donderdag 17 december 2015

Hoe de bibliotheek behouden blijft voor Heibloem


(opening website heibloem.daarleefje.nl in bibliotheek Heibloem)

Afgelopen week dreigde de bibliotheek zomaar uit Heibloem te verdwijnen. In een onduidelijk spel tussen gemeente Leudal, Bibliocenter en Spolt (Primair onderwijs in Leudal) was verzonnen dat de bibliotheek in Heibloem per 4 februari maar moest sluiten.
Alle leden kregen een brief, de Gemeenschapsraad werd gebeld door de directeur van Bibliocenter en verder mocht iedereen het via dorpspomp of krant vernemen. Dit besluit kwam als donderslag bij heldere hemel. Dat de bibliotheek moest bezuinigingen was duidelijk en dat je met minder dan de helft van je oorspronkelijke subsidie niet alles kunt blijven doen is ook begrijpelijk. Echter: in de raad van Leudal had CDA zich eerder dit jaar uitgesproken voor bibliotheekvoorzieningen op de scholen in Leudal én tijdens een overleg in november tussen o.a. Gemeenschapsraad en Bestuur Spolt werd door Spolt gemeld dat de bibliotheek in Heibloem gewoon bleef bestaan.

Eenmaal bijgekomen van de verrassing gingen een aantal mensen op zoek naar mogelijkheden om de bibliotheek te houden. Belangrijkste was het krijgen van tijd om vanuit het dorp samen met het team van de basisschool te zoeken naar manieren om een bibliotheek op school te houden. Dat lukt niet als iedereen bezig is met jaarafsluiting, kerstviering en de vakanties bijna beginnen.
Gelukkig waren enkele raadsleden het eens met Heibloem dat op deze manier de bibliotheek niet mocht verdwijnen. Afgelopen weekend is veel gebeld, gemaild en met behulp van social media geprobeerd om raadsleden te bewegen om tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag ervoor te zorgen dat de bibliotheek voorlopig open blijft.
Als laatste middel werd door team van de basisschool samen met ouders en kinderen de raadsvergadering bezocht. En met succes! De bibliotheek in Heibloem blijft in 2016 gewoon op school en dat geeft het dorp tijd om samen met Bibliocenter en basisschool voor een permanente oplossing te zorgen.

Er valt nog veel meer te schrijven over dit onderwerp, maar dat hebben anderen ook al uitgebreid gedaan. Wie zoekt op #biebgate treft een heleboel berichten aan over de aanbesteding van het bibliotheekwerk in Leudal, waar de voorgenomen sluiting van de bibliotheek in Heibloem een gevolg van is.