zondag 30 juni 2013

Update Landelijke Digitale Infrastructuur

Afgelopen week hebben Bertil Voogd en Marjon van Schendel van Bibliotheek.nl (BNL) in Brabant en Limburg een update gegeven met betrekking tot de stand van zaken met betrekking tot de landelijke digitale infrastructuur. Gastheer spelen en livebloggen is wat onhandig, maar omdat er toch wat interessante zaken voorbij kwamen hierbij alsnog wat highlights.

WAAS
Eind vorig jaar was het BNL's bedoeling om toegang tot de NBC+ alleen te bieden aan bibliotheken die gebruik maakten van de Waas. Inmiddels is dit pad verlaten en ook zal bibliotheken meer flexibiliteit worden geboden in het kiezen van eigen oplossingen voor websites, bijvoorbeeld als de bibliotheek als onderdeel van een multifunctionele/culturele instelling geen gebruik van de huisstijl kan maken.
Er worden op termijn 3 smaken voorzien:

  1. Een Portalwebsite waar bibliotheken hun eigen pagina's aan kunnen hangen. De portal wordt door BNL gevuld en onderhouden, de bibliotheek kan hier op simpele wijze eigen pagina's aan toevoegen. De URL zal dan zijn: www.bibliotheek.nl/bibliotheeknaam. Deze oplossing kost de bibliotheken niets.
  2. Oplossing zoals de huidige Waas. Hier worden wel een aantal zaken aan gewijzigd: met name de redactieomgeving zal een heel stuk worden vereenvoudigd. Ook deze oplossing kost de bibliotheken niets, maar deze zullen wel meer inspanning zelf moeten leveren om een volwaardige website in te richten en te onderhouden.
  3. Bibliotheken met een eigen CMS kunnen gebruik maken van de API's en Webservices die BNL zal ontwikkelen en beschikbaar stellen. Deze oplossing vervangt de huidige plug ins. De API's worden om niet beschikbaar gesteld, maar om hier gebruik van te kunnen maken zal ook aan de zijde van het CMS het nodige moeten worden gedaan. De bibliotheek heeft hiermee gratis toegang tot alle content van BNL, maar wel alle kosten die verder voor de website moeten worden gemaakt.
Nationale Bibliotheek Catalogus
Op de afbeelding is te zien hoever BNL is gevorderd met het aansluiten van de bibliotheken. Grofweg komt het erop neer dat alle bibliotheken met een Wise-systeem ondertussen in productie zijn. Op het moment van in productie gaan worden de uitvallijsten geproduceerd. Deze zijn door een enkele bibliotheken inmiddels (grotendeels) verwerkt. De Vubis-bibliotheken zijn in het test-stadium. Infor en OCLC zijn nog bezig om het proces van matchen van de titels te optimaliseren.
De uitvallijsten bestaan uit 3 smaken. De zogenaamde concordantielijsten die in het lokale bibliotheeksysteem automatisch kunnen worden verwerkt; de lijst met B-titels waar volledige match niet automatisch mogelijk was, maar die door middel van een snelle handmatige check kunnen worden verwerkt; de echte uitvallijsten waar veel handwerk aan te pas komt.
Rondom de zoekwidget waarmee de NBC ontsloten kan worden is BNL nu van plan om een zogenaamde ABL+ aan te bieden. Dit is een soort Aquabrowser die door middel van een API gegevens uit de NBC haalt. De API zal gereed zijn in september en het is de bedoeling dat de Openbare Bibliotheek Amsterdam deze in oktober als eerste in gebruik zal nemen.

Overige zaken
Ook aan het Datawarehouse wordt gestaag verder gewerkt. De Minimale Dataset wordt uitgebreid zodat op termijn ook de BIS-enquete van hieruit kan worden geleverd. Al met al zijn er nog maar weinig bibliotheken die op regelmatige basis data synchroniseren.

In verband met het beschikbaar komen van een aantal ebooks dit najaar wordt er een ebook-platform gebouwd. Om vervolgens leden ebooks te kunnen laten "lenen" (streamen) is het nodig dat IAM nu snel in gebruik wordt genomen. Hier ben ik dan persoonlijk wel weer erg blij mee, want ik kan niet wachten om de a-selectservers overal uit te faseren.

Omdat er geen bibliotheek2daagse zal zijn dit jaar wil BNL in het najaar nog wel een sessie houden waarin de bibliotheken worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Mocht dat niet het geval zijn dan nodigen we Bertil gewoon weer uit.