donderdag 27 november 2008

Aquabrowser-gegevens via GoogleEen veel gehoorde frustratie in bibliotheekland is dat "we" via Google niet te vinden zijn. Tot mijn niet geringe verbazing kwam vanmorgen een voorbeeld langs van een zoekopdracht in Google die op de eerste pagina met zoekresultaten een verwijzing naar de Amsterdamse ABL levert. Het is een begin zullen we maar zeggen. Ben benieuwd naar meer voorbeelden en hoe dit eventueel te beïnvloeden is.

woensdag 26 november 2008

G!ds in Limburg

De Limburgse bibliotheken proberen al een tijdje van de kant te komen met Gids, maar door allerlei omstandigheden gaat dat minder snel dan we allemaal willen (en denken). Tijd dus voor een update door Kees Hamann, die, zoals gewoonlijk, een goed verhaal neerzet, waarbij iedereen wordt aangesproken op zijn ondernemerschap, expertise en de verbondenheid binnen de branche.

Binnen de branche begint nu duidelijkheid te komen over het business model waardoor het mogelijk is om min of meer gestandaardiseerde offertes uit te brengen aan de gemeentes voor de levering van een loket (digitaal of fysiek). De bibliotheek blijft zelf de inhoud van de offerte aan zijn gemeente bepalen, maar er is veel voor te zeggen om het gepresenteerde model te gebruiken.
Verder is Gids2 in gebruik genomen, waardoor het nu ook mogelijk is om de loketten volgens de nieuwe eisen te vullen vanuit Gids. In Limburg is al een centraal adressenbestand in Gids gestopt dat als basis te gebruiken is.
Zaak is het nu om Gids te gaan verkopen: een filmpje om hierbij te gebruiken is gemaakt (nee helaas nog niet openbaar beschikbaar), de verkoopprijs lijkt me acceptabel, maar hiervoor is het wel nodig om voldoende massa te maken met alle bibliotheken. Tot 2012 is de tijd om die massa te maken, maar dan vaart de zilvervloot ook echt binnen (hier vertaal ik Kees erg vrij, maar zijn overtuiging is dat bibliotheken met Gids geld kunnen verdienen én tegelijkertijd invulling geven aan hun kerntaak: informatiebemiddeling). Lijkt me een mooie opdracht om dat te bewijzen.

dinsdag 25 november 2008

Universe over Limburgse bibliotheken aangepast

Voor het project "bibliotheek 2.0" heb ik een overzichtje gemaakt van hoe web 2.0 de Limburgse bibliotheken zijn. Ik schreef hier in september al kort over de voorbereidingen, maar nu de presentatie is geweest was het tijd om dit overzicht te actualiseren.
Als je rechts hiernaast op de knop netvibes klikt zal deze pagina automatisch aan je eigen netvibes worden toegevoegd.

donderdag 20 november 2008

meer 23 dingen voor managers

Rob heeft zijn presentatie op slideshare gezet:
Roermond181108
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: dingen 23)

Verder op zijn site ook een verslag over zijn belevenissen op dinsdag. Hoe het nu met zijn rug is verteld het verhaal (nog) niet.

dinsdag 18 november 2008

23 dingen voor managers

Onderdeel van het project Bibliotheek 2.0 in Limburg was het verzorgen van een kennisbijeenkomst over web 2.0 voor bibliotheken. Toen het projectvoorstel medio 2007 geschreven en voorgelegd werd aan de bibliotheekdirecteuren bleef de reactie in de meeste gevallen beperkt tot "web 2.0 wat is dat?". Reden genoeg dus om het project te laten doorgaan. Gelukkig is niet iedereen blijven wachten tot de kennisbijeenkomst, maar zijn er toch al de nodige initiatieven ontplooid: Biblionova heeft al haar personeel inmiddels geschoold in 23 dingen en bij een aantal andere bibliotheken bestaan plannen om hiermee aan de slag te gaan.

Voor de kennisbijeenkomst was Rob Coers uitgenodigd om de directeuren en het management van de Limburgse bibliotheken voor te lichten over de mogelijkheden die web 2.0 voor bibliotheken biedt en wat er voor nodig is om zover te komen. Bij binnenkomst bleek Rob vanmorgen door zijn rug te zijn gegaan en huisgebonden te zijn, maar - de techniek en de 2.0-hulpmiddelen staan tegenwoordige voor niets en via Google Docs en Gmail kon er toch een presentatie worden gehouden voor de aanwezigen.

Projectleider Jeroen Last startte met een korte introductie web 2.0 en het gebruik hiervan tot nu toe in Limburg.
Kenmerken van web 2.0-toepassingen noemt Jeroen: het georganiseerd zijn rondom platforms/communities; het is sociaal gebeuren waar mensen opvattingen, kennis, informatie en ervaringen delen met anderen. Op basis van deze gedachte komt hij tot een definitie van bibliotheek 2.0: in bibliotheek 2.0 wordt er naar de gebruiker geluisterd. De huiskamer kan een filiaal van de bibliotheek worden en de kennis van de gebruikers is net zo belangrijk als die van de bibliothecaris: collectie en kennis van individuen worden ontsloten in bibliotheek 2.0.

Binnen het project is ook een inventarisatie gedaan naar de lopende web 2.0 initiatieven in Limburgse bibliotheken. De resultaten worden door de aanwezigen aangevuld met de foto's die de Heuvellandbibliotheken op flickr, zicht op maastricht waar mensen zelf hun verhalen kunnen vertellen, en ding 24 dat nu bij Biblionova wordt ontwikkeld als uitwerking van de promotiecampagne digitale diensten.

Om verder te komen wordt vanuit het project aanbevolen om verder te gaan op 2 sporen: deskundigheidsbevordering door middel van 23 dingen voor zoveel mogelijk bibliotheekmedewerkers en MyDiscoveries als serieuze tool om je klanten aan de slag te gaan. Via bijvoorbeeld de site van de Amsterdam kan iedereen hier al mee spelen.


Vervolgens is via de webcam Rob Coers aan de beurt. Ondanks het hoge improvisatiegehalte is zijn verhaal voor de zaal goed te volgen. De interactie tijdens de presentatie is wat lastiger, maar al met al is bewezen dat met behulp van Google Docs en Gmail + webcam en boxen er een goede presentatie op afstand is te verzorgen!

Een korte samenvatting van de presentatie die hopenlijk nog ergens beschikbaar wordt gesteld:
Web 2.0 = verandering. Ontwikkelingen gaan ongelooflijk hard en niet voor iedereen te volgen/op te pikken... Principe van web 2.0: online zijn deel je met anderen - hierdoor ontmoeten allerlei mensen elkaar in communities die elkaar anders niet zouden ontmoeten.
Waarom is web 2.0 relevant voor bibliotheken? De rest van de wereld is er al. Je moet de mensen opzoeken waar ze zijn. Gebruik de web 2.0 tools ter promotie van je services, 23 dingen biedt mogelijkheden om mediawijsheid invulling te geven: boost de "internetcursussen"


Hoe dit te organiseren/aanpakken:
1. medewerkers bewustmaken van de veranderingen (door te gebruiken)
2. vormen van ideeën
3. ontwikkelen/uitwerken ideeën
4. onderhouden

Gaat nu om bewustwording: 23 dingen. Gestart eind 2007 in Gouda. Inmiddels hebben zo'n 1500 medewerkers aan cursussen deelgenomen.
De cursus wordt vanzelf een collectief leerprogramma: doordat je kennis deelt gaan mensen reageren en hun kennis met je delen. Met behulp van 23 dingen "raak je voorbij de schaamte", door met de mogelijkheden te gaan spelen ontdek je allerlei nieuwe dingen: van elkaar leren, lezen en reageren. Spelen.

Bij Biblionova is 23 dingen als volgt uitgerold:
- hele organisatie: iedereen doet mee
- groepjes onder leiding van een coach
- Rob begeleidde coach op afstand
- 2 uur per ding
- 4 maanden doorlooptijd

Randvoorwaarden voor een succesvol traject: de faciliteiten moeten er zijn (uren, ict-middelen) en deelname van MT en IT-afdeling.
De gevolgen zijn dan: toegenomen zelfvertrouwen bij veel medewerkers, meer
creativiteit, ideeën voor nieuwe producten en diensten waarvan er af en toe ook geimplementeerd worden.
Ga spelen, dat is enige manier om het te leren.

In de discussie met de zaal blijkt dat voor een aantal aanwezigen het nog redelijk ver weg staat van de dagelijkse realiteit, maar dat de presentaties de noodzaak om hier mee aan de slag te gaan wel hebben aangetoond. Met name om in contact te komen met hele groepen in de samenleving die nu niet (meer) in de bibliotheken komen biedt web 2.0 kansen.
De aanwezigen willen aan de slag met deskundigheidsbevordering en Mydiscoveries. De wijze waarop zal nog nader worden ingevuld.

maandag 17 november 2008

Jongeren willen nieuws dat snel, kort en gratis is.


In de Volkskrant vorige week werd verwezen naar het laatste rapport van het Commissariaat van de Media dat op hun website is te downloaden. De conclusie dat jongeren voorkeur hebben voor korte nieuwsberichten zoals te vinden op nu.nl, teletekst e.d. Verdieping boeit niet en ervoor betalen is ook niet aan de orde waardoor verschraling dreigt.
In de Volkskrant werd vooral de nadruk gelegd op het ontbreken van behoefte aan uitgebreide achtergrondverhalen zoals in de zaterdagbijlagen en dat kranten dus op zoek moeten naar nieuwe wegen om het geld te verdienen. Voor bibliotheken geldt natuurlijk hetzelfde ook hier wordt niet gezorgd voor "snel, kort en gratis": je moet naar de bibliotheek toe om de informatie te krijgen, moet er vooral zelf voor zorgen dat je het vindt en in de meeste gevallen moet je er nog voor betalen ook als je het mee wil nemen (en dan moet je het nog terugbrengen ook). Sluit niet aan bij de "digital natives". Geen nieuws, ik weet het, maar ik zie ook nog geen oplossing - voor de kranten trouwens ook niet!

zondag 16 november 2008

meer catalogus 2.0

Meer FOBID-congres-verslag. Boeiend: NBD-Biblion kondigt aan één centrale catalogus voor openbare bibliotheken te bouwen: prototype gereed voorjaar 2009 en natuurlijk mogen ook andere bibliotheken deelnemen...
Moet je hier nu vrolijk van worden omdat iemand initiatief neemt en aan de slag gaat met het maken van 1 catalogus zoals die zo vurig gewenst wordt overal of toch wat twijfel omdat het initiatief niet in samenwerking met de bibliotheken zelf is tot stand gekomen?

vrijdag 14 november 2008

catalogus 2.0

WoWter doet uitgebreid verslag van de Fobid-studiedag catalogus 2.0. Heb al een aantal slides en opmerkingen gezien die erg relevant zijn voor de "onze" provinciale catalogus.
Nog geen kennis kunnen nemen van het geheel, laat staan een mening kunnen vormen, maar voor de liefhebber: gaat vast kijken bij WoWter

dinsdag 4 november 2008

Zwitsers zakmes


De afgelopen dagen in 2 verschillende artikelen de vergelijking tussen automatiseringssystemen en Zwitserse zakmessen tegen gekomen: geïntegreerde systemen zoals wij die in bibliotheekland ook kennen (Bicat, Vubis, Concerto etc.) zijn als Zwitserse zakmessen. Ze knippen slechter dan een schaar, snijden slechter dan een mes, schroeven slechter dan een schroevedraaier en een goeie fles wijn openmaken lukt ook niet altijd even goed....
Dit is precies de reden waarom de bibliotheeksector aan de gang moet met de implementatie van de informatiearchitectuur. Misschien helpt deze metafoor e.e.a. wat beter te begrijpen.

Gamen en bibliotheken

De beleidsambtenaar voor bibliotheken kwam vorige week helemaal opgetogen terug uit het Centre Ceramique waar ze haar middagpauze had doorgebracht: een goed idee voor het Glaspaleis was geboren. In plaats van de "dooie" entree zou de begane grond een playground moeten worden. De manier om het Glaspaleis te laten bruisen én een hele andere doelgroep binnen te halen.
Ik probeer me zelf nog altijd een voorstelling te maken van de relatie tussen gamen en bibliotheek. De Shanachies van DOK hebben hier in den vreemde onderzoek naar gedaan en zijn overtuigd van de noodzaak van gamen in de bibliotheek. De Game
die ze zelf samen met de TU Delft hebben ontwikkeld wil bij mij nog niet draaien - als dit wel lukt zal ik hier nog eens op terugkomen.
Tijdens de workshop Gamen in de bibliotheek in Vught bleek ook de bibliotheek in de Meierij goede ervaringen te hebben opgedaan met Wii's in de bibliotheken. Het brengt mogelijk wat nieuwe problemen met zich mee (nieuwe doelgroep nietwaar), maar ook extra leden in een groep die we verder aan het kwijtraken zijn.
Een andere club, the game syndicate heeft speicaal voor bibliotheken een koffer ontwikkeld met een aantal Gamesapparaten, groot beeldscherm die simpel opgesteld, gebruikt en verplaatst kan worden. Compleet met onderhoud en desgewenst wisselcollecties met games. Een prima hulpmiddel om snel aan de slag te kunnen en na vanmiddag geloof ik inderdaad dat games voor de bibliotheken een toegevoegde waarde hebben. Eén randvoorwaarde: het personeel moet er zelf ook mee om kunnen gaan!

zaterdag 1 november 2008

Glasvezel voor meer Limburgse bibliotheken

In eerdere berichten op 15 september en 29 september heb ik al geschreven over het glasvezelnetwerk dat we in Limburg gaan aanleggen voor de openbare bibliotheken. De aanleg gaat wat minder snel dan gepland, maar het aantal bibliotheken dat wil deelnemen aan de eerste fase ligt weer hoger dan in eerste instantie voorzien.
Het was de bedoeling om de aansluitkosten vanuit projectmiddelen te betalen, maar dat is niet meer mogelijk met de aantallen vestigingen die willen meedoen. Daarom onze opwachting maar weer eens gemaakt bij de provincieambtenaar die wel bereid is haar best te doen voor extra middelen om de aansluiting van meer bibliotheken mogelijk te maken.
Minder (in dit verband dan, want op zich een heel terechte eis) is het bericht dat bibliotheken die nu niet mee doen op een later moment niet meer op steun van de provincie hoeven te rekenen. De voorwaarden om volgend jaar een beroep te doen op de vernieuwingsmiddelen voor bibliotheken bepalen dat dit rechtstreeks ten goede moet komen aan verbeterde dienstverlening voor klanten.