dinsdag 22 september 2009

Voortgang bibliotheek.nl


Gistermiddag presenteerde de Projectgroep Bibliotheekinnovatie de vorderingen met betrekking tot de digitale bibliotheek. Het volledige verslag is vast binnenkort te lezen bij Wim Keizer in zijn volgende nieuwsbrief, maar hierbij toch alvast een korte impressie.
Peter van Eijk neemt het SCP-rapport als uitgangspunt en geeft bij 9 van de 10 aanbevelingen aan dat de projectgroep hier actie op heeft gezet. Aanbeveling 10 betreft het diversifieren van de dienstverlening in de fysieke bibliotheek en daar lag volgens Peter meer een taak voor de lokale bibliotheken om dit in te vullen. De vraag uit de zaal of niet hier juist straks de bekostiging van de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek moet worden "verdiend" werd overigens wel bevestigend beantwoord. Dit zou dan gaan spelen na 2010. Tot die tijd denkt de projectgroep met de innovatiemiddelen te kunnen bouwen. De 22 cent die bibliotheken nu afdragen in het omslagstelsel en met name wordt besteed aan content, blijft voor de content beschikbaar. Het ministerie zal de 2 miljoen, die nodig is voor de exploitatie structureel beschikbaar stellen.
Hiermee denkt de projectgroep de basis, waarvan het prototype wordt getoond, te kunnen bouwen. Voor eventuele uitbreiding met nieuwe functionaliteiten en ook voor de marketing zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar. Het getoonde prototype (zie ook de afbeelding) borduurt voort op de filmpjes die in juni werden getoond. De reacties hierop waren heel positief (waarbij opgemerkt dat zolang de portemonnee niet getrokken hoeft te worden getrokken een positieve reactie makkelijker wordt gegeven) waarmee de projectgroep op de goede weg (lang en bergop, zie ook Jan Klerk) is.

vrijdag 11 september 2009

Wie verzint een goede naam voor de nieuwe Al@din


Even voorstellen: de nieuwe informatiedienst van de bibliotheek. Een Digitale webassistent die in vele gedaantes op talloze websites opduikt en altijd zorgt voor relevante, betrouwbare, kwalitatieve informatie. Deze dienst is natuurlijk 24/7 beschikbaar en kent een aantal kanalen om de informatie te verstrekken en ook een aantal kanalen om aan de informatie te komen.
Omdat Al@din bij veel mensen een wat besmette naam is geworden en ook veel beperkter is als dienst, zoek ik hiervoor een nieuwe, pakkende naam. Liefst een naam die ook duidelijk maakt dat de Bibliotheken erachter zitten. Suggesties zijn heel welkom.

Of deze dienst er ook gaat komen is nog even de vraag. Als het aan Vlissingen, Probiblio en Bibliotheekhuis ligt wel. Een projectvoorstel is in de maak waar de pilots die deze organisaties de afgelopen periode hebben uitgevoerd worden samengevoegd tot 1 nieuwe dienst waar Aladin prima in op kan gaan.
Meer informatie over de pilot bij Probiblio is te vinden via de website. Over de proef in Limburg schreef ik al enkele malen op dit blog (zoek even op aladin).

Hoera voor mijzelf


Wilde eigenlijk een korte post maken over het projectplan dat we met Vlissingen en Probiblio in elkaar steken, maar voor ik op nieuw bericht klikte zag ik dat dit het 100ste berichtje op mijn blog ging worden en dat mag niet onopgemerkt. Waar 101 over gaat weten jullie dan nu ook al.
Ik merk wel dat mijn productiviteit de laatste tijd wat lager ligt, maar over een jaar bekeken - want zo lang bestaat dit blog - een respectabel aantal. Bovendien gaat het niet om de kwantiteit.
Verder denk ik een aantal trouwe bezoekers te hebben, die het in elk geval de moeite waard maken om hier regelmatig wat te schrijven. Blijf dus aub komen, want bloggen zonder gelezen te worden is als een wedstrijd zonder publiek spelen.