donderdag 23 december 2010

Digitale content

In september schreef ik al eens over mijn teleurstelling over het stoppen van het aanbieden van de Volkskrant voor thuisgebruik. Sinds maandag staat op de site van bibliotheek.nl het aanbod dat de inkoopcommissie voor volgend jaar bijeen heeft gesprokkeld. Thuisgebruik is in de onderhandelingen om een aantal redenen helemaal gesneuveld. Om interessante (?) content te mogen inzien zal altijd de gang naar de bibliotheek nodig zijn. Ook is doorlevering van een aantal databanken naar het onderwijs geen onderdeel meer van het pakket.
Het goede nieuws? Het pakket wordt iets goedkoper voor de bibliotheken en het aanbod van regionale kranten lijkt eindelijk ook te worden uitgebreid tot Limburger en Limburgs dagblad (hoewel hier nog in kleine lettertjes wordt vermeld dat toestemming van de uitgever nodig is :-( ). Ook een besparing voor (in elk geval de Limburgse) bibliotheken wordt gerealiseerd doordat de afkoop van Muziekweb.

Ik vraag me meer en meer af of ruim 3 miljoen aan middelen niet op een zinvollere manier ten dienste van de bibliotheken kunnen worden ingezet.

Afronding 23 dingen in Limburg

Afgelopen jaar hebben de meest Limburgse bibliotheken deelgenomen aan het 23 dingen programma nadat in 2008 Biblionova het goede voorbeeld had gegeven. De exacte aantallen deelnemers ken ik niet, wel weet ik dat de eerste groepen de afsluiting hebben gehad en hun certificaat hebben ontvangen. Na de zomer was er sprake van een behoorlijke dip in de voortgang bij veel deelnemers, maar met wat inspanning van de coaches is het in veel gevallen nog goed gekomen.
Opvallend vind ik het grote verschil in beleving: een aantal mensen vindt het helemaal niets en/of is niet bereid om hiervoor tijd vrij te maken en haakt na de startbijeenkomst af. Andere mensen worden gaandeweg steeds enthousiaster en zien ineens een wereld aan mogelijkheden opengaan. Daar is het natuurlijk om begonnen en vooral ook om die mogelijkheden om te zetten in concrete acties. Ook daar ontbreekt het mij aan het totaaloverzicht, maar ik zie de meeste Limburgse bibliotheken actief zijn op twitter, in Kerkrade worden allerlei workshops gegeven met een hoog 23-dingen gehalte en RSS heeft zijn intrede gedaan in het werken (zowel om informatie te verwerven als in het aanbieden via de eigen websites).

vrijdag 10 december 2010

Kennisdelen in bibliotheekland #b2d10

Binnen een aantal bibliotheekorganisaties zijn kennisomgevingen ingericht. In deze sessie wordt inzicht gegeven in omgevingen Bibliotheekhuis Limburg, Brabantse netwerkbibliotheek en Biebkracht van Biblioservice Gelderland.
Jos Erdkamp start met eKic toelichting. Met name samenwerking gericht, geen rocketscience, maar werkt in de praktijk goed.
Denise van der Pas van Brabantse netwerkbibliotheek heeft in grote lijnen zelfde uitgangspunten: kennisdelen, informeren, collegiale ondersteuning, toegankelijkheid. Inkleuring is anders waar bnbibliotheek vooral de algemeen toegankelijke voorkant heeft gevuld en hier redactie op heeft gezet heeft Bibliotheekhuis met name de veilige projectruimte ingericht. BNbibliotheek verzorgt daarnaast kennissessies, fysieke ontmoeting.
Anneke Manche van Biebkracht vertelt dat Biebkracht is voortgekomen vanuit project Werkplaats, dat vooral heel veel workshops en kennissessies voor HRM ontwikkeling. Leverde veel informatie, maar geen kennisdeling. Biebkracht wordt gevormd vanuit actieve werkcommunities. Ook Biebkracht is met name achter de inlog interessant en kiest hiermee voor dezelfde volgorde als Bibliotheekhuis. Moeilijkheid is om kennis te laten stromen. Belangrijke rol voor de moderator om dit te bevorderen.
Vervolgens wordt in groepen gediscussieerd over wat wordt verwacht van het land op dit terrein. Belangrijke trefwoorden: regie, globaal, crowd - hoewel dat genuanceerd wordt want bepaalde zaken moet je echt voor jezelf houden - maak het niet meteen te breed.
Alle trefwoorden komen samen in woordenwolk waarbij verbinden, thema's, moderatie en kennis eruit springen.

Bibliotheek verankeren in de lokale samenleving #b2d10

Bibliotheek Veghel als best practice. Directeur Gio van Creij vertelten verhaal dat mooi aansluit bij gedachtenwisseling dinsdagavond bij opening dorpswebsite (zie blogpost hieronder).
Heel veel andere activiteiten in de bieb. Vorbeelden thuispunt met HIP en heemkunde. Proberen veel dingen samen te organiseren. Bibliotheek faciliteert, organiseert. En de partner zorgt voor inbreng inhoudelijke kennis. Team brengt buiten naar binnen en vicepremier versa: bibliothecaris ontsluit ook omgeving
Bibliotheek staat midden in samenleving.
Mooi beeld van verlichte bibliotheek die in centrum van gemeenschap staat en deze gemeenschap wil verlichten.

Verhaal en belang wordt onderstreept vanuit de gemeente. Bibliotheek is partner van andere culturele instellingen. Werken goed samen en dat levert veel meerwaarde.
Van belang is dat klanten bepalend zijn voor dienstverlening van de bibliotheken.  Bibliotheek moet overigens af van praten over leden. Een bibliotheek heeft gebruikers/klanten.

Stelling 1: De bibliotheekdirecteur is relatiemanager lijkt open deur.
Integraal werken kan niet alleen bij de bibliotheek worden vormgegeven, hoort ook integraal denken bij de gemeente bij. Dit sluit in Veghel goed op elkaar aan en dat is sleutel tot succes.

Stelling 2: lokale bedrijfsleven heeft verantwoordelijkheid voor instandhouding bibliotheek.
Ook hier ligt reactie voor de hand: weinig bezwaren zo lang bibliotheek de baas blijft over de inhoud. Overigens is basissubsidie voor basisvoorziening, extra middelen inzetten voor zaken bovenop basis. Ondernemer is overigens niet automatisch verantwoordelijk voor instandhouding bibliotheek. Blijft terugkomen op behoefte van de klant dat is bestaansrecht van de bibliotheek. Valt dat weg dan is niet het bedrijfsleven vervolgens verantwoordelijk voor bibliotheek.

Stelling 3: bibliotheek is sturend in beleidsvisie gemeente ten aanzien van plek die bibliotheek lokaal inneemt. In Veghel werkt dat nu wel zo, is samenspel. Beleidsplan wordt samen ontwikkeld, is organisch proces.

woensdag 8 december 2010

Dorpswebsite online

In maart schreef ik al eens over de digitale dorpspomp die Bibliocenter samen met de Gemeenschapsraad Heibloem en Bibliotheekhuis Limburg, met een projectsubsidie van de provincie Limburg, aan het ontwikkelen was.  De naam dorpspomp hebben we vervangen door "daarleefje" en gisteravond is onder de naam heibloem.daarleefje.nl de dorpswebsite officieel het internet op geschopt. De site is nog niet volledig af, maar geeft al wel een aardig beeld van de mogelijkheden. De voorpagina wordt grotendeels automatisch gevuld met actuele en relevante berichten van de verenigingspagina's.
Wat maakt deze site bijzonder? 
Ik denk dat dat in een aantal zaken zit: de bibliotheek pakt haar rol als spin in het informatieweb door deze website voor het dorp te faciliteren. Hiermee creƫert ze voor zichzelf ook een extra uithangbord voor de eigen diensten. Daarnaast wordt G!ds slim gebruikt om in elk geval de adressen voor de website te leveren. Overigens zaten maar 7 van de Heibloemse adressen in de G!ds-database bij de eerste zoekopdracht. Door GIds in te zetten voor deze website zijn de adressen aangevuld en worden deze actueel gehouden door de verenigingen zelf.
Verder maakt het onderliggende Bart-CMS het mogelijk dat heel simpel ook andere dorpen en buurten een website voor hun eigen dorp op dezelfde wijze kunnen inrichten.