woensdag 21 oktober 2009

Biebsearch in Limburg


Vanmiddag presenteerde Biebsearch "ambassadrice" Annemarie van Essen van de Overijsselse Bibliotheek Dienst de achtergronden en mogelijkheden van Biebsearch. Ik had bij deze blog graag een plaatje van het nieuwe logo - netjes in de nieuwe landelijke huisstijl geplaatst, maar dat heb ik (nog) niet voorhanden. Daarom de verwijzing naar het filmpje dat bij de eerste Biebsearch-implementatie (genaamd Fiducia) door het Deltion-College in Zwolle is gemaakt.

Het sterke van Biebsearch is dat modulair en schaalbaar is en minder aanbodgericht dan de meeste andere bibliotheekdiensten voor het onderwijs. Uitgangspunt is dat in samenwerking met de schoolorganisatie(s) Biebsearch wordt ingericht aansluitend bij de behoefte van de school.
Volgens de aanwezigen vanmiddag is dat de gewenste aanpak. Dit bleek ook al wel uit de verschillen in behoefte die daarna door een aantal aanwezigen werd geuit. Afhankelijk van de rol/positie, maar ook van de school werden andere onderdelen van Biebsearch benoemd als zijnde heel interessant: de mediathecaris ziet de meeste winst in de zoekmachine die alleen betrouwbare en gecontroleerde content biedt; het management ziet vooral ook mogelijkheden rondom Mediawijsheid voor het onderwijzend personeel (en zichzelf), terwijl men dit op een andere school in eerste instantie voor een kleinere groep voorlopers zou willen inzetten.
De presentatie bood hiermee voldoende aanknopingspunten voor de bibliotheek om met de scholen verder te te ontdekken waar de beste kansen liggen. Wel is duidelijk dat het voor een goede afloop nodig is om in elk geval de eerste verkenningen op directieniveau te doen. Gelukkig was ook aan die voorwaarde vanmiddag voldaan.

vrijdag 9 oktober 2009

Opnieuw Mijnbibliotheek


Op Youtube staat sinds enkele dagen dit demo-filmpje over hoe "mijnbibliotheek" eruit zou kunnen gaan zien. Gelukkig zijn er de nodige overeenkomsten met de beelden die landelijk worden neergezet (zie ook mijn post van gisteren). Beide initiatieven zullen ongetwijfeld bij elkaar komen en op die wijze mogelijk sneller tot een mooi resultaat leiden waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen.

donderdag 8 oktober 2009

Korte terugblik IHOL


Voor wie de blogteksten van eerder vandaag wil overslaan hier de highlights met betrekking tot de visie op de bibliotheekvoorziening van de toekomst. Eigenlijk waren alle 4 sprekers het er roerend over eens dat de bibliotheek met zijn omvangrijke klantenbestand een gigantische potentie heeft. Ga aan de slag met je klantprofielen en er is een wereld te winnen. Dit kan door middel van co-creatie, verbinden, sociaal netwerken, het maakt niet uit, maar als we het niet benutten gaan we dezelfde weg als de muziek en andere uitgevers.
Na afloop Frank Huysmans nog even gevraagd of zijn toekomstbeeld onveranderd zwart is voor de openbare bibliotheek en dat bleek toch al iets grijzer te zijn geworden. Met name het prototype van mijnbibliotheek.nl die de Projectgroep Bibliotheekinnovatie liet zien tijdens de presentatie in de OBA eind september biedt perspectief. Voor de volledigheid hierbij het filmpje nog een keer.

De visie van de bibliotheekdirecteur op de toekomst van de bibliotheek

De titel van de presentatie van Eppo van Nispen tot Sevenaer: durf te duiken in het diepe. Het begint met een dansje (en eindigt met een dansje en daarmee maakt hij zijn verhaal mooi rond. Tussendoor een serieuze boodschap met heel veel humor
1e vraag aan de zaal: wat is een business model voor jullie? Volgens Eppo is dit vrij vertaald 'het creëren van de win-win-situatie'


Vervolgens een onderhoudende presentatie (leuke filmpjes o.a. Mr. Bean in de bibliotheek), maar ook meteen foto's hoe het niet moet uit het gebouw waar we zijn: "inleveren bibliotheekmateriaal" (alleen het woord al) bij de inleverbus en dan een wand met daarop allerlei verboden en regels die in de bibliotheek gelden
life is all about having fun en de meeste bibliotheken zijn about NOT having fun

Wees open en ga ondernemen is de boodschap van Eppo. We moeten de minister natuurlijk vragen om geld, maar moet de middelen vooral binnen de eigen organisatie vinden. Als je iets bedenkt, wat is dan het "fat man-moment": wat is de toegevoegde waarde en wat maakt het bijzonder.
Stop met kijken naar de bibliotheek van gisteren, daar is nu niets van te leren en voor de toekomst al helemaal niet. Informatie delen is niet meer kostbaar, nieuwe zoektechnologieën vinden steeds beter (en sneller) de juiste informatie. Je collectie zijn niet meer de boeken, maar de mensen die je moet gaan verbinden. Verder is flexibliteit en ontbreken van regels noodzakelijk.
Gebruik je profielen om een beter contact met je klanten te maken.

de visie van de professor op bibliotheek als cultuurdrager in de toekomst

2005 - richtlijnen
kunst en cultuur + ontmoeting en debat nu verdwenen in taakstellng bieb volgens OCW ob doet alleen nog aan lezen, leren en informeren

Uitleningen gedaald in 25 jaar van 38 procent naar ruim 20 procent. Grootst krimp bij jongeren en jong volwassenen. Ten opzichte van jaren 50/60 wel nog substantieel meer

wat is cultuur: vergelijking met andere culturen en vergelijking met vroeger + afgrenzen van subculturen (elite/massa) volgens sommigen link met opkomst boekdrukkunst
ontwikkeling:
17e eeuw sociaal onderscheid
18e eeuw hogere menselijke waarden
19e eeuw maatschappelijke integratiemiddel
20e eeuw leefstijl
alle betekenissen optellen

Bieb als culturele instelling in spagaat: mag niet te elitair, maar ook niet te algemeen/breed (want moet wel onderscheidend kunnen werken).
Cultuurdeelname blijft redelijk constant, maar klassieke cultuur vergrijst, wel signaleert Frank een opmerkelijke groei in cultuurdeelname van kinderen en tieners - met name het zelf doen. Op televisie is er wel minder belangstelling voor kunst en cultuur.

Visie:
Voor toekomst moordende concurrentie: google, e-boeken, torrentsites, librarything. Bibliotheken moeten in digitale domein veel beter gevonden worden en dan specifiek op gebied van Web 2.0
Probleem: literatuurplein, goed, maar wordt bijna niet naar gelinkt en staat daardoor laag in de ranking google
Bibliotheekwerk moet verder dan collectioneren en ontsluiten. Bibliotheek moet naar gebruiker toe. Gevruiker soet zelf ordenen en delen
Digitalisering maakt publiekssegmentatie met alle mogelijkheden daarbij mogelijk.

De bibliotheek moet hiertoe:
minder fysiek en meer digitaal
minder gericht op leden en lenen, meer consulteren en attenderen
minder collectioneren en meer connecties
minder content en meer context (nadruk verschuift van het hebben van de content naar het contextualiseren
minder voor en meer met de gebruiker

Franks droombeeld komt overeen met hetgeen nu landelijk is ingezet: De bibiotheek als Google+ met als slogan "de bibliotheek weet meer" toegang via één pas en éen collectie Nederland. Landelijke herkenbaarheid en lokale presentatie. Om dit waar te maken zijn er wel voldoende euro's nodig

De visie van de entrepeneur op de toekomstige bibliotheekvoorziening

Paul Rinkens, zichzelf 'corporate insultant' noemdende bedenker van Qbic hotels (a branding bricks company: wij maken van gebouwen een merk).

Overal hetzelfde: de klant heeft de macht. Bibliotheken tot nu toe "bezitter van de kennis", kennis waar de buitenwereld bijzonder weinig mee doet. Bibliotheken weten meer van de klant dan allerlei hele grote multinationals weten en we doen er niets mee. Als we dat gaan uitnutten, dan wordt de bibliotheek de place to be.

- bibliotheek zoals C.C. moet onderdak bieden aan mobiele knowledge worker
- bibliotheek als co-creator: kunt allerlei nieuwe verbindingen faciliteren als bibliotheek door bijvoorbeeld een vrije vloer aan te bieden en gebruik hiervoor ook de passie van de medewerkers
- geef de kennis weg, levert vervolgens allerlei respons op die weer tot co-creatie leidt
- gebruik de kennis die je hebt als bibliotheek van je klanten om verbindingen met andere dienstenaanbieders te maken

de visie van het onderwijs op de bibliotheekvoorziening van de toekomst

Theo Bovens - Collegevoorzitter van de Open Universiteit - heeft een lange voorbereidingstijd gehad om na te denken over de bibliotheekvoorziening van de toekomst, maar zal toch proberen de actuele zaken meenemen.
Samenwerking met VOB ten aanzien van leven lang leren en verder ook voor de Library School.
Samenwerking me UM ook ten behoeve van toegang tot digitale content voor OU-studenten. Is allemaal nog op basis oude businessmodel: abonnee betaalt voor content. Volgens Theo gaat het in de toekomst allemaal naar open toegang tot (educatieve) content (naar voorbeeld van MIT, maar dit is zonder docent bijna niet bruikbaar. Inmiddels zijn hier nu ongeveer 400 universiteiten mee bezig. Ook OU in Engeland en Nederland volgen dit na en hier is wel zonder docent cursus te volgen.
Ook WikiWijs volgt deze filosofie (NL 2e land ter wereld na India)

gevolgen voor biebs + taken in de toekomst in deze omgeving
- opsporen en verzamelen van kennis
- selecteren toegankelijk maken van deze kennis (wat nu vooral ook gebeurd door uitgevers, waar bedrijven op
- hoeder culturele erfgoed (ook al leest niemand het nog, het moet wel bewaard)
- personnlijke adviesfunctie

Bieb: open, gratis, goed toegankelijk en moet vooral bijdrage leveren aan lifelong learning.
Wie is hiervoor de sponsor in de toekomst: klanten, instellingen of overheid?

Geen gimmicks & gadgets, maar visies


Vanmiddag vindt bij Centre Ceramique het jaarlijkse IHOL-symposium plaats. Een aantal sprekers zal zijn (het zijn inderdaad alleen kerels) visie geven op de toekomst van bibliotheken en informatiediensten. Persoonlijk ben ik vooral benieuwd naar de visie van onze professor, Frank Huijsmans, die enkele jaren geleden eigenlijk weinig toekomst meer zag voor de openbare bibliotheek. Is hij inmiddels wat optimistischer, of gaat de ondergang nog sneller dan hij toen waarnam. Ik hoop jullie vanmiddag live op de hoogte te kunnen houden.

donderdag 1 oktober 2009

Intellectueel Kapitaal & Glas... Tegelijkertijd neemt met de groei in up- en downloadverkeer de vraag naar internetverbindingen en internetadressen zo hard toe, dat komend jaar al problemen worden verwacht als gevolg van bottlenecks in het internet (namelijk verbindingen die nog niet verglaasd zijn). Nu maar hopen dat de files in Nederland beperkt blijven tot asfalt en zich niet uitbreiden naar de digitale snelweg. "
Met bovenstaande constatering beëindigt Erik Brouwer van Intellectueel Kapitaal zijn column in de wekelijkse nieuwsbrief. Los van de gelegenheid om iedereen die dit leest de weg te wijzen naar IK Magazine denk ik dat nog niet iedereen zich realiseert hoe belangrijk het is om nu te investeren in bandbreedte (glas) om straks niet weer geconfronteerd te worden met files bij de koffie-automaat omdat iedereen in afwachting van het laden van de pagina maar even een bakkie gaat doen. Heeft natuurlijk wel weer voordelen voor de interne kennisuitwisseling, maar daar zijn ook andere nuttige methoden voor.