donderdag 25 maart 2021

Blockchain feiten en fabels

 Vandaag weer eens kijken of er veel verandert is in de wereld van de blockchain. Na de eerste hype heb ik het wat losgelaten, maar nu ik het boek gelezen heb van Marcel Bullinga 
iedereen aan de robot (voor bibliotheekleden hier te lezen) waarin hij grote verwachtingen uitspreekt van de blockchain, met name voor de overheden, lijkt het me aardig om mijn licht eens op te steken bij dit webinar van de Dutch Blockchain Coalition. 

Ik probeer me even te beperken tot de feiten volgens Oliver Rikken. Hij onderscheidt een aantal soorten blockchain-protocollen. De varianten zijn publiek en privaat en bij beide worden varianten ten aanzien van rechten rondom lezen en valideren gezien (permissionless versus permissioned). Bitcoin en ethereum bijvoorbeeld zijn publiek en open/vrij wat betreft lezen en valideren.

Aspecten die vaak genoemd worden betreffen:

  • energieverbruik: blockchain kost objectief gezien veel energie, maar hier is wel iets aan te doen door het toepassen van de juiste techniek (hier consensusmechanisme genoemd). Bitcoin en ethereum maken vanuit veiligheidsoverwegingen gebruik van de meest energievretende techniek
  • schaalbaarheid: blockchain is ontworpen langs de as veiligheid en decentralisatie (want je wil de partij in het midden eruit hebben). Hiermee is schaalbaarheid in de basis minder geregeld. Wil je hier beter in voorzien, dan zal er minder gedecentraliseerd zijn (minder verdeling over de nodes). Dit laatste zal met name dus gevolgen hebben voor de performance binnen het volledig publieke netwerk. Overigen belangrijk om niet te vergeten dat het nog nieuwe technologie is (gestart in 2009) en dat transactiesnelheden al erg verbeterd zijn. 
  • privacy: dit vraagt de nodige aandacht bij het ontwerp: de boodschap is dat er geen tot personen herleidbare data in blockchain moeten worden opgeslagen. In een permissioned netwerk met een beperkt aantal nodes is ook het verwijderen (right to be forgotten) te organiseren. En sommige gegevens moet je niet in de blockchain (gedecentraliseerd) opslaan.
En toen was mijn tijd op. Een fijne samenvatting, maar helaas nog geen beeld bij de goede toepassingen. Die vraag een andere keer maar eens zien te beantwoorden.

woensdag 10 maart 2021

Bosvijver Waterbloem

Vanaf het moment dat ik in Heibloem kwam wonen was de bosvijver in het natuurgebied 'de Waterbloem" een favoriete plek om even naartoe te wandelen. Ik denk dat hele generaties kinderen hier hebben leren schaatsen - in elk geval mijn jongste zoon heeft het hier samen met zijn vriendjes geleerd - en diezelfde kinderen hebben ook allemaal meegewerkt om de vijver tegen dichtgroeien te behoeden.

Afgelopen maanden heb ik wekelijks een foto gemaakt vanuit ongeveer hetzelfde standpunt en goed is te zien hoe het waterpeil sinds de zomer is gestegen. Niet lang voor de eerste foto's stond de vijver zelfs helemaal droog. De foto's achter elkaar leveren het volgende filmpje op.maandag 22 februari 2021

I.M.

  

In de kerstvakantie zag ik de miniserie I.M. over de bijzondere relatie van Ischa Meijer en Connie Palmen die begon vlak na het verschijnen van haar boek "de wetten". Van Ischa wist ik niet zo veel, bij mijn weten nooit wat van gelezen - zijn columns verschenen in kranten die ik in die tijd denk ik niet las - en ook op radio of televisie heb ik amper iets meegekregen van zijn (waarschijnlijk postuum) hooggeprezen interviews. 

Omdat I.M. hier ook in een boekenkast stond dat eerst maar eens gelezen. Vlot leesbaar, serie heeft hier duidelijk uitgebreid uit geput, maar verder las ik vooral veel onverwerkt verdriet en een relatie die in de serie wel geloofwaardig was, maar in het boek voor mij niet (altijd eerst het boek lezen blijft een goede stelregel).

Ook in mijn kast stond de vorig jaar verschenen bloemlezing uit het werk van Ischa Meijer in de serie Privé Domein: "ik heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan". Door de serie waarin Ramsey Nasr Ischa Meijer klaaglijk, temend en met humor speelde kon ik Ischa horen spreken in het boek dat vol staat met de worsteling met de joodse identiteit van na de oorlog. Hier had Ischa zelf last van zoals hij onvermoeibaar blijft herhalen, maar ook veel van de door hem geïnterviewden. Niet alle interviews even geslaagd en ook de toneelteksten konden me maar matig boeien, maar verder eindelijk mijn verlate geslaagde kennismaking met Ischa Meijer. 

En omdat van het één het ander komt, hierna "het bitttere kruid" van Marga Minco nog maar eens geleden. Waarom ze 2x geinterviewd werd is mij niet duidelijk, maar haar  feitelijk aandoende verhaal over haar wederwaardigheden in de oorlog greep me opnieuw.

maandag 11 januari 2021

Ysselstein, Paardekop

Gisteren gewandeld in de buurt van Ysselstein (Limburg). Zo'n plek waar je in het verlengde van de Middenpeel-weg heel snel doorheen rijdt, maar waar we nu eens zijn gestopt. Geen heel groot gebied met heel veel natuurlijke hindernissen voor ruiters langs en op allerlei paden: ook het oefenen voor eventing-sport (cross country noemden wij dat vroeger geloof ik) gebeurt hier. Vlak achter de manege in de wei deze prachtige zilverreiger gespot. 

En verderop liepen we onverwacht tegen het oorlogskerkhof aan. Al met al een mooi plekje om met zonnig weer nog eens terug te gaan en dan ook de hoge uitkijktoren die aan de rand van het heideveld stond ten volle te benutten. Volgens de informatieborden zouden 10-tallen dorpen te zien zijn. Ik zag er nu geen...

zaterdag 9 januari 2021

Is er leven na Instagram en Facebook?

 

vanaf nieuwe uitzichttoren in de Groote Peel

Sinds een kleine week ben ik Facebook- en Instagramloos. Geen eigen keuze: maandagmorgen meldde Facebook dat mijn account verdacht was en dat ik een formulier moest invullen. Enkele handelingen verder zoals het insturen van een ID-kopie, afvinken van enkele vragen en het veranderen van mijn wachtwoord kreeg ik de melding dat ik geblokkeerd was vanwege het schenden van de "community-voorwaarden". Later die ochtend check ik Instagram en wat denk je: hetzelfde verhaal. Had even niet bedacht dat dit onderdeel is van het Facebook-kartel en er helemaal niet op gerekend dat verbanning van het ene platform ook betekent dat je uitgesloten wordt bij de ander.

roodborsttapuit

Bizar. Ik plaats af en toe wat foto's, ben beheerder van een besloten dorps-groep op Facebook "Ons Heibloem" en like en deel hier en daar wat berichten die langskomen. Op Instagram niet heel anders. Vooral wandelfoto's en wat liken hier en daar. Ik heb dus geen enkel idee waar de algoritmen op zijn aangeslagen en Facebook is op geen enkele wijze bereikbaar. Wat rondvragen levert op dat dit vaker gebeurd en dat er weinig aan te doen is.

Daarop bedacht ik me dat ik dit slapende blog nog had en dat dit een mooie aanleiding is om dat weer eens af te stoffen. Ik moet toch ergens mijn plaatjes kwijt! Hierbij wat foto's die ik vanmorgen maakte tijdens een wandeling door de Groote Peel. 

grote bonte specht

woensdag 26 juni 2019

Digital Happiness - verslag Vint SymposiumSogeti houdt jaarlijks een symposium waarin ze proberen actuele onderwerpen aan de
hand van een thema voor het voetlicht te brengen. Onderstaand een verslag van de
dag dat mij wel aardig leek om te delen. Overigens is het vooralsnog niet de bedoeling
om dit blog weer nieuw leven in te blazen, maar ik wist zo geen betere plek.

Dit jaar was het thema van het Vint-symposium de synthetische toekomst. De volgende
golf in de digitale transformatie waar digitaal en analoog geen te onderscheiden
grootheden meer zijn, of zoals de uitnodiging zegt:
Technologisch, cultuurfilosofisch en organisatorisch schetsen we de contouren voor
deze synthetische toekomst. Diverse trends en ontwikkelingen komen nu in versneld
tempo bij elkaar. Nieuwe waardesystemen, nieuwe generaties en nieuwe technologieën
effenen de weg voor een nieuw organisatietijdperk: Synthetic. 
De onderwerpen van deze dag bewegen zich onder de radar van digitale
transformatieprogramma’s van organisaties. De kritische onderliggende vraag daarbij
is of datgene waar bedrijven op afkoersen wel het gewenste eindpunt is. Voor de
jongere generatie is hun synthetische leven in ieder geval geen bestemming, maar
een gegeven.
Een synthese of synthetisch is in het algemeen een samenvoeging van
ongelijksoortige zaken, zodat er iets nieuws uit ontstaat.

Menno van Doorn en Sander Duijvestein van het Innovatielab van Sogeti trappen
af en schetsen aantal zaken die nu spelen. De “synthetische generatie kan geen klok
meer kijken: ze hebben een horloge pm, maar moeten op smartphone kijken hoe laat
het is.
De afgelopen decennia hebben we digitale transformatie doorgemaakt, de volgende
fase is de synthetische, nieuwe generatie die in een wereld met internet en al zijn
mogelijkheden is geboren niet beter weet. De periode van digital happiness. Deze
generatie vindt veel zaken normaal die oudere generatie veel moeite kosten of die
we raar vinden zoals instagram challenges (https://youtu.be/-5yzPtv2kTk bijvoorbeeld)
of de snapchat dysmorfie waarbij plastische chirurgie wordt gedaan om gezicht te krijgen
als snapchat filter er van maakt. 
Ook spraaktechnologie: baby's praten met Alexa; deepfake technieken. Allemaal
voorbeelden van synthese volgens de heren. Die Greta Thunberg en Rutger Bregman
als vertegenwoordigers van deze generatie benoemen.


Trefwoorden:
Non-hierarchisch
New reality
Post-materialistisch
Nieuwe waarden, nieuwe technologie, nieuwe generatie


Vervolgens is het podium aan Raimo van der Klein ( zie ook www.raimovanderklein.com),
jarenlang voorloper op gebied van innovatie. Maar vaak net voordat deze echt doorbraken.
Onder andere bekend van Layar. Hij gaat in op: Digital Universe Design: De synthetische
wereld en zijn geschetste weg daarnaartoe kent geen consument, burger of werkgever.
Alleen de mens die een rol speelt in een krankzinnige kluts van virtualiteiten en realiteiten.
Grappig genoeg start hij met het refereren aan de VUCA-wereld waarin we leven.
Onderwerp van het DV-leertraject dat we binnen de KB net hebben doorlopen. Deze
VUCA-wereld dwingt ons onder andere om te transformeren. Beetje beweging in de
wereld is  met gedragsverandering op te vangen, een grotere beweging vraagt om
andere competenties en heel veel beweging vergt verandering van identiteit en doel.
Dit laatste kun je niet kopen, je moet hiervoor de uitdaging aangaan.
Hij refereert vervolgens aan https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell en Hegelsmet de volgende ondertiteling: 
These mensen kunnen het nog - technologie biedt podium
Antithese mens kan het niet meer en de technologie wordt acteur
Synthese moment waarop tegenstelling wordt overbrugd. Mirrorworld
(https://youtu.be/SEUEfNUYYwg) is voorbeeld van techniek die podium en acteurs biedt.
Verder poneert hij stelling dat augmented reality het gedrag verandert  op zelfde moment en
daarmee worden ervaringen uniek en onvoorspelbaar. 
Ook gaan we veel avatars tegenkomen in nabije toekomst en dan zal het onderscheid tussen
het verlenen van een dienst of het verkopen van een product steeds moeilijker te maken zijn!
Een laatste voorbeeld wil ik nog aanhalen in kader leesplezier:  een toepassing waar Google
Assistent ervaring toevoegd aan voorlezen van boeken https://youtu.be/NH7HI2BW6aE .


Adam Grzywaczewski (NVIDIA) | What's next in AI and what to expect?
Adam is een architect voor deep learning oplossingen bij NVIDIA, waar het zijn primaire
verantwoordelijkheid is om een breed scala aan klanten te ondersteunen bij het leveren van hun
AI oplossingen. Adam is een toegepaste onderzoekswetenschapper gespecialiseerd in machine
learning met een achtergrond in deep learning en systeemarchitectuur. In het verleden is hij onder
andere betrokken geweest bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. In zijn verhaal staat hij stil bij
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, zoals Generative Adverserial
Networks (GAN), en zal hij ingaan op de vraag of computers van zichzelf creatief kunnen zijn.
Om met dit laatste te beginnen: volgens Adam is dat niet mogelijk, computer kan alleen werken met
data/datasets en slim combineren, filteren, selecteren, herkennen, maar kan niet zelf creatief zijn.
Kunnen wel 
  • Leesbare teksten produceren
  • Muziek componeren
  • Spraak begrijpen, gesprek voeren: audioboeken voorlezen, helpen lezen
  • Kan leren zingen
En veel meer, maar volgens adam geen originele creaties. En ook deze zaken zijn nog voor
aanmerkelijke verbetering vatbaar. Dat gaat steeds beter door de grote hoeveelheden trainingsdata
die in relatief korte termijn verwerkt kunnen worden. Het concept van neurale netwerken is niet nieuw.
maar de toepassing is nu pas groot aan het worden door de verbeterde techniek en de wet van Moore.
Verder bestaat groot deel van presentatie uit filmpje dat ik niet kan terugvinden.
Hun Youtube-kanaal https://www.youtube.com/user/nvidia/ interessant met o.a. een deep
learning course video: https://www.youtube.com/watch?v=6eBpjEdgSm0 en hoe je door simpele
schetsen met behulp van AI meesterwerken maakt:
https://www.youtube.com/watch?v=p5U4NgVGAwg 


En toen was het tijd voor de synthetic generation met een passievolle presentatie van Koen
Schobbers (www.koenschobbers.nl)  onder de titel “the future of eSports.
Koen is anchorman van het programma Inside eSports op FOX-Sports, eSports expert van
NOS Langs de Lijn en stichtend lid van de atleten commissie van de Internationale ESports
Federatie. Tegenwoordig is Koen een belangrijke speler op het gebied van gaming en
eSports educatie, consultancy en hosting. 
Ouders snappen niets van gamende kinderen terwijl het een hele goede manier is om te
connecten/interacten. Samen spelen levert begrip op. Ik moest denken aan mijn jeugd waarin
mijn moeder vond dat ik met het vele lezen mijn ogen bedierf en ook meer buiten moest spelen.


Gaming is groot, 3x omzet van filmindustrie. eSports is topsport onder gamers. League of legends
en Fortnite zijn heel groot. Jeugd speelt (of kijkt) toernooien, gaat naar lan parties etc. Streamen
van gamen is groot, wordt veel naar gekeken en is ook commercieel interessant om doelgroepen te
bereiken. Koen helpt aantal grote bedrijven zoals Vodafone heeft hiervoor een eigen model “BEBS”
waarbij verdiepen in de wereld van de gamer een belangrijke plaats inneemt. Voorbeeld Vodafone
zie: https://www.youtube.com/watch?v=00roPeez7Iw

Gamen is grenzeloos, zonder aanzien des persoons, etc. en is goed voor de ontwikkeling:
spelenderwijs jong engels leren, met allerlei nationaliteiten en achtergronden spelen verbindt en
maakt communities. Verder moet er snel worden gehandeld, beslissingen genomen, oog
handcoördinatie etc. 
Ook hier beweging naar platform in de cloud zodat je geen dure apparatuur zelf nodig hebt en
ook incidenteel gamen betaalbaar wordt: Google Stadia (zie ook
https://tweakers.net/video/17330/google-stadia-aan-de-slag-met-googles-toekomstvisie-voor-gaming.html)


De laatste spreker voor de pauze was Robin van den Akker, cultuurfilosoof van de
Erasmusuniversiteit. Na het enthousiasme van Koen wat lastig om het verhaal te volgen dat gaat
over de transitie waar we sinds de start van deze eeuw mee te maken hebben: het opgroeien in
een meta-modern tijdperk. Metamodern volgt op het postmodernisme van eind vorige eeuw waar
we in het westen na de val van de muur dachten dat de wereld af was. Communisme had verloren
en de liberaal kapitalistische (westerse) wereld had zaakje op orde. Rutger Bregman zal later Rutte
als typische exponent hiervan neerzetten: een prima, pragmatisch politicus, goed om op de winkel te
passen, maar volstrekt zonder toekomstvisie.
Inmiddels is sinds begin 20e eeuw er wel weer behoefte aan engagement bij met name de jongere
generatie, die ook Koen al “woke” (https://wokeworks.nl/wat-is-woke/) noemde. 
Ze weten dat er achter elke draai onzekerheid is en zoeken naar nieuw engagement dat kan ook
prima op oude verhalen. Forum voor Democratie is een voorbeeld, Occupy, maar ook het
basisinkomen voor iedereen.


Bent u er nog? Fijn, na de pauze was het de beurt aan de dames.


Te beginnen met Isabel Meijering: Autonomous Sensory Meridian Response oftewel ASMR. Had ik
tot vanmiddag nooit van gehoord. 
Onlangs verzorgde ze voor 5 Uur Live bij RTL 4 meerdere ASMR-sessies, waarbij de kijker
zich over moest geven aan haar gefluister, geritsel en getik teneinde een ontspannen gevoel
te krijgen. In haar presentatie legt Isabel uit hoe het werkt en hoe het mensen onder andere
kan helpen bij slapeloosheid, depressies en angststoornissen. Isabel geeft een kijkje in de
wonderlijke ASMR-wereld, vertelt over haar eigen motivatie en het pad dat ze bewandeld heeft.
Check haar Youtube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCGfbWCJjPwcAlBNkHT3gQ6w als
je meer wil weten over ASMR en wat filmpjes wil zien. 
Grappig dat ontstaan ligt bij  ervaring die Bob Ross-filmpjes bij sommige kijkers opriep. Ontstonden
hele communities en uiteindelijk kreeg het wetenschappelijke onderbouwing met term ASMR. Het
bestaat vooral online, maar vindt nu ook al fysiek navolging in de VS.  
Anouk Keizer doet onderzoek
(https://www.sg.uu.nl/artikelen/2018/12/deelnemers-aan-een-asmr-onderzoek-gezocht) naar
waarom ASMR voor sommigen wel en voor anderen niet werkt en of het mogelijk als therapie kan
worden ingezet. Is nu vooral gericht op bestrijding slaapproblemen. Bereik Isabel is nu vooral
youtube-leeftijd, vooral kijkers uit de VS en Nederland.


Siri Berends - de authenticiteit van nep
Dwalen we daarmee niet teveel af van de werkelijkheid?" Een perfecte vraag voor
cultuursocioloog Siri Beerends. Haar onderzoeksterrein bevindt zich op het snijvlak van AI en
authenticiteit. Siri's keynote ‘De authenticiteit van nep’ bevat een belangrijke les voor
organisaties die ‘authenticiteit’ hoog op de agenda hebben staan. Gekunstelde echtheid rukt
namelijk op en de nieuwe generatie voelt zich in deze nieuwe realiteit als een vis in het water.
Siri beschrijft de veranderingen die op stapel staan en verkent de ethische dilemma's.
http://www.siribeerends.nl/


Echt en nep lopen tegenwoordig naadloos in elkaar over. Siri (haar echte naam) vraagt zich af of
onderscheid nog wel relevant is? Authenticiteit is begrip dat Jean Jacques Rousseau tijdens
Romantiek introduceerde en die in jaren 60 opnieuw opgeld deed, maar lichtelijk anders werd
ingekleurd. Op dit moment is het vooral ook een marketing-ding. Lees haar blog
http://www.siribeerends.nl/uncategorized/authenticiteit-overdosis/ voor meer details.
In online wereld zijn computersimulaties soms waarachtiger dan echte mensen. Voorbeeld
Lil Miquela komt langs 


Alles op social media is gericht op clicks, likes en comments en levert data die gebruikt worden om
gedrag te sturen en op basis hiervan voorspellingen te doen. Levert veel beïnvloedings-feedback op
basis van algoritmen.


Siri is tegen macht van big tech bedrijven. Doet aantal tips ook voor individuele acties. Wil niet
zonder dat je het weet gemanipuleerd worden door Big Tech. Mooie uitspraak: “ je bent toch niet je
facebook-profiel”

Devika Partiman  - het gaat toch om kwaliteit, de toekomst is inclusief spreekt over de rol van
gender en diversiteit in technologie. https://www.youtube.com/watch?v=QwsGrpKK99s voor haar
verhaal. Gaat o.a. over geslaagde acties om meer vrouwen in politiek te krijgen naar aanleiding van
2 gebeurtenissen in de zelfde tijd.


Volgens Devika wordt nu vooral gewerkt aan cosmetische diversiteit. Inclusiviteit is next step en
noodzaak, zorgt voor betere producten en algoritmen. Zoek eens op google afbeeldingen op
secretaresse (alleen vrouwen, vooral wit) en professor (mannen vooral wit).


Trine Jensen (LEGO head digital quality): the future of play
Begint met legosets uitdelen. Iedereen krijgt opdracht om met 6 dezelfde stenen een eend te
bouwen in 45 seconden. Verrassend hoeveel verschillende eenden te bouwen zijn met 6 blokjes.
Volgens Trine is dit de ultieme vorm van leren -terwijl we bouwden deden we een beroep op 24 skills.
Overigens zijn met 6 blokjes 915 miljoen verschillende combinaties mogelijk.
“Reputation is the new currency” - hoe we zaken doen is ontzettend belangrijk voor ons. Willen de
bouwers van morgen inspireren en uitdagen omdat er nu en in toekomst nieuwe skills nodig zijn:
65% van de banen die huidige peuters gaan vervullen bestaan nog niet.
Kinderen hebben voorkeur voor digitale spellen, maar houden ook van afwisseling,”onlife” is de term
die ze hiervoor gebruikt.
Natuurlijk heeft ook Lego een eigen Youtube channel
Presentatie gaat verder vooral over de transformaties de geschiedenis en de cruciale beslissingen
die genomen zijn en bedrijf hebben gebracht waar ze nu is. Volgende uitdaging is plastic vervangen
door duurzaam materiaal.


Charlotte van Wout - business bouwen op Instagram
Www.spotmeetingrooms.nl Charlotte is een scherpe Instagram-onderneemster. Zij verhuurt via haar
account vergaderlocaties in de mooiste panden aan de Amsterdamse grachten. Ook is ze een
productiviteit- en positiviteitsgoeroe. Wekelijks kijken duizenden mensen naar haar inspiratievideo's
op Instagram die slechts enkele seconden duren. Waarom cursussen van dagen volgen als kennis
ook eenvoudig tussendoor kan worden gesnackt? Tijdens het VINT Symposium vertelt Charlotte hoe
ze in korte tijd dankzij Instagram twee bedrijven heeft opgebouwd en hoe ze munt slaat uit haar
online invloed.
De aankondiging vat het verhaal wel samen. Leuk om naar te luisteren, vooral het schijnbare gemak
waarbinnen ze in no time een succesvolle onderneming opzet door het gewoon te gaan doen zonder
hier lang over na te denken - alleen maar omdat ze zelf zo snel mogelijk in een grachtenpand wil
wonen.
Volgens Charlotte is de belangrijkste reden voor haar succes de inzet van video. Dit werkt het beste
en is ook nog altijd redelijk onderscheidend omdat veel mensen dit eng vinden of het moeilijk lijkt. Dit
hoeft niet te ingewikkeld of perfect. Haar tips slaan aan: dit levert veel extra volgers. Meer dan 8000
volgers betekent dat je benaderd wordt om producten te promoten.
Linkedin is ook goed podium.
Tip 1 ga tegen raam staan (belicht je gezicht namelijk
Tip 2 denk na over de emotie die je wil overbrengen en laat dat zien
Tip 3 wees duidelijk over de actie die je wil
Quote: “Ik denk altijd over de gewenste outcome (in haar geval is dat eigenlijk altijd geld) en stel dan
de vraag hoe kan ik dat veel sneller bereiken.”


De uitsmijter is Rutger Bregman. Weinig introductie nodig denk ik, maar toch even uit de
aankondiging:
Rutger Bregman wordt door de Guardian 'The Dutch wunderkind of new ideas' genoemd. Bregman
is historicus en auteur. Voor zijn werk bij De Correspondent is hij twee keer genomineerd voor de
prestigieuze Europese persprijs. Zijn boek 'Utopia for Realists' is in 31 talen verschenen. Bregman's
optreden begin van dit jaar, op het World Economic Forum in Davos, werd een ongekende hit op
sociale media. Zijn ideeën over de toekomst en hoe we die vorm moeten geven bereiken sindsdien
wereldwijde aandacht. Rutger sluit het Symposium af met zijn positieve vooruitblik, een realistisch
Utopia, gebouwd op zijn baanbrekende ideeën. 


Rutger heeft een onderhoudend verhaal waarbij hij snel en met humor aantal zaken aanstipt.
Volgens hem zijn kranten en journaal e.d. Een slechte bron van informatie. Gaat namelijk over
nieuws van de dag en niet over grote lijn. Veel media aandacht wordt besteedt aan rampen waardoor
een vertekend beeld ontstaat. Hij illustreert dat met grafieken van de website
https://ourworldindata.org/ Op alle fronten gaat het beter (veiligheid, gezondheid) alleen 
die van de uitstoot van broeikasgassen gaat andere kant op. Daarom is volgens Rutger een
nieuwe utopie nodig voor de 21e eeuw.


Gedachte universeel basisinkomen (https://www.ted.com/talks/rutger_bregman_poverty_isn_t_a_lack_of_character_it_s_a_lack_of_cash?language=nl): soort van durfkapitaal voor iedereen. Dit heeft grote gevolgen en er is ook al veel mee geëxperimenteerd. Uit deze experimenten blijkt dat het veel voordelen oplevert. 
Er wordt niet in geloofd daarom denkt Rutger dat er ander mensbeeld nodig is, dat uitgaat van goede
in mens. Keynes dient daarvoor als inspiratie: hij voorspelde vroeg in de vorige eeuw de stijgende
welvaart en de gevolgen die dat had op de gemiddelde werkweek. Dit laatste is de laatste jaren weer
verandert, want iedereen heeft drukker dan ooit. Dit levert een bruggetje op naar David Graeber - on
the phenomenon of bullshit jobs (zie ook https://www.youtube.com/watch?v=XIctCDYv7Yg). Mensen
zeggen zelf over hun werk dat het best gemist kan worden, gaat volgens onderzoeken om ongeveer
25% van de werkenden. Overigens is dit enigszins verrassend meervoorkomend in de private sector
dan in de publieke sector. Het gaat vooral om managersfuncties.
Hij illustreert dit met de gevolgen van stakingen van bepaalde beroepsgroepen. Volgens Rutger is er
1 bankenstaking geweest die maandenlang heeft geduurd, die had verrassend weinig impact.
Betekende trouwens niet dat het niet zonder financieel systeem ging, maar mensen verzonnen
gewoon zelf alternatief.
De uitsmijter: “De grootste verspilling van onze tijd is de verspilling van talent.”
Terwijl er nu toch uitdagingen genoeg liggen in kader van verduurzaming.