donderdag 26 april 2012

Bibliotheeksysteem van de toekomst

31 mei organiseert Bibliotheekhuis Limburg een (al zeg ik het zelf) interessant minisymposium dat gewijd is aan de toekomst van het bibliotheeksysteem. Vanuit een aantal invalshoeken (traditionele ILS-leverancier, open source en cloud) wordt hiernaar gekeken en ook de invloed van bibliotheek.nl op de ontwikkeling van het bibliotheeksysteem komt aan de orde. Meer informatie en inschrijven.

dinsdag 10 april 2012

Mobiele websites voor bibliotheken

Bibliotheek.nl (BNL) is al een tijdje bezig met de bouw van een complete infrastructuur voor de digitale bibliotheek. Een mobiele website mag hierin niet ontbreken en om de bibliotheken de gelegenheid te geven om hun eigen mobiele website te maken heeft BNL een overeenkomst gesloten met Taggle. Vandaag zal meer uitleg worden gegeven over nut, noodzaak en mogelijkheden.

Diederik van Leeuwen trapt af. De mobiele website is geoptimaliseerd voor gebruik op smartphones, een belangrijkvoordeel ten opzichte van mobiele app is onafhankelijkheid van platform en stores. Met introductie html5 zal ook een mobiele website steeds meer de voordelen van een app (die meer gebruik maakt van mogelijkheden van smartphone). Diederik toont een vergelijkingstabel die hij ook op website BNL zal plaatsen.
Wat gaat BNL doen? Aantal doelen geformuleerd: in 2013/2014 alles beschikbaar via Waas, maar ook via mobiele website. Content komt via NBC+ in 2015 volledig op maat beschikbaar. Ook ziet Diederik veel mogelijkheden voor mobiele website in relatie met QR-codes.

Stijn Fien, manager online marketing Wehkamp.nl geeft toelichting op mobiele strategie van Wehkamp. Aantal bezoekers is groot (meer dan 10 miljoen) en groeit nog steeds explosief. Ook reviews van klanten zijn van belang voor Wehkamp en deze worden veel geplaatst via mobielde devices.
Gebruik van websites en apps door publiek is nu ongeveer gelijk. De grootste groei zit in het gebruik van tablets. Als je een keuze maakt tussen website en app betekent dit dat je deel van je gebruikers niet bediend. Om niet alles voor alle platformen apart te ontwikkelen en onderhouden wordt nu ingezet op
responsive design
Ook is er veel aandacht voor performance website en gebruik afbeeldingen. Met name goede afbeeldingen zijn erg belangrijk om te voorkomen dat klanten tussentijds afhaken (d.w.z. voordat transactie is afgerond).
Ook boeiend is dat tablet-gebruikers met name 's avonds in verhouding tot desktop en smartphone veel meer aankopen doen. Ook is goed te zien dat langzamerhand alle bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieen mobiele devices gebruiken. Dit is dus niet meer voorbehouden aan jongeren/voorlopers.

Kees van den Berg van Taggle.nl toont de werking van de mobiele website zoals die voor bibliotheken nu is ontwikkeld en deelt mee aan dat we bij vertrek toegang tot het cms van de eigen mobiele website krijgen zodat we die alvast kunnen gaan inrichten.
Er zijn een aantal vaste knoppen gedefinieerd: nieuws, openingstijden en agenda worden gevoed vanuit Gids of Literatuurplein (als Gids door bibliotheek niet wordt gevuld), uitgelicht vanuit literatuurplein. Verder zijn knoppen naar klantenservice, twitter, facebook en eigen website mogelijk. Ook is het mogelijk om zelf knoppen toe te voegen en hier bijvoorbeeld links naar eigen content aan toe te voegen.
Onder de knop beheer is o.a. een script te vinden dat aan website is toe te voegen en waarmee gebruiker naar mobiele website wordt geleid als deze met een smartphone wordt benaderd. Beheer lijkt redelijk simpel en recht toe recht aan.
Bekostiging vindt plaats door BNL, helpdesk en doorontwikkeling wordt verzorgd door taggle. Wat nu gelanceerd wordt is een eerste versie, de koppeling naar de catalogus e.d. zijn er nu nog niet. Streven is om dit in later stadium wel te realiseren.

Vanuit de zaal heel veel vragen over lokale wensen die men in mobiele website zou willen realiseren. Kan deels via toevoegen eigen functionaliteit aan buttons, is misschien niet optimaal, maar moeten ergens beginnen. Kom maar op met die inlogcodes, dan gaan we uitproberen.

Plankklaar koppelen

Het is al wel heel lang stil op dit blog. Trouwe volgers zijn vast al lang afgehaakt, dus het is ook even de vraag hoe nuttig het is om het vandaag weer nieuw leven in te blazen. Bovendien vanaf iPad, dus ik heb weinig plaatjes of ander opleukmateriaal te bieden.
Later vanmiddag meer over mobiele websites omdat ik dat het thuisfront heb beloofd. Nu over plankklaar koppelen, een betrekkelijk nieuwe dienst van NBD/Biblion dat het bestelproces bij de bibliotheken moet veraangenamen.
Enkele jaren geleden hebben we voor een eerste proef al eens een testbestand aangeleverd voor wat toen nog de Centrale Catalogus voor Openbare Bibliotheken heette. Omdat de ongeving de afgelopen jaren is veranderd is de CCOB minder belangrijk geworden en is een webservice ontwikkeld onder de naam Plankklaar Koppelen.

Wat het precies is en doet is na te lezen op de site van de NBD (zie bovenstaande link) en in dit document. In Limburg wil Bibliocenter van deze dienst gebruik maken. Hiervoor moeten om te beginnen een aantal zaken in kaart worden gebracht en wat beslissingen worden genomen die te maken hebben met handhaving van barcodes of niet, gebruikte plaatsingssystemen e.d. Verder moet in het bicatWise systeem worden ingeregeld dat de zogenaamde geleidelijst automatisch wordt verwerkt. Hierdoor worden enkele dagen tijdwinst geboekt bij het beschikbaar stellen van de nieuwe media aan de klanten en afhankelijk van de lokale processen ook de nodige efficiency-winst te boeken bij de verdere verwerking.

Zijn er dan geen nadelen?
Op dit moment is dat moeilijk in te schatten. De praktijk zal het uitwijzen. Niet alle materialen (toppers, avm) kunnen meedoen, maar omdat er geen kosten aan het systeem zijn verbonden is dat niet echt een bezwaar, want daar veranderd in eerste instantie niets voor.