vrijdag 27 november 2009

Mooi erfgoedproject opgeleverd in Venray


Na jaren voorbereiding en jaren werk is vandaag het Rooynet-project in Venray opgeleverd. 2 jaar geleden was de eerste versie van de bijbehorende website al eens opgeleverd, maar met ingang van vandaag is deze uitgebreid met genealogie-gegevens van het gemeentearchief en het archief van Peel en Maas. Waardevolle content wordt zo breed toegankelijk gemaakt dankzij samenwerking tussen een groot aantal partijen in het Venraayse. Ooit op pad gegaan met Goudanet als voorbeeld, maar omdat het aantal partijen hier veel groter is heeft het een heel andere invulling gekregen. Overeenkomst is wel dat in beide gevallen de bibliotheek een prominente rol speelt in het verbinden van de partijen en het facitiliteren van veel zaken.

Langzamerhand begint ook "Mijn Rooynet" vorm te krijgen. Ik vind vooral de mogelijkheid om een eigen fotocollectie samen te stellen en deze vervolgens als slideshow op je eigen site te kunnen plaatsen een erg mooie optie.

Ik heb op dit moment maar één wens: de mogelijkheid om Rooynet op een goede manier via Bibliotheek Limburg toegankelijk te maken.

donderdag 12 november 2009

Verbinden op inhoud


Tijdens het NVB-congres heb ik een paar aantekeningen gemaakt die ik toch maar even in deze post vastleg. Verder maak ik me er makkelijk van af. Klaas Jan Mollema heeft in zijn blog van enkele sessies die ik ook heb bijgewoond al verslag gedaan. Ga ik niet nog eens overdoen.
Bas Haring: bibliotheken moeten zich bezighouden met verzamelen vreemde informatie en die alleen na lang aandringen vrijgeven.
Zie verder liveblog Klaas Jan Mollema.

Daarna was het de beurt aan Andrew Keen, erkend criticaster van het internet zoals zich dat ontwikkeld. In zijn boek "Cult of the amateur", zo geeft hij nu toe, ging hij wat kort door de bocht bij het schuld geven aan het internet van het om zeep helpen van onze cultuur. Binnenkort verschijnt zijn 2e boek "Digital Vertigo".
Enkele statements:
Internet is ultieme democratie. Een nieuwe sociale orde krijgt vorm.

Internet is een gevolg van sociale en culturele gebeurtenissen en ontstaan vanuit een vreemde idelologische combinatie van koude oorlog-denken met de hippiecultuur. Individuele vrijheid tegenover autoriteiten als Thatcher en Reagan met de bedoeling deze uit te (kunnen)dagen. Internet heeft geen centrum en geen bestuur en hierdoor worden heel veel deskundigen overbodig (librarians worden enkele malen met name genoemd door Keen). Iedereen is gelijk op internet. We zijn volgens Keen in competitie met anderen op twitter/facebook etc. Onder andere met types als Obama en Lance Armstrong. Overigens is het geen keuze meer. We moeten aanwezig zijn. We zijn allemaal gedwongen om ons eigen merk uit te dragen. hiermee worden we onze eigen Big Brother: het netwerk is BB.

We moeten wel weer de kans krijgen om NEE te zeggen. Zaken moeten privé kunnen zijn, waar sociale media nu steeds meer alles publiek maken. Alles wordt gepubliceerd. Willen we meedoen of niet. Keen verwacht dat binnen afzienbare tijd het privé domein weer opnieuw gebouwd en gedefinieerd wordt, dat is de uitdaging.

Een andere spreker is Lykle de Vries
Lyckle de Vries geeft aantal vuistregels voor bibliotheken om in contact te komen met de klant, gelardeerd door enkele filmpjes.
23 dingen is volgens hem onmisbaar om de goede dingen met de klant te kunnen gaan doen. Naar aanleiding van een project bij Biblioservice Fryslan geeft hij 4 vuistregels:
- denk vanuit klant niet vanuit collectie
- je omgeving is te klein, ga samenwerken/verbreden
- de klant is een mens. De klant is geen doelgroep!
- de bibliotheek is informatiespecialist (maak gebruik van je kennis)

woensdag 11 november 2009

Mark Deckers: Waarom ik nog steeds geloof in Aladin!

Mark Deckers: Waarom ik nog steeds geloof in Aladin!
Goed om te lezen dat er nog meer mensen in bibliotheekland wonen die nog niet zo snel van Al@din afwillen. Ben het van harte met Mark eens als hij stelt dat we Al@din niet eerder moeten opdoeken dan dat we voor een alternatief hebben gezorgd. Dat er haast is met het alternatief is ook waar. Allerlei partijen (naast goeie vraag dook deze week ook "Ask me" op) zien er blijkbaar wel business in, waarom de bibliotheken niet? Al@din geeft invulling aan de informatiefunctie van de bibliotheek en biedt bij uitstek mogelijkheden om "connectie met de collectie" te maken om maar eens een populaire kreet erin te gooien.
Bibliotheekhuis Limburg heeft samen met de bibliotheek Vlissingen en Probiblio een project ingediend dat prima kan dienen om de modernisering en kwaliteitsverbetering van Al@din vorm te geven. Het zou prettig zijn als andere partijen (Mark zorg jij voor de OBD) zouden aanhaken. Dat komt het tempo zeker ten goede!

donderdag 5 november 2009

Zoek&Boek nu ook via Leesplein beschikbaar


Het leuke van de evaluatie van de digitale diensten zoals die door de Projectgroep Bibliotheekinnovatie is uitgevoerd, is dat veel bibliotheekmedewerkers ineens diensten ontdekken waarvan ze het bestaan niet kenden of al lang weer vergeten waren. Voor mij is Leesplein een van deze diensten. Ik begrijp uit het advies dat het de bedoeling is dat Leesplein nog even blijft, maar dat er nog wel wat verbeteringen mogelijk zijn. Een eerste verbetering is dus dat de Zoek&Boek-knop hier nu ook te vinden is. Nu nog zorgen dat ook deze dienst helder op ieders netvlies komt.

Nieuw voor bibliotheekleden: Bieblink.


Sinds enkele dagen is via een aantal Aquabrowsers (waaronder Bibliotheek Limburg de toegang tot de online archieven van de Volkskrant beschikbaar. Bij het zoeken komt onder de selectie van de vestigingen als eerst "bieblink" boven met alle Volkskrant-resultaten m.b.t. het onderwerp.

Op de Volkskrant-artikelen is door te klikken en indien de gebruiker lid van een bibliotheek is kan deze na inloggen het hele artikel lezen. Hiervoor is het dus niet meer nodig om naar de bibliotheek te gaan. Vervolgens kan binnen de Volkskrant-site uitgebreid worden rondgekeken. Mooie service lijkt me. Vaak vergeten we dat vervolgens aan de klanten te vertellen. Omdat het om een samenwerking met de Volkskrant gaat, is er in elk geval 1 krant die hier voor gaat adverteren en zaterdag zal de eerste advertentie voor Bieblink, zoals deze mooie dienst heet, worden geplaatst. Ook Hans van Velzen is voor de webcam gaan zitten om aan te geven hoe mooi deze dienst is.Iedereen moet het dus vooral gaan ontdekken. Het is een mooie dienst aan de bibliotheekleden en dit moet breed worden uitgevent. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat het niet blijft bij de archieven van de Volkskrant alleen.

Wat ik niet zo goed begrijp is de naamgeving (en waar is het nieuwe merkbeeld?) en ook zitten er volgens mij teveel stappen tussen het zoeken en de toegang tot de artikelen. Maar goed, dit is een pilot (beta in Google-termen) en er moet ook wat te verbeteren blijven...

dinsdag 3 november 2009

Jan Tweepuntnul: Connectie met de collectie

Jan Tweepuntnul: Connectie met de collectie

Aangezien het verslag van de projectgroep er nog niet is beginnen we maar eens met een ander ooggtuigeverslag. Jan bedankt hiervoor.