom de digitale bibliotheek. Omdat dit vooraf gaat aan het echte bouwen, is dit weinig zichtbaar.

Verder is september zowel provinciaal (deadline 1 september) als landelijk (deadline 15 september) de maand waarin de subsidieverzoeken voor vernieuwingsprojecten moeten zijn ingediend. Ook dat levert nu niet echt concrete zaken op, maar hopenlijk straks als de middelen beschikbaar komen wel.

Kan dus niet echt zeggen dat er echt sprake is van komkommertijd, maar zal wel proberen om ook hier weer wat vaker melding te maken van de zaken die in ontwikkeling zijn.

donderdag 23 juli 2009

Nieuwe site op basis Gidsgegevens

De Cultuurpark website die de wegwijzer is in het aanbod op gebied van Cultuureducatie in Parkstad Limburg is al enkele weken in de lucht, maar sinds kort werkt ook de koppeling met Gids nu helemaal goed.

Voor zover ik weet de eerste site in Limburg die volledig op Gids2 is gebouwd. Dat er nog vele moge volgen!

woensdag 22 juli 2009

Glasvezel? Plastic zul je bedoelen!

Onze benedenbuurman belde ongeveer een jaar geleden zeer blij naar boven met de vraag of het glas nu naar binnen werd gegraven. Helaas. Het was niet voor ons maar voor onze achterburen van de Mediagroep op Sabic. De blijdschap van de buurman is inmiddels minder. Vorig jaar dacht hij mee te gaan liften op deze verbinding, maar de kosten hebben hem (voorlopig) anders doen besluiten. Daarom kregen we deze keer geen telefoontje toen de graafploeg voor de deur stond, terwijl het nu toch echt voor ons is! Na jaren voorbereiding, overleg, uitzoeken en soebatten wordt er nu echt gegraven en krijgen we samen met een groot aantal (Zuid-)Limburgse bibliotheken een infrastructuur om U tegen te zeggen. Zoals op de foto te zien is, nog geen glas, maar eerst een holle plastic buis. Het glas wordt hier zeer binnenkort doorheen geblazen en als dan ook de apparatuur is aangesloten en geconfigureerd en (niet onbelangrijk) de verbinding met het knooppunt is gerealiseerd, dan kan het feest beginnen.
Daarna ga ik toch nog eens een poging wagen om onze benedenbuurman opnieuw vrolijk te maken, want meestal veranderd veel in prijs en mogelijkheden in een jaar tijd.

vrijdag 10 juli 2009

G!ds is niet ingewikkeld


Ik zit nu bij een Gids-cursus om wat inzicht te krijgen in de technische werking van G!ds. De afgelopen maanden ben ik vaak getuige geweest van allerlei discussies over de mogelijkheden en onmogelijkheden van G!ds. Vaak eindigen deze discussies in totaal onbegrip tussen de meer technisch onderlegden enerzijds en de projectmedewerkers anderzijds. Na een eerste uitleg wordt me wel steeds duidelijker waar een deel van het probleem zit: G!ds is een database (dat wisten we al) en techneuten beginnen dus meteen in databaseterminologie te praten waar de projectmedewerkers meteen de vertaling maken naar de interface en vanaf dat punt G!ds proberen te begrijpen.
Een aardige hulp bij het zoeken zit in de G!ds wiki, maar ook die heeft een hoog techneutengehalte.

Tweede punt van discussie ligt in het gegeven dat er meerdere mogelijkheden zijn om tot het doel te komen. Kies je voor zoeken in G!ds via profiel al dan niet gecombineerd met black en/of white lists of doe je een rechtstreekse zoekvraag. Vervolgens heeft de website-bouwer ook nog weer een aantal mogelijkheden... Hoezo ingewikkeld?
Tel hierbij op dat het maken van de juiste query ook een vak apart is (welke selectie pas ik toe) en heel bepalend voor het resultaat en ook hier ligt weer een bron van onbegrip!

Hoop verderop vandaag ook wat handvatten voor het oplossen van het wederzijds onbegrip te krijgen.

woensdag 8 juli 2009

Ook benieuwd naar catalogus NBD/Biblion?

Eind 2008 kondigde NBD/Biblion aan in 2009 met een centrale catalogus voor openbare bibliotheken te zullen komen. Na deze aankondiging bleef het een tijdje stil. In de B20 ning borrelden de nodige vragen op, maar verder was het vooral gissen en afwachten. In het voorjaar werden de eerste bibliotheken bereid gevonden om deel te nemen aan de pilot en ook werd een bibliotheeksysteem (Aleph) geselecteerd waarin de catalogus zou worden gebouwd.
In het laatste nummer van het NBD/Biblion tijdschrift "Collectie" en op de website wordt stukje bij beetje duidelijk welke richting het uitgaat en afgelopen dinsdag werd aan de pilotbibliotheken Bibliocenter en Helmond de voortgang getoond.
De catalogus gaf (nog?) geen verrassingen te zien - veel zaken moeten nog worden ontwikkeld of krijgen het stempel "zou kunnen". Rondom de uitwisseling met de lokale catalogi moet nog veel worden geregeld, er is nog geen online koppeling gemaakt en dus is ook statusinformatie nog niet zichtbaar. Over de wijze waarop deze uitwisseling gaat plaatsvinden moeten ook nog nadere afspraken worden gemaakt met HKA en Infor.
Belangrijkste drive voor het ontwikkelen van deze catalogus is niet de catalogus zelf, maar afgeleide diensten die daarmee mogelijk worden. Dit gaat dan met name om verbeteringen in het bestelproces en bibliografische dienstverlening. Hier zien ook de bibliotheken in eerste instantie de grootste winstmogelijkheden, maar ook hier is nog veel onduidelijk en in de "zou kunnen"-fase.
Iedereen die nieuwsgierig is moet dus vooral nog even geduld hebben. Er is nog geen demo-omgeving beschikbaar waar al kan worden gekeken en ook moet nog erg veel worden geregeld in de uitwisseling met de huidige systemen voor het kan worden losgelaten op publiek (als we dit al zouden willen). Wordt dus vervolgd....

zondag 5 juli 2009

Mijnbibliotheek filmpjes

Twee weken geleden schreef ik een stukje over het voorprogramma van de ALV. Met dank aan Jantweepuntnul wil ik nu ook verwijzen naar de filmpjes. Jan geeft in zijn blog "mijnbibliotheek" het juiste perspectief mee: alle bibliotheken dienen de komende tijd na te gaan denken over de wijze waarop zij gaan deelnemen aan deze ontwikkeling.


vrijdag 19 juni 2009

Digitale etalages krijgen vorm

Collega Jos Erdkamp heeft al enkele malen gesproken over de digitale boekenkast als leuke innovatie voor bibliotheken. Samen met Leo Hörnig waren hier wat gedachten over ontwikkeld. Volgens mij is er zelfs een projectvoorstel geschreven dat ergens in het traject naar toekenning van de middelen is gesneuveld.
Leo is blijkbaar ook verder gegaan met de ontwikkeling van het idee gezien dit bericht op de site van Jan-David Hanrath. Laat nu DOK eens niet het eerste zijn!

Hieronder een voorproefje:

donderdag 18 juni 2009

"Mijn" Bibliotheek, sterk merk!


Voorafgaand aan de ALV van de VOB werd het nieuwe beeldmerk voor de bibliotheken gepresenteerd. Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de branche. Een aantal bibliotheken waren hier dan ook heel blij mee. Voor een aantal anderen geldt dat minder en dat is heel begrijpelijk als je net voor kapitalen hebt geïnvesteerd in een nieuw logo met alle bijbehorende zaken.
Het merk zal digitaal minder duidelijk zichtbaar zijn omdat gestreefd wordt naar het aanbieden van allerlei diensten in de vorm van widgets/gadgets/apps (zelfde gedachte voor telkens een ander gebruiksplatform) die gebruikers in hun eigen favoriete omgevingen, zoals Hyves of iGoogle kunnen plaatsen. Dit in plaats van het maken van een mooi opgetuigde portal waar de gebruikers allemaal naartoe moeten komen. Ook hiervan werden de eerste proeven getoond. De twee ontwikkelde widgets mogen al door bibliotheken in hun eigen omgeving worden ingezet en maken het mogelijk om locaties en evenementen te tonen.

Op zowel beeldmerk als widgets is vast het nodige aan te merken, maar dat is even niet nuttig. Ook in de zaal was het belangrijkste geluid: "eindelijk zien we iets concreets. Laten we nu zorgen het tempo erin te krijgen."

dinsdag 16 juni 2009

6 tips om web 2.0 te laten werken

McKinsey heeft 2 jaar lang een aantal bedrijven gevolgd die als "early adaptor" van Web 2.0 worden aangemerkt. Succesfactoren voor geslaagd gebruik van Web 2.0-tools zijn volgens dit onderzoek:

 • Er zijn enkele voorlopers nodig die in staat zijn om binnen de organisatie een kritische massa kunnen triggeren.

 • De leidinggevende(n) dienen het goede voorbeeld te geven.

 • Feedback op geleverde bijdragen stimuleert om te blijven bijdragen.

 • Web 2.0 dient geintegreerd te zijn in het dagelijks werk. Het mag er niet bijkomen.

 • Laat de gebruikers zelf ontdekken en bepalen wat het beste werkt. Hier vormen zich spontaan gebruikersgroepen. Wat werkt dient ondersteunt te worden.

 • Zoek binnen de organisatie naar een goede balans tussen volledige vrijheid en (zelf-)regulering.


Een en ander zal voor de doorgewinterde Web 2.0 gebruiker geen verrassingen opleveren, maar mogelijk levert dit onderzoek binnen organisaties die nog met de nodige angst naar inzet van Web 2.0 kijken voldoende aanknopingspunten voor het management om er toch mee aan de slag te gaan.

maandag 15 juni 2009

Geen boeken meer, maar games in de bieb

Omdat ik niet via OV naar mijn werk ga zie ik de gratis kranten meestal niet, maar zojuist kwam een collega binnen met de Metro van afgelopen vrijdag. Grote kop op de voorpagina die (vrij vertaald) meldt dat bibliotheken de boeken vervangen door games. Verderop blijkt het niet zo'n vaart te lopen, maar krijgt The Game Syndicate de ruimte om zijn dienstverlening in de etalage te zetten.
In elk geval een positief artikel met betrekking tot de ontwikkeling die bij bibliotheken in volle gang is.

vrijdag 12 juni 2009

Webassistent Aladin functioneert goed!


Het pilotproject, waarin wordt getest of door middel van intelligente software en avatar Aladin het mogelijk is om vragen automatisch te beantwoorden, loopt op zijn einde. De meeste (overwegend middelbare, vrouwelijke) proefpersonen zijn erg onder de indruk van onze avatar, die bovendien ook nog eens de meeste vragen snel en afdoende wist te beantwoorden.

Technisch is het dus allemaal geslaagd. Omdat de test op slechts een heel beperkte database heeft plaatsgevonden is het de bedoeling om samen met de VOB een vervolg in te richten.

vrijdag 5 juni 2009

Heel Limburg op glas!

Glasvezelkabel. Foto Dinand Buisman Nadat gisteren de limburger opende met de ambities van deputé Jos Hessels om samen met Reggefiber heel Limburg te verglazen, volgen nu ook de vakbladen als Computable en Automatiseringsgids met vergelijkbare berichten.

Ik schreef eerder al eens over de ambities van Reggefiber onder de naam "Onslimburgnet" en blijkbaar ziet de deputé voldoende in deze plannen om hier een leuk bedrag van de opbrengst van de Essent-verkoop voor te gebruiken.
(Zijsprong: Essent is de oud-eigenaar van bijvoorbeeld @Home en @Work dat nu is opgegaan in Ziggo. Ziggo zal, als de plannen doorgaan hieraan een hele geduchte concurrent krijgen!)
Uit de berichten leid ik af dat er nog de nodige onduidelijkheden zijn en nog een aantal hobbels moeten worden genomen, maar het is in elk geval de moeite waard om dit goed te volgen. Vooral moet worden bekeken of hiermee de bibliotheken, voor wie de nu via Isilinx geboden oplossing te prijzig is, toch op de gezamenlijke infrastructuur aan te sluiten zijn.


(Glasvezelkabel. Foto Dinand Buisman)

donderdag 4 juni 2009

Waarom werkt goede service averechts?


Onderweg naar huis hoorde ik bij Radio Kassa de opmerkelijke uitspraak dat te goede service leidt tot ontevreden klanten. Een voorbeeld dat het verduidelijkte: als bij storingen de afgesproken responsetijd een werkdag mag zijn, maar de klant wordt na melding telkens binnen enkele uren geholpen, dan zal de klant verwachten dat dit normaal is. Duurt het reageren een volgende keer wel een dag, dan zal de klant ontevreden zijn. Er zijn zelfs al bedrijven waar dit heeft geleid tot een verbod op te snel oplossen van problemen!

dinsdag 2 juni 2009

Wise biedt perspectief


Vanmorgen hebben Henk Kuijpers en Paul Lucassen van HKA een presentatie gegeven van de ontwikkelingen die zij bezig zijn vorm te geven met betrekking tot Bicat-Wise. Wise is de verzamelnaam voor alle automatiseringsoplossingen die HKA aan het ontwikkelen is. Wie dit precies wil weten kan voor meer info. op hun website terecht.
Ik vond de presentatie inhoudelijk sterk: vanuit een consistent verhaal werden een aantal concepten geschetst die alle in verschillende stadia van ontwikkeling zijn, maar onderling een sterke samenhang hebben en ook alle lijken te voorzien in concrete behoeftes die bij de bibliotheken leven. Hierbij houdt HKA ook rekening met in het Web 2.0 geweld ondergesneeuwde begrippen privacy en beveiliging. Omdat de branche (VOB) niet opschiet met de invulling van de informatiearchitectuur voor de IT van de bibliotheken, heeft HKA zelf een architectuur gedefinieerd waarbij ze nadrukkelijk proberen om andere partijen (Infor, OCLCPica) hierbij te betrekken om zodoende met name de privacy en de veiligheid te kunnen waarborgen. Of dit strijdig is met de VOB-architectuurgedachte kon ik zo snel niet beoordelen, maar het lijkt mij onvermijdelijk dat de VOB hier rekening mee gaat houden bij de verdere uitwerking.
Ook iets om rekening mee te houden is de oproep van HKA om bij de VOB aan te dringen op het beschikbaar stellen van alle centraal ingekochte content via zoveel mogelijk informatiesystemen (lees tenminste ook via Bicat-Wise) in plaats van dit exclusief via de Aquabrowser te organiseren.

donderdag 28 mei 2009

Kwetter een Al@din-antwoord

Het aantal Aladin-vragen schijnt terug te lopen en de proef om met Aladin te chatten wordt gehinderd door te weinig deelnemende bibliotheken (waarvan de medewerkers dan ook nog eens frequent onheus worden bejegend - foei!). Desondanks wordt op verschillende fronten geprobeerd om aladin van verschillende nieuwe kanalen te voorzien. Zo is daar in Holland antwoord.bibliotheek.nl, in Zeeland is men bezig om door middel van Wiki's invulling te geven aan ontsluiting van de gestelde vragen en in Limburg hebben we onze eigen webassistent in de test op het onderdeel gezondheid.
Tijdens de stuurgroepvergadering met betrekking tot de webassistent werd door één van de aanwezigen verzucht dat ontwikkelingen wel erg lang duren. We zijn net goed en wel aan het chatten en chat lijkt al weer helemaal vorige eeuw te zijn. Daarom op twitter de vraag gesteld of er al een antwoorddienst was op twitter. Tot mijn verbazing kwamen een dag later de eerste berichten over aladinmogelijkheden via twitter langs. zbdigitaal was al gestart met denken hierover en laat het dan niet bij denken, maar zet het gewoon op (Respect!). Het resultaat op twitter:


Het zal allemaal wel niet perfect werken, maar met een korte ontwikkeltijd is met behulp van algemeen beschikbaar gereedschap een dienstverlening opgezet die zomaar zou kunnen aanslaan (of niet natuurlijk, maar dan is er ook niets verloren).
Iedereen die zich de vraag stelt "wat moet ik doen nu ik klaar ben met de cursus 23 dingen" kan hier dus ook alvast een antwoord krijgn van minder dan 140 karakters: DIT DUS.

maandag 18 mei 2009

Onderwerg naar een nationale catalogus, maar welke?


Tot voor kort had elke bibliotheek zijn eigen catalogus en die was te vinden op de werkstations in de bibliotheken of onder een knop “catalogus” op de eigen website. Hier kon de klant het bezit van zijn bibliotheek doorzoeken en eventueel reserveren. Een aantal bibliotheken wilde hetin een samenwerking (bijvoorbeeld omdat ze hun Bibliotheeksysteem ook al gezamenlijk hadden) ook nog wel eens mogelijk maken voor leden van andere bibliotheken om vrij te reserveren, maar veel gekker moest het ook niet worden. Had je wensen die niet via de catalogus van de eigen bibliotheek gehonoreerd konden worden, dan moest er een ingewikkeld formulier worden ingevuld (deed de bibliotheek graag voor je) en moest je gaan zitten wachten.

In de nieuwe wereld hebben we een hekel aan wachten. Instant bevrediging wordt overal geleverd en dat is ook wat van de bibliotheek wordt verwacht. Kun je dat niet leveren, even goede vrienden, maar dan kijk ik wel even verder of iemand anders mij wel meteen aan mijn hoogtepunt kan helpen.
Bibliotheken onderkennen dit wel, maar beperkte middelen en nog beperktere slagkracht zijn vaak moeilijk te nemen hindernissen. Met veel pijn en moeite is zoek&boek gerealiseerd. Hierdoor zijn meer titels beschikbaar voor de leden van de bibliotheken en is het formuliertje niet meer nodig voor media uit andere bibliotheken, maar het zoeken van de titels is nog altijd niet op 1 plaats te doen. Elke provincie zijn eigen catalogus, maar hierin zit bijvoorbeeld weer niet wat de WSF-bibliotheken te bieden hebben. Bij bibliotheek.nl ontbreekt nu juist weer het zicht op het bezit en is het maar afwachten of er ook werkelijk geleverd wordt.
Niet gek dus dat er alweer een tijdje gesproken wordt over een catalogus waarin het bezit van alle Nederlandse bibliotheken wordt samengebracht en te doorzoeken is. Een plaats om te zoeken (en dus ook maar interface om aan te bieden aan de klant) en te reserveren. Hier moet de gebruiker ook de mogelijkheid krijgen om eigen content toe te voegen (trefwoorden, recencies, lijstjes e.d.). Typisch zo’n dienst waarvan iedereen buiten de bibliotheeken zegt als hij er eenmaal is “was dat er niet allang dan?”.
Vanuit de branche komt het tot nu toe maar niet van de grond. De Aquabrowser wordt wel expliciet genoemd in de Agenda voor de Toekomst, maar een nationale catalogus zie ik nog niet. My Discoveries voorziet overigens wel steeds beter in de behoefte om eigen content te kunnen toevoegen. HKA gaat nu zijn systemen onderling koppelen en biedt met c-Wise over deze systemen ook de gebruiker mogelijkheid content toe te voegen. Dan is er nog NBD/Biblion. NBD/Biblion levert toch al de titels en de media aan de bibliotheken en ziet er ook geen been in om een nationale catalogus aan te bieden.
Alle trajecten zijn omgeven met vragen en onduidelijkheden en het lijkt erop dat bibliotheken hierin verschillende keuzes gaan maken. Of dat erg is moet de toekomst maar uitwijzen. In elk geval zal het voor de klant geen duidelijk beeld van “de bibliotheek” opleveren.

vrijdag 15 mei 2009

Upgrade Bibliotheek Limburg

Ik hoop dat ik niet te snel ben (zie ook een eerdere
post over het tempo waarin de upgrade Bibliotheek Limburg zich voltrekt), maar de eerste resultaten van de upgrade zijn zichtbaar en stemmen hoopvol. Het thuisgebruik heb ik getest en werkt. Even niet zeuren dat het maar om een paar bronnen gaat (wie zit er nu te wachten op Picarta en Keesings Historisch Archief? - Krantenbank en alle andere bronnen moeten zo snel mogelijk worden toegevoegd wil het een beetje toegevoegde waarde hebben).

Muziekweb-titels komen ook. Als alles goed is worden die vannacht in de update van de database geladen. Verder een duidelijke verbetering met betrekking tot My Discoveries. De tags die de gebruikers zelf toevoegen worden getoond, zijn doorzoekbaar en ook in de zijbalk onder de refine-opties kan hier nu op worden doorgeklikt.
Even wachten tot Medialab helemaal klaar is en dan gaan we echt testen.

dinsdag 5 mei 2009

Nieuwsbrief voor medewerkers Limburgse bibliotheken


Het eerste nummer van de nieuwsbrief voor Limburgse bibliotheken is verschenen. Eindelijk is er weer een kanaal waarmee relatief simpel de medewerkers op de hoogte kunnen worden gehouden van relevante ontwikkelingen, nieuws en evenementen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe het gesteld is in andere provincies met de informatievoorziening. Veel PSO's hebben natuurlijk wel een nieuwsbrief of een regelmatig verschijnend informatiebulletin, maar eigenlijk zie ik daar weinig van.
Bestaat er ergens een overzicht van dit soort informatie?

vrijdag 24 april 2009

Bibliotheken moeten niet zelf games gaan maken.


Een nachtje slapen verder lijkt Father Roderick (zie vorige post) gisteren tijdens UgameUlearn de meeste indruk op de aanwezigen te hebben gemaakt. Zijn presentatie was natuurlijk fantastisch, maar er was meer. Willem Jan Renger vroeg zich af wie nu de meest aangewezen club was om te zorgen dat de jeugd mediawijzer wordt. Het onderwijs lijkt het meest aangewezen, maar hij zag hier niet veel tempo. De bibliotheken zouden dat ook kunnen doen, maar dan vooral niet met van die games waarin de educatieve waarde al van de verpakking is af te lezen. Dat wordt door de doelgroep meteen als saai weggezet en daarmee zal een groot deel van het beoogde effect niet worden gehaald.
Hij zij het niet met zoveel woorden, maar ik heb dat even vertaald als "schoenmaker blijf bij je leest", ga als bibliotheek niet zelf spellen zitten bedenken (Willem Jan had het mooie voorbeeld van "de boekendief in de bibliotheek" en zijn advies was heel stellig: NIET DOEN! De herkenbaarheid van zijn voorbeeld was groot getuige de reacties om mij heen. Ik denk dat een aantal projecten rondom games en bibliotheken nu even worden heroverwogen).
Een spel moet spannend zijn en dat betekent dat het niet WYSIWYG moet zijn maar juist What You See Is Not Necessarily What You Get. Doe je dat niet, dan gaat het niet werken. Bedenk dus vooraf goed wat je wil bereiken met je spel en ga dan pas aan de slag.

donderdag 23 april 2009

UgameUlearn leuk en inspirerend.


UgameUlearn 2009 zit er weer op. Wegens beperkte accuduur heb ik het livebloggen maar niet geprobeerd. Waren genoeg mensen die zich daar wel mee bezig hebben gehouden. Jan Tweepuntnul heeft in elk geval enkele posts geplaatst.
De dag had 2 hoogtepunten: de beide keynotes waren van begin tot einde boeiend, inspirerend en onderhoudend. Van Father Roderick had ik nog nooit gehoord, maar hij zal niet snel worden vergeten door de aanwezigen. De livestream is hier te volgen.De andere keynote kwam van Helen Blowers. Nog geen stream van gezien, maar de slideshow staat al wel online. Overigens leuk dat het beeld van de Feniks ook bij Father Roderick weer terugkwam. De bibliotheken moet rebirthen! Volgens Helen kan dat door diep in de lokale gemeenschap te wortelen. Verder verschillen bibliotheken niet zo veel, maar door de community waar ze deel van uitmaakt wordt het verschil gemaakt. De librarian wordt lifebrarian, een mooi beeld.

dinsdag 21 april 2009

Twitter onderdeel van 23 dingen


In verband met de enorme toename van het gebruik van twitter heeft Rob Coers gemeend hier een apart "ding" van te moeten maken. In de oorspronkelijke 23 dingen waren 2 plaatsen ingeruimd voor wiki's, deze zijn nu in elkaar geschoven tot 1.
Lijkt me een verstandige move en houd 23 dingen levend!

maandag 20 april 2009

Onslimburg.net ook voor bibliotheken interessant?


Vanavond zette Reggefiber samen met partner XMS in Helden de eerste stappen om ook in Limburg het in Brabant onder de naam Onsbrabant.net beproefde concept te gaan uitrollen. Helden Panningen is de eerste gemeente en heel snel zullen Sevenum en Horst gaan volgen is de gedachte.
Gezien de opkomst vanavond (een local en een vertegenwoordiger van de lokale basisbibliotheek en ik) heb ik enige twijfels bij de uitgesproken ambities, maar je weet het niet: als de goede club inwoners ermee aan de slag gaat kan er zomaar voldoende draagvlak zijn om een netwerk te gaan aanleggen. Als ze bij mij in het dorp kwamen wist ik het in elk geval wel, maar helaas waren daar nog geen concrete plannen voor ontwikkeld.
Mijn grootste belangstelling betreft de mogelijkheid om via bijvoorbeeld dit netwerk de bibliotheken in Noord- en Midden-Limburg met elkaar te verbinden en deze vervolgens te koppelen met het netwerk dat we in het Zuiden aan het bouwen zijn. Of en hoe dit mogelijk is gaan we op een ander moment verder met elkaar bespreken.

donderdag 16 april 2009

Web 2.0 essentials voor BHL dag 2

Vandaag het tweede deel van de cursus web 2.0 door Rita Niland. Een aantal van mijn collega's hebben toch wat krenten uit de pap gehaald. Met name iGoogle is populair, maar ook delicious is gebruikt. Hiervoor een aantal nieuwe tips die vooral het samenwerking met bookmarks kunnen bevorderen. Wist zelf nog niets van de verzameling social bookmarks op nlbiblioblogs - levert in elk geval weer aanknopingspunten voor mijn eigen delicious-netwerk.
Hiermee is gelijk de stap gemaakt naar de wiki's. De biblioblogs wiki maakt gebruik van pbwiki. De keuzemogelijkheden bij het aanmaken bepalen voor een deel de opties die vervolgens worden aangeboden. Aardig is dat er speciaal voor bibliotheken ook allerlei opties zijn (zitten onder educatie).
In de Wikipedia heeft Rita bij een aantal schrijvers de verwijzing naar Worldcat opgenomen om zodoende de mensen weer te verwijzen naar de Bibliotheek. Helaas ontbreken de Limburgse bibliotheken zo op het oog nog wel in Worldcat. Dit levert gelijk 2 mooie doelstellingen op:

 1. maak voor Limburgse auteurs in de Wikipedia een verwijzing naar Worldcat

 2. zorg ervoor dat de catalogi van de Limburgse bibliotheken in Worldcat worden opgenomen.

donderdag 9 april 2009

Web 2.0 essentials voor BHL - vervolg 2


Opnieuw verwarring vanwege de gebruikte browser. Igoogle laat RSS-feeds niet lekker laden vanuit IE. Microsoft vindt het natuurlijk niet leuk als je te gemakkelijk Google kunt gebruiken. Het RSS-item valt hierdoor een beetje in het water omdat niemand van de aanwezigen verder Firefox op zijn browser heeft zitten.
Leermoment: bepaalde tools zijn mogelijk vreselijk handig maar veel handigheid is browsergebonden. Afhankelijk van je voorkeursbrowser kan het nuttig zijn om andere tools te gebruiken. Netvibes en Symbaloo gaan ok met beide browsers overigens.

Web 2.0 essentials voor BHL - vervolg

Toch aardig hoe snel enthousiasme ontstaat als mensen zien hoe praktisch zaken als delicious zijn. Zelf gebruik ik favorieten bijna niet meer en dan zie je hoe snel de voordelen van delicious door iedereen worden gezien. Het eerste maal aanmelden blijkt een hobbel (de eersten willen eigenlijk meteen afhaken), maar daarna is het snel toepasbaar en gaat iedereen ook meteen aan de slag.
Ook het bloggen levert bij een aantal deelnemers alweer positieve reacties bevrediging. Blijft toch het meest aardige van web 2.0: geeft heel snel instant bevrediging.
Mijn ontdekking van de ochtend is dat blogger in Firefox anders werkt/toont als in Firefox: in Firefox ontbreekt in de werkbalk de uitlijning + lijstcodering en ook wordt in de tekst die gemaakt wordt de foto niet meteen getoond. Vervelend om toe te geven, maar dit zijn minpunten voor Firefox.

Web 2.0 essentials voor BHL

Rita Niland (aka ritanila) in dienst van de GO gaat vandaag de nodige Web 2.0 kennis over te brengen aan de Bibliotheekhuismedewerkers. Het tempo zit er meteen goed in. Vandaag social bookmarking, bloggen en rss. Volgende keer ook nog wiki en wat door ons zelf in te vullen.
Ben zelf vooral benieuwd naar wat mijn collega's al weten en hoop natuurlijk nog wat handigheden en tips en inspiratie op te doen. Indien aardig en relevant zal ik hier op deze plaats nog wel een aantal posts aan wijden. Tip 1 betreft Mediawijsheid web2.0 als leermiddel.

Kunstkraker - mooi educatief spel


Ben even aan het spelen met Kunstkraker: binnen een Suske en Wiske-strip is het mogelijk om op allerlei onderdelen te klikken. Een klein spel start aan de hand waarvan technieken, vormen, stromingen etc. etc. worden uitgelegd. Doordat iedereen dit anders speelt zal ook het spel voor iedereen anders zijn. Hier wordt ik vrolijk van!
Bouwers van digitale leskisten moeten hier maar eens een blik op werpen: speels en creatief.

zaterdag 4 april 2009

Archeologie spannend gemaakt?


Binnenkort in theater L1: Expeditie Limburg. In het kader van de "Culturele Biografie" worden in Limburg een aantal projecten rondom het Limburgse culturele erfgoed gesubsidieerd, waarvan dit er 1 is. De trailer van Expeditie Limburg ziet er wel gelikt uit. Op de rest moet nog even worden gewacht, vermaak je in de tussentijd met de brabbelbox.

dinsdag 31 maart 2009

di2lib ook op twitter


Ben sinds kort ook aan het twitteren geslagen. Ben nog niet overtuigd van de voordelen, maar heb al wel gezien dat de aandacht verlegd wordt van blogs naar tweets en door zelf actiever te volgen is veel informatie inderdaad sneller (en compacter) bij je. Het aantal actieve bibliotheektwitteraars groeit overigens zienderogen, dus ook hier is goed filteren zinvol om niet door de bomen het bos uit het oog te verliezen. Gelukkig praat iedereen elkaar nogal na, dus het volgen van enkele twitteraars is volgens mij nog afdoende.

vrijdag 27 maart 2009

Infoworld :: Social engineering: verslag van een hack

Infoworld :: Social engineering: verslag van een hack

Posted using ShareThis
Kwam dit verhaal tegen op de website van info-world. Hoe met informatie die we ondertussen overal delen (wie wat waar in Linkedin, Twitter, Hyves, Myspace etc. etc. onbedoeld de mogelijkheid creëren voor anderen om dit te misbruiken. Be aware zullen we maar zeggen.

Literatuurplein heeft het begrepen


De nieuwe website van Literatuurplein is volgens mij een goed voorbeeld van een door de bibliotheken gemaakte website die is gericht op de gebruiker van nu. Ik twijfel nog over de look (vreselijke kleuren - maar die kan ik misschien zelf wel aanpassen als ik mijn inlog heb geregeld), maar de modulaire opbouw en de doorkijkjes naar de toekomstige marktpleinen voor uitgevers en schrijvers bieden perspectief. Bibliotheken moeten deze site veel meer uitdragen en gebruiken in hun diensverlening. Ik ga maar eens beginnen om de literatuurplein-widget een plek op de provinciale catalogus te geven

donderdag 26 maart 2009

Upgrade Mydiscoveries doorgevoerd


Verrassing van Medialab: zomaar zonder aankondiging wordt een upgrade van Mydiscoveries doorgevoerd. Niet dat er niets aan Mydiscoveries te verbeteren valt, maar om dat zomaar door te voeren....
Ik heb verder nog geen gelegenheid gehad om de wijzigingen te bestuderen, maar wil toch alvast melding maken van de upgrade. Als er echt zaken over te melden zijn, dan kom ik hier nog op terug.
Overigens - voordat allerlei mensen nu al te veel verwachten. Medialab meldt dat de meeste verbeteringen pas beschikbaar komen na de upgrade van de Aquabrowser naar versie 2.3.4.x. Nu zijn we druk bezig met de voorbereiding van een upgrade naar 2.3.4, dus met een beetje geluk hebben we binnenkort echt iets te melden!

Commissievergadering BIbliotheekvernieuwing

Op dit moment is de commissievergadering over de bibliotheekvernieuwing plaats. Hier te volgen. Volg dit uit ooghoek en verbaas me over de halve en deels juiste informatie bij de commissieleden. Zijn er die denken dat er een bibliotheekwet is. Plasterk heeft vooralsnog geen behoefte aan een wet. Charter is volgens hem voldoende.
Ook boeiend: Leerdam die pleidooi houdt voor bibliobussen ....

Als mijn oor iets aardigs vangt zal ik het nog delen.
Overigens heeft Jos Debeij zijn PR goed voor elkaar. Deventer wordt meermalen genoemd als voorbeeld en ook als mogelijk innovatiecentrum.

dinsdag 24 maart 2009

Eerste testen al@din-webassistent


Daar is dan onze al@din. Te mooi volgens velen, maar zeker zo lang nog aan de inhoud wordt gewerkt helpt de vorm zeker om de acceptatie te vergroten. Gisteren de eerste testen gedaan met de webassistent gekoppeld aan een deel van de kennisbank van al@din. Nog veel verbeterpunten, maar vooralsnog positieve reacties, dus dat geeft de burger moed!

maandag 23 maart 2009

Medialab, of waarom ICT zo'n slechte naam heeft!

Als in onze provinciale catalogus zaken moeten wijzigen zoals het toevoegen van bronnen en het upgraden van de applicatie dan is het aan het Bibliotheekhuis om daar met Medialab afspraken over te maken. De werkwijze lijkt simpel: binnen het provinciale netwerk neem je besluiten over wat je belangrijk vindt, eventueel zorg je dat je de benodigde middelen bijeen schraapt en als dat geregeld is, vraag je Medialab om een en ander te regelen.
In de beleving van de bibliotheken is zodra het besluit genomen is de zaak geregeld. In de praktijk zit daar natuurlijk nog wel wat tijd tussen, want de opdracht moet natuurlijk eerst wel geformuleerd en dan moet het worden ingepland, eventueel getest, beoordeeld en na goedkeuring pas echt worden aangeboden, maar dat mag toch al met al niet meer dan een maand of 2 duren zou je zeggen. Oké, als het iets geheel nieuws is en ingewikkeld of heel veel capaciteit kost dan mag het ook nog wel een maandje langer zijn, maar ik begrijp echt niet waarom Thuisgebruik nog niet werkt in Limburg. Het wordt al sinds mei vorig jaar door de Servicemanager Zoek&Boek aangekondigd, en de techniek werkt sinds vorig najaar, maar voor zover ik weet is alleen in de provincie Groningen Thuisgebruik geïmplementeerd.
Als ik probeer uit te leggen dat dit te maken heeft met planningen en dat dit in een upgrade wordt geregeld en niet even ad hoc, dan is daar nog wel begrip voor. Dat begrip gaat over als telkens de implementatie van de upgrade wordt uitgesteld. Volgens de laatste berichten duurt het nog tot eind mei, waar eerst eind 2008 de verwachting was....

donderdag 19 maart 2009

limburgs erfgoed.nl ?


In navolging van een aantal andere provincies wordt in Limburg al een tijdje nagedacht over het bouwen van een erfgoedportal. Op zich is een portal zo gebouwd, maar zaken als ontsluiting, samenhang met andere erfgoedportals, eigen identiteit (en daaraan gekoppeld eigen wijze van digitaliseren, beschrijven en beschikbaar stellen) van allerlei clubs die het erfgoed onder beheer hebben en enige toekomstvastheid maken dit toch wat ingewikkelder.
In dit kader presentaties van Marco de Niet van DEN en Anette Gaalman van Erfgoed Brabant bijgewoond die mij in elk geval weer een aantal inzichten hebben gebracht:
ik was in de veronderstelling dat een portal redelijk achterhaald is met de opkomst van persoonlijke startpagina's. Zorg dat je een plek krijgt op iGoogle, Symbaloo etc. en laat Google de rest doen was mijn veronderstelling. Die weg moet zeker ook worden gevolgd, maar een portal biedt toch de gelegenheid om relevante collecties in gezamenlijkheid aan te bieden en doorzoekbaar te maken. Ook kan op die wijze makkelijker worden aangehaakt bij grotere portalen als Collectie Nederland en Europeanea. Dat brengt me weer terug op de afspraken die daarvoor nodig zijn. Om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen is er een set standaarden vastgesteld (afgeleid van het Kwaliteitsregister van DEN - neemt hier kennis van als je iets met digitaliseren van collecties gaat doen!), zodoende kunnen we straks de collecties sneller en beter via de portal te kunnen ontsluiten.

donderdag 12 maart 2009

Promotiecampagne online diensten

Heeft iemand iets gemerkt van de promotiecampagne online diensten? In Limburg hadden we vorig najaar een enthousiaste groep medewerkers die het certificaat "Ambassadeur" ontvingen en vervolgens hun collega's en de klanten gingen wijzen op de online diensten van de bibliotheek. So far so good.
De campagne zelf liep van december tot en met februari en werd vooraf gegaan door een 0-meting om vervolgens in maart het effect te kunnen meten van de actie. Gezien alle wisselingen bij de VOB ben ik wel benieuwd wie dit nu onder zijn hoede heeft genomen en of er op korte termijn ook nog wat evaluatie te verwachten valt.

dinsdag 10 maart 2009

Hoera voor Leendirect


Als ouwere jongere probeer je soms de kicks uit je verleden weer terug te halen. In mijn geval was ik hiervoor al heel lang op zoek naar het onvolprezen album Schlagende Wetter van Kowalski. Niet te vinden via platenzaken, Bol.com of downloadprogramma's. Geheel volgens het principe van de long tail bleek een exemplaar wel aanwezig in Rotterdam. Blijkbaar was er nog een liefhebber in het land, want ik moest nog wel enkele maanden geduld hebben, maar vorige week kon ik eindelijk mijn exemplaar gaan ophalen bij de bibliotheek.
Het stof is weer helemaal van mijn volumeknop af, maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen dat Leendirect toegevoegde waarde heeft. Een hele mooie en nuttige dienst van de bibliotheken! Zegt het voort en ga op zoek naar je eigen kicks in de collectie van CDR.

P.S.
Het kostte nog even zoeken om de goede benaming op de dienstverlening te kunnen plakken. Leendirect, Digileen, Muziekweb, CDR.... Nu ben ik natuurlijk geen maatstaf omdat ik voor het eerst van deze dienst gebruik maak, maar volgens mij gebruikt iedereen in bibliotheekland deze benamingen door elkaar. Dat is niet erg, zo lang de klant maar op de goede manier wordt geholpen.

vrijdag 6 maart 2009

Veel aanvragen Zoek en Boek niet gehonoreerd

In de laatste zoek en boek-berichten deelt Paula Braun weer een aantal aardige cijfers met ons. Over de stijging van de geplaatste bestellingen heb ik mijn vreugde al eens gedeeld.
Minder is dat het aantal bestellingen dat niet gehonoreerd wordt niet echt wil dalen. Daar kan Paula waarschijnlijk weinig aan doen, maar moeten we toch echt zelf wat aan gaan doen. We kunnen hiervoor gaan zitten wachten tot de landelijke catalogus er is, maar ook hier dreigen dezelfde problemen als de titelbeschrijvingen zo slecht blijven matchen. Daarom maar eens beginnen met een opdracht aan Limburg: in 2009 moet het aantal niet gehonoreerde zoek en boek aanvragen in Limburg ruim onder het landelijk gemiddelde zitten (dit verondersteld dat we erboven zouden zitten, maar dat durf ik op dit moment niet te zeggen). Als we dat in elke provincie vervolgens realiseren moet het percentage toch onder de 15% kunnen zakken waar het nu bijna 24% is.

Draadloos internet in alle bibliotheken


Omdat de doorstroming op de A2 zich moeilijk laat voorspellen, kwam ik gisteren een 10-tal minuten te vroeg aan voor een afspraak in de stadsbibliotheek Maastricht (aka Centre Ceramique). Geen boeiende tentoonstellingen ditmaal, dus ben ik ergens gaan zitten om nog snel even wat mail te verwerken.
So what? Helaas is het niet vanzelfsprekend dat je in bibliotheken zomaar toegang hebt tot draadloos internet. In Limburg zijn slechts enkele bibliotheken die de mogelijkheid aanbieden en vervolgens moet je er meestal ook nog voor betalen. In die gevallen laat je het voor 10 verloren minuten ook wel uit je hoofd...
Laat dit één van de eerste diensten zijn die we overal gaan aanbieden aan de klanten zodra we over zijn gestapt op glasvezelinfrastructuur. Ik weet ook wel dat dit geen voorwaarde is, maar het maakt het wel makkelijker om publieksinternet volledig te scheiden van het bedrijfsnetwerk, dus allerlei bezwaren van systeembeheerders zouden hiermee weggenomen moeten kunnen worden.