zaterdag 31 januari 2009

In drie jaar digitaal?

In Bibliotheekblad 2 2009 (waarom wordt dat nog niet digitaal uitgegeven en ontsloten eigenlijk?) een column van Jan de Waal onder de kop "In drie jaar digitaal?" waarin hij ervoor pleit dat bibliotheken zelf inzetten op webontwikkeling. Niet via externe partijen, maar zelf in dienst nemen. In één moeite door moet dan ook geregeld worden dat we een gezamenlijk bibliotheeksysteem adopteren en daar moeten dan alle vernieuwingen in worden geïntegreerd.

Hoe sympathiek ik de ideeën van Jan de Waal normaal gesproken ook vind, ditmaal slaat hij volgens mij de plank toch wel mis. Als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd is dat geïntegreerde bibliotheeksystemen de ontwikkelingen behoorlijk remmen: doordat deze systemen gesloten zijn is het lastig om gebruik te maken van allerlei toepassingen die op allerlei plaatsen voor het grijpen liggen. Geïntegreerde systemen moeten hier telkens op worden aangepast en omdat alles met alles samenhangt wordt dit steeds ingewikkelder (en daarmee duurder). Ook is het zo dat geïntegreerde systemen vaak niet in alle onderdelen even goed zijn: het is dan lastig om daarvoor (bijvoorbeeld de rapportages) even een ander pakket te koppelen/gebruiken.
Niet voor niets zet de VOB in op werken onder architectuur. Hierdoor worden systemen "gedecomponeerd" tot losse onderdelen die met elkaar samenwerken en naar behoefte met andere onderdelen kunnen worden samengevoegd tot in de context zinvolle gehelen. Hiermee is het dus veel makkelijker om je aan te passen aan de steeds wijzigende behoeftes en wensen.

vrijdag 30 januari 2009

Kenniscirkels in gebruik


Eind vorig jaar schreef ik al eens over de plannen rondom actieve kennisdeling bij het Bibliotheekhuis. Inmiddels zijn de eerste "kenniscirkels" in gebruik genomen en blijf ik enthousiast over de mogelijkheden van deze software.
Er is voor gekozen om niet alle mogelijkheden meteen voor iedereen beschikbaar te stellen. De komende tijd moet uitwijzen of het verstandig is: ik verwacht dat enkele mensen meteen tegen de nu opgelegde beperkingen aanlopen (buiten de moderatoren kunnen de leden zelf nog niets toevoegen - alleen reageren op bestaande documenten en andere items), of beter: ik hoop dat ze ertegen aan lopen, want dan voorziet het in een behoefte en kan snel worden doorgestapt naar het volgende niveau: iedereen gelijkwaardig: halen en brengen en vooral heel veel delen en op elkaar reageren. Dat is volgens mij de enige manier om de cirkel levendig en interessant te houden en te voorkomen dat de omgeving niet verder komt dan een gedeeld archief van VLB en Bibliotheekhuis.
Voor iedereen die nieuwsgierig is: de cirkels zijn vooralsnog alleen toegankelijk voor genodigden. Pas in een later stadium zullen ook onderdelen opengesteld worden voor iedereen!

vrijdag 16 januari 2009

Mydiscoveries op bibliotheeklimburg (2)


Om Mydiscoveries onder de aandacht te brengen leek het mij aardig om een instructiefilmpje in elkaar te fietsen en dit breed te verspreiden. Moet zeggen dat ik de kwaliteit niet geweldig vindt. Heb een hogere kwaliteit geprobeerd, maar daarmee werd de omvang van het bestand zo groot dat een upload naar Youtube van een halve dag werd gevreesd.
Als er suggesties zijn voor software/hulpmiddelen waarmee dit (gratis natuurlijk) kan worden gerealiseerd dan houd ik mij aanbevolen. En voor de realthing: ga naar bibliotheek limburg, klik rechtsboven op Mydiscoveries en ga aan het spelen.

donderdag 15 januari 2009

VOB bijeenkomst breedband

Vorig jaar september heb ik al eens melding gemaakt van de mantelovereenkomst voor de levering van breedbandige infrastructuur die de VOB met KPN heeft afgesloten. Ik stelde toen dat de bedragen waarvoor aansluiting op glas kan worden gerealiseerd voor de meeste bibliotheken te hoog gegrepen zijn.
Om deze mantelovereenkomst verder onder de aandacht van de bibliotheken te brengen organiseert de VOB samen met KPN een informatieve bijeenkomst.
Eén van de onderwerpen op deze bijeenkomst is een kostenvergelijking tussen de mantelovereenkomst en de overeenkomst die we in Limburg met Isilinx hebben afgesloten. Natuurlijk ga ik ervan uit dat wij een betere deal hebben afgesloten, maar omdat allerlei onderdelen in de overeenkomsten verschillen is dat lastig vergelijken.
Wie nieuwsgierig is naar de uitkomsten van de vergelijking en of we er vergelijkbare appels van hebben weten te maken, kan natuurlijk 5 februari naar Hilversum komen (wel even aanmelden via de VOB), maar ik kom er op deze plek ook zeker op terug.

vrijdag 9 januari 2009

Mydiscoveries op bibliotheeklimburg


Ben benieuwd wie het is opgevallen, maar sinds gisteren staat linksboven op bibliotheek limburg een nieuwe button. Door hier op te klikken kan je je aanmelden voor het gebruik van Mydiscoveries. Hiermee kunnen lijstjes worden gemaakt en bewaard, eigen trefwoorden toegekend en recensies toegevoegd.
Biblionova was in Limburg vorig jaar proefbibliotheek en heeft al wat ervaring opgedaan met deze software. Het leuke is dat het niet uitmaakt op welke site je inlogt op Mydiscoveries: in alle gevallen wordt je herkent als gebruiker én krijg je toegang tot je eigen lijsten en tags!

dinsdag 6 januari 2009

Nog een aladin-pilot


Op 14 september schreef ik al eens over onze aladinplannen. Vandaag gaan we met alle betrokken zien hoe we hiermee van de kant kunnen komen. Hier kom ik later ongetwijfeld nog op terug.

In Noord- en Zuid Holland zijn ze sinds gisteren een andere leuke aladin-pilot gestart waarbij de antwoorden op de vragen niet meer uitsluitend door de speciaal daarvoor opgeleide medewerkers worden gegeven, maar iedereen die zich even registreert kan antwoorden geven op de gestelde vragen. Een widget die overal zijn plek moet krijgen is ook al gemaakt. Ziet er allemaal veelbelovend uit en hoop dat we aan het eind van beide trajecten deze zaken in elkaar kunnen schuiven en samen met de huidige chat-optie een volledig vernieuwde en aan de eisen van de tijd aangepaste antwoordservice kunnen gaan bieden.

zaterdag 3 januari 2009


Europeana is weer online - ditmaal met wat minder poeha open gezet als de eerste keer toen de servers het eigenlijk meteen begaven onder de overweldigende belangstelling. Nog niet alles werkt, maar er zit al wel heel veel mooi spul in!

Long tail toch niet zo lang?

Bij het opruimen van de (uitpuilende) tijdschriftenbak viel mijn oog op een artikeltje in de NRC Next van begin deze week. De strekking hiervan was dat in elk geval voor wat betreft de muziekverkoop de long tail maar heel weinig toevoegt aan de verkoop via internet: 52.000 nummers leverden dit jaar 80% van de opbrengst. Van de 13 miljoen te downloaden nummers zijn er maar liefst 10 miljoen geen enkele keer gedownload.
Een en ander komt naar voren uit een onderzoek van MCPS-PRS (een club van en voor mensen die muziek maken - ik kon het onderzoeksverslag hier overigens niet vinden).
Conclusie is dat de nichemarkt zoals de long-tailtheorie suggereert nog geen goudmijn is. Het onderzoek heeft dan wel alleen betrekking op muziek, maar voor de plannen die de bibliotheken hebben m.b.t. de collectie Nederland mag dit op zijn minst te denken geven: hoe lang moet je staart zijn?