donderdag 25 februari 2010

SP in Limburg in de bres voor de bibliotheken


In mijn vorige blogpost schreef ik al over de aandacht die in Limburg ineens is ontstaan voor het bibliotheekwerk. De SP lijkt er een heus verkiezingsitem van te maken. Eerst door de vragen te stellen in Provinciale Staten, maar ook morgen tijdens een werkbezoek van SP 2e kamerleden aan Maastricht komt de bibliotheek aan bod.
De insteek van de SP is dat de bibliotheek een onmisbare basisvoorziening is en dat horen wij natuurlijk graag. Ik hoop dat het onderwerp niet beperkt blijft tot de gemeentelijke verkiezingen, maar dat de SP het ook landelijk tot onderwerp van de strijd maakt. Zou mijn keuze zomaar kunnen gaan bepalen.

vrijdag 12 februari 2010

Aandacht voor bibliotheekwerk in Limburg

In de Limburger stond gisteren een heel uitgebreid artikel over de spanning die staat op de bibliotheekvernieuwing door de dreigende bezuinigingen op subsidies. Helaas is niet het hele artikel publiek toegankelijk, maar de toon van het artikel was positief voor de bibliotheken. Ook kwam het gemiddeld zeer lage niveau van subsidiëring in Limburg ten opzichte van de andere provincies aan de orde.

De SP in Limburg was er als de kippen bij en noemt de bibliotheek één van de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen:


(De Limburger 12 februari 2010)

Nu de andere partijen nog en natuurlijk vooral de lokale partijen, want de belangrijkste geldgever blijft vooralsnog de gemeente. Ik hoop dat dit een aanzet is voor structurele verbetering van de inwonerbijdrage en dat we in Limburg dan op zijn minst de beschikking krijgen over middelen die in de rest van het land gebruikelijk zijn.

dinsdag 9 februari 2010

De ideale bibliotheek van Delden


In het kader van het retailproject dat we met de Limburgse bibliotheken aan het ontwikkelen zijn (en waarbij we natuurlijk zo veel mogelijk proberen te lenen bij bibliotheken die hier al verder mee zijn) even een verwijzing naar, het bij de start van een Overijsselse promotiecampagne, in Delden gemaakte filmpje.
In zijn blog van vorige week refereert Mark Deckers hier ook al aan. Persoonlijk denk ik dat met name het gastlenerschap zo snel mogelijk ook aan het Limburgse project moet worden toegevoegd. Dat biedt volgens mij vooral toegevoegde waarde voor de klant omdat voor hem/haar de bibliotheek 1 instituut is en het dus eigenlijk heel raar is dat je niet met het pasje van de ene bibliotheek in de andere bibliotheek terecht kan.

Presentatie Digitale Infrastructuur Bibliotheek.nl

Vanmorgen is Gerard Kuys, informatiearchitect van Bibliotheek.nl, in Limburg om hier de blijde boodschap rondom de ontwikkeling van de digitale bibliotheek te vertellen. Hieronder een aantal hoogtepunten/aandachtspunten voor de bibliotheken. Belangrijk is om opnieuw te constateren dat het draagvlak voor bibliotheek.nl en hetgeen landelijk ontwikkeld wordt onverminderd groot is. Er is geen discussie over de noodzaak, maar de vragen in de zaal gaan vooral over tempo, bekostiging en wat er precies te verwachten valt. Communicatie over de plannen is erg noodzakelijk is de boodschap en wat dat betreft is het goed daar vanmorgen met de presentatie van Gerard een begin mee te maken.

Enige kreten genoteerd (met excuses voor het niet altijd volledig leesbaar maken van de tekst - vond tempo even belangrijker dan helemaal ok maken):
voor ons (OB-wereld) is het goed dat KB (Bas Savenije) nu binnen GII aan de weg timmert - sluit heel goed aan bij ontwikkelingen die binnen bibliotheek.nl zijn ingezet (zie o.a. Mark Deckers en Jan Klerk)

Wat regelt bibliotheek.nl:

1. dubbel lidmaatschap:
a. lokale bibliotheek
b. digitale bibliotheek
Hiermee klanten ook te volgen als ze van ene bieb naar andere gaan
Daarnaast de mogelijkheid om klanten via zogenaamde Single Sign On toegang tot digitale diensten te bieden.
In de zaal de vraag waarom mensen niet altijd lokaal lid worden. Dit is niet voor elke dienst nodig, maar in principe worden mensen die via de digitale bibliotheek lid worden ook aan de lokale bibliotheek van hun keuze gekoppeld.

2. rol PSO's
tussenlaag die zich bundelen om uitvoerende/beherende taken van bibliotheek.nl over te nemen is ook handig om diensten te kunnen distribueren

3. roadmap bibliotheek.nl
rapport Calff vertaald in digitale diensten en deze volgens een concept "onder architectuur" te realiseren. Eenheid van concept, idee en uitvoering. Eerst wordt het fundament gelegd, daar zitten we nu midden in, om later dit jaar de leuke dingen te realiseren.
Het datawarehouse is ingericht, maar nu moet worden gedefinieerd hoe dit te gebruiken. Verder zijn prototypes gedefinieerd. De 2e is bijna opgeleverd, de eerste is eind september gepresenteerd als bibliotheek valkenzande:De volgende stappen zijn:
- verkrijgen content: moeten als branche samen richting uitgevers, liefst ook met KB samen om gesprekspartner te zijn Uitkomst nog ongewis, maar hier zit in elk geval actie op.
- de widget store komt nu redelijk snel. Hiermee kunnen lokale bibliotheken hun eigen sites naar behoefte inrichten, maar ook zelfgemaakte widgets aanbieden aan andere bibliotheken.
- zoek&boek reorganisatie: gaat aansluiten op aanbevelingen Calff. Uitgangspunt is dat materiaal binnen 2 dagen wordt geleverd. Kost redelijk veel organisatie voor het provincie grensoverschrijdende ibl. Betekent dat dus in tegenstelling tot nu willekeurige bibliotheken uit de ene provincie ook kunnen gaan leveren aan bibliotheken in andere provincies.

Dan nog enkele woorden over de NBC

NBC uitleg: verzamelde bezit catalogus openbare bibliotheken + KB + die UB-en die hier aan willen meedoen. Deze catalogus toont ook de beschikbaarheid (loopt iets achter -> pas realtime als je inzoomt op bepaalde titel. Ook titelverdubbelingen worden door middel van FRBR-toepassingen en het gebruik maken van ervaringen in Vlaanderen zoveel mogelijk voorkomen.
Ook in de NBC wordt getoond de verder beschikbare content, recensies maar ook de door gebruikers gegenereerde content. Meest belangrijke verbetering in NBC is de onderwerpsontsluiting. Meer hierover opnieuw bij Jan Klerk