zaterdag 24 juli 2010

Wie is Kirejevski?

In de mailbox die ik vooral gebruik om spam op te laten binnenlopen zat vorige week ineens een mailtje met twee vragen over een boek (Memoires van Alexander Herzen) dat in mijn kast staat. Vermoedelijk via Library Thing leidde dat naar mij en aangezien afkomst zich niet laat verloochenen ben ik mijn kast maar eens ingedoken.
De eerste vraag: "Wie is Kirijevski?" liet zich via het register redelijk snel beantwoorden. Hoewel: er figureerden 2 Kirejevski's: Pjotr en Ivan. Twee broers, maar wie is nu bedoeld door de vraagsteller?
De tweede vraag betrof een brief die Kirejevski aan Herzen zou hebben geschreven en waarin hij ingaat op bepaalde gevoelens bij het kijken naar ikonen. Omdat de Memoires geen briefwisselingen bevat en ik ook geen citaat heb kunnen vinden liep voor mij het spoor hier dood. Misschien dat door er hier aandacht aan te besteden ik de vraagsteller nog iets verder op weg kan helpen?

woensdag 14 juli 2010

Het staat nu ook in de krant, dan moet het wel waar zijn

Vandaag op de voorpagina van de NRC in een kadertje bij artikel over overeenkomst KB en Google Books de volgende tekst:
Nationale catalogus
In een andere stap naar digitale ontsluiting van boeken is vanmiddag in Den Haag het contract ondertekend voor de bouw van een Nationale Bibliotheekcatalogus. Die moet met één klik het bezit zichtbaar maken van alle bibliotheken die overheidsgeld ontvangen: openbare bibliotheken, Koninklijke Bibliotheek, universiteitsbibliotheken en de Digitale bibliotheek der Nederlandse letteren. De gebruiker hoeft zo niet meer na te denken in welke collectie een boek aanwezig zou kunnen zijn. Deze collectieve catalogus moet vóór het einde van het jaar online komen.


Voor wie dus nog twijfels had, het staat in DE krant. Eind dit jaar hebben we een Nationale catalogus en kan iedereen zijn boeken weer makkelijk vinden. 

In het cultureel supplement van NRC wordt aanstaande vrijdag ook op andere ontwikkelingen rondom de digitale bibliotheek ingegaan. Hoop hier ook positieve berichten.

vrijdag 9 juli 2010

Thuisgebruik NBD/Biblion-bestanden en dan?

Onlangs stuurde NBD/Biblion een persbericht de wereld in over de mogelijkheid om allerlei bestanden die nu alleen raadpleegbaar zijn in de bibliotheek ook via thuisgebruik te kunnen raadplegen. Mark Deckers vertelt op zijn blog een en ander over de totstandkoming hiervan in Overijssel.
Beide gelezen hebbende dacht ik "appeltje, eitje", NBD bellen, Medialab (sorry SerialsSolutions) inlichten en gaan. Helaas zijn er kleine lettertjes: het kost geld! In al mijn naiviteit veronderstelde ik dat dit landelijk wel zou zijn afgekocht. Misschien wat eenmalige installatiekosten, maar dat is het dan ook wel. Vandaag de offerte van NBD/Biblion gekregen en het bedrag per inwoner laat zich vervolgens optellen tot een aardig bedragje als ik dit provinciaal wil wegzetten.
Is mijn veronderstelling nu vreemd dat alle NBD/Biblion bestanden al in de landelijk aangekochte digitale content zitten en dat daar het thuisgebruik ook mee geregeld zou moeten zijn? Of krijgen bibliotheken/provinciale netwerken die thuisgebruik gaan afnemen korting op het bedrag dat ze nu afdragen aan de landelijke inkoopcommissie?

donderdag 8 juli 2010

Ontdekken is ontdenken


Vandaag start een grote groep Bibliotheekhuismedewerkers met 23 dingen. Nadat vorig jaar in een stoomcursus al met een aantal essentiële onderdelen is gestoeid nu het echte werk. Ik ga het op gepaste afstand volgen en heb me voorgenomen om in elk geval ook de dingen waar ik nog geen ervaring mee heb uit te proberen. Weet nu nog niet welke dat zijn, maar daar kom ik ongetwijfeld later op terug.
Heb nog even overwogen om een nieuw blog te starten en dat dan met Wordpress te doen, maar denk vooralsnog mijn tijd beter te kunnen gebruiken.

Aftrap inmiddels achter de rug, de titel van deze post komt van Rob om aan te geven dat 23 dingen geen traditionele cursus is, maar dat het aan de deelnemers zelf is om te gaan ontdekken en spelen. Veel bibliotheekmedewerkers hebben daarbij de handicap dat ze eerst precies willen snappen wat ze gaan doen voor ze aan de slag gaan. Bij 23 dingen gaat het om doen, proberen en ervaren.
Zo en nu gluren bij mijn collega's :-)

woensdag 7 juli 2010

Succesverhaal Drenthe.nl


Begin dit jaar schreef ik al eens over Drenthe.nl. Vanmiddag van Gerard Meijer, die hier vanuit Biblionet Drenthe aan heeft getrokken het verhaal achter de site gehoord om te kijken of we hier ook in Limburg misschien wat mee kunnen.
Wat mij betreft geen kunnen, maar moeten! De kans is te goed om te missen: in Drenthe is het gelukt om op basis van G!ds (jawel) een site te maken waarop alles rondom cultuur, recreatie en toerisme in de provincie is ontsloten. Content wordt ingevoerd en beheerd in G!ds en door een ingehuurde webbouwer is hier een site omheen gebouwd die in principe ook in andere provincies kan worden neergezet.
Het meeste werk betreft het bijeen brengen van de partijen en het organiseren van de randvoorwaarden, gebruik etc. Ik raad alle collega's aan om eens kennis te nemen van het verhaal zoals dat in Drenthe nu is neergezet en vervolgens een verkenning in eigen omgeving te starten naar haalbaarheid (en mogelijke partners). In elk geval is dat wat we nu in Limburg als eerste gaan doen - geeft ze in Drenthe nog even de tijd om een en ander nog verder te perfectioneren.
Ook leuk is de viral die bij de opening van de vernieuwde site in mei is gebruikt om wat aandacht te genereren.

donderdag 1 juli 2010

Update Limburgse bibliotheken

Eens per jaar heeft de provincie Limburg een bijeenkomst waar ze wethouders en beleidsambtenaren informeert over actuele ontwikkelingen met betrekking tot het bibliotheekwerk.
Vandaag staan Ap de Vries, Frits Hoff en Thijs Torreman op het programma die de aanwezigen bijpraten over de relevantie van de openbare bibliotheek in de samenleving nu en in de toekomst en verder respectievelijk impact van ebooks op de bibliotheek en het verkopen van de eigen bibliotheek.Ap de Vries introduceert zichzelf als digibeet en eenvoudig verenigingsmanager. Zijn verhaal is degelijk en loopt langs de lijnen die voor dit gezelschap van belang zijn:
- De openbare bibliotheek is spil in veranderende samenleving.
- Unesco manifest.
- Bibliotheekfuncties (conform Agenda voor de Toekomst).
Verder ook de bekende cijfers nog eens herhaald: grootste culturele instelling in Nederland, relatief geringe terugloop in uitleningen en leden. Wijst alle aanwezigen nog eens op charter en het belang voor het bestel.
Melding van onderzoek (bron NRC) dat kinderen die opgroeien in gezinnen met boeken hebben een grotere kans dat ze succesvol middelbare school doorlopen en vervolgopleiding kiezen. Daarom van groot belang om kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met boeken en lezen.
Toekomst: e-books zullen effect hebben op bibliotheken en uitleningen, maar niet op de functies van de bibliotheken. Behoefte bibliotheek blijft ook in digitale tijdperk. Bibliotheken zullen in toekomst keuzes moeten gaan maken en dat zal vaak gaan over spreidingsbeleid. Ziet hier veel bewegingen: centrale bibliotheek versterken of juist veel fijnmaziger netwerk bouwen gecombineerd met andere voorzieningen zoals scholen, cultuurhuizen e.d.
Bibliotheken opereren steeds meer in netwerkverband: oproep aan gemeentes om bibliotheken hierin te laten participeren.

Frits Hoff raadt iedereen aan om kennis te nemen van het filmpje "did you know" dat hierboven is opgenomen. Zijn presentatie komt op slideshare, maar was in grote lijnen gelijk aan de presentatie die hij eerder in het kader van het 5-jarig jubileum van het Bibliotheekhuis hield:Frits schetst de veranderende informatiesamenleving. Digitaal lezen biedt voor allerlei bevolkingsgroepen allerlei voordelen. Apparatuur steeds makkelijker te bedienen.Frits ziet grote kansen voor bibliotheken met betrekking tot bestrijding analfabetisme/laaggeletterdheid (1,3 miljoen mensen).
In onderwijs zijn de papieren methodes aan het verdwijnen. Dit gaat met de huidige Wikiwijs-ontwikkeling heel snel. Laptops of tablets maken informatie vervolgens toegankelijk voor de leerlingen die daardoor de digitale informatie met de paplepel binnen krijgen.
Tablets gaan naar zijn verwachting de ereaders heel snel inhalen en vervangen. Een andere voorspelling: in enkele jaren neurochip die in de hersenen worden geplaatst. Is nu voor bepaalde aandoeningen al gebruikelijk (Parkinson, hoorproblemen).
Rol van de bibliotheek:
> klantgerichtheid kan beter: gebruik eigen laptop in bibliotheek beter faciliteren;
> bibliotheekmedewerkers moeten informatievaardig en mediawijs zijn;
> leer van de Barnes en Noble-aanpak: na aanschaf Nook is toegang tot alle digitale boeken gratis.
> inzetten op ebooks - in lijn van het TNO-rapport adviseert Frits om niet in de ereaders (hardware) te gaan. Doe wel voorlichting + kennismaking.

Thijs Torreman legt de zaal de vraag voor "waarom hebben we nog een bibliotheek nodig als het fysieke boek toch gaat verdwijnen?"
De vraag stellen is hem beantwoorden. Maar eerst benoemt hij nog een groot probleem voor bibliotheken: er is geen model voor het beschikbaar stellen van digitale boeken door bibliotheken aan iedereen. Geldt voor zowel boeken als andere digitale content.

Hij vraagt verder aan de gemeentebesturen om de bibliotheken even de tijd te geven om overgang naar digitale wereld te kunnen maken. Kasten zijn niet meteen leeg en medewerkers moeten ook omschakeling maken. De bibliotheek is een belangrijke plaats in de openbare ruimte: onafhankelijk, laagdrempelig en veilige omgeving. Jongeren mogen in elk geval van hun ouders naar de bibliotheek - en vervolgens komt er een anekdote over de bibliotheek als versierplaats voor pubers ...

Volgens Torreman is er nog een enorm groeipotentieel voor bibliotheken. In Eindhoven doet hij dat door het sluiten van allianties. Bijvoorbeeld met de woningbouwvereniging zijn afspraken gemaakt over dienstverlening in een achterstandswijk.
Hetzelfde geldt voor collectieve contracten met onderwijs. In Eindhoven is hierdoor de afgelopen jaren aanzienlijke groei gerealiseerd.

Tenslotte gaat hij in op franchise: dit betekent centrale regie met behulp van onder andere inrichtingsconcepten. Er worden nu een aantal voorbeelden gerealiseerd. De eerste staat in Zwolle-Zuid. Haren volgt binnenkort.