dinsdag 29 december 2009

2009 en verder


De afgelopen week al de nodige terug- en vooruitblikken gezien. Eind van het jaar blijft een mooi moment om wat zaken op een rij te zetten, af te sluiten en verwachtingen uit te spreken. Ik heb ondertussen al ruim een week vakantie achter de rug en ben daardoor hopelijk iets beter in staat om de hoofd van de bijzaken te scheiden, maar het zou ook zo maar kunnen dat ik heel belangrijke mijlpalen vergeet. Ik lees het wel in de reacties.


2009 is voor mij in elk geval het jaar van het afscheid van de bibliotheekautomatiseringssystemen. (Niet dat deze niet meer bestaan, hoewel toch ook langzaam overal begint door te dringen dat de geintegreerde systemen hun langste tijd hebben gehad.) Na jaren eindverantwoording te hebben gehad over het systeem dat in de helft van Limburg wordt gebruikt en de conversie van Concerto naar Bicat in 2008 te hebben geleid, was 2009 vooral advisering en projectvoorbereiding. Waar ik verwacht had het ook wat rustiger te krijgen nu ik verder van de operatie vandaan stond, moet ik toegeven dat dat inderdaad het geval was.... heel even.

Dan de persoonlijke hoogtepunten:
  • Het succesvolle project met webassistent (chatbot) en intelligente software om vraagafhandeling te automatiseren en al@din meer van deze tijd te maken. Jammer is wel dat na de succesvolle proef hier geen vervolg aan is gegeven.
  • Het brede gebruik van e-KIC (software om kennis te delen en op eenvoudige wijze samen te werken) door medewerkers van Limburgse bibliotheken en binnen projecten zoals Gids.
  • Advisering met betrekking tot projectvoorstel "digitaal museum" Van Bommel van Dam. Het project is inmiddels gestart.
  • Deelname aan het projectteam Infrastructuur Digitale Bibliotheek. Lang niet alles gaat hier zoals het zou moeten, maar dit is een éénmalig gebeuren dan moet slagen. Ik hoop dat dit in 2010 ook bij de hoogtepunten staat!
Dieptepunten waren er ook:
  • Ik had gehoopt al voor de zomer met de meeste bibliotheken in Limburg gestart te zijn met 23 dingen. Helaas werden de middelen hiervoor pas eind 2009 beschikt en zal niet eerder dan in het voorjaar van 2010 worden gestart. Een jaar verloren voor de Limburgse bibliotheken om breed gebruik te maken van de mogelijkheden die Web 2.0 biedt;
  • De voortgang van de aansluiting van de bibliotheken op de glasvezelinfrastructuur is zo langzaam. Hierdoor lopen de aanloopkosten veel hoger op dan kon worden voorzien en zal het dus ook langer duren voordat de investeringen zijn terugverdient. Ook kan pas later worden begonnen met de gezamenlijke inkoop van diensten.

Hoezo dieptepunten? Eigenlijk is er maar 1 dieptepunt en alles zou verder ongezegd kunnen blijven. Dat is het plotselinge overlijden van collega Paul van Berlo. Steun en toeverlaat op gebied van de catalogus zo lang ik me kan herinneren. Eén van de mensen ook, die er voor heeft gezorgd dat de proef met de webassistent tot een goed einde werd gebracht. Dat ik hem in 2010 (en nog lang daarna) zal missen is geen moeilijke voorspelling.

Wat verder te verwachten voor 2010?
Voor Bibliotheek.nl is het erop of eronder. Als het aan mij ligt erop met als eerste zichtbare mijlpaal de Nationale Bibliotheekcatalogus. Deze kan vervolgens als basis dienen voor allerlei gepersonaliseerde diensten die de bibliotheken aan hun klanten leveren. Misschien is dit niet zo'n spannend vooruitzicht, maar het is volgens mij wel het belangrijkste dat de bibliotheken volgend jaar te wachten staat. Andere, meer hippe, gewenste of controversiële voorspellingen laat ik graag over aan de trendwatchers.


afbeelding van: http://zwerfkunst.web-log.nl/

donderdag 10 december 2009

NBD Biblion en centrale catalogus

Ik schreef al eerder over de (bescheidener) plannen van NBD Biblion met betrekking tot de vorig jaar groots aangekondigde nationale catalogus. Gisteren is voor een zaal met publiek nog eens herhaald wat 7 juli ook aan de pilot-bibliotheken werd meegedeeld: het gaat niet op de centrale catalogus, maar om het verbeteren van het bestelproces en de catalogus is maar een bijproduct. NBD Biblion bouwt geen nationale catalogus. Zie voor uitgebreid verslag van de hele bijeenkomst het blog van Jan Klerk. De specifieke post over NBD Biblion staat hier.

Dat maakt volgens mij de weg vrij voor de Nationale Catalogus, waarvan door Johan Stapel van de KB het volgende plaatje werd geschetst. Wie het begrijpt mag het zeggen, maar we zien een nationale catalogus als centrum van de wereld (in elk geval van deze afbeelding) met allerlei connecties naar de belangrijkste partijen waar we mee te maken hebben: Google voor de vindbaarheid, die wordt geregeld via Worldcat; de GGC voor de kwaliteit van de data; de content want het gaat niet alleen om titels en natuurlijk de verbinding met alle lokale systemen
Nu nog even regelen.....

woensdag 2 december 2009

Impressie 1e dag Bibliotheekinnovatie

Donderdag 26 november was de eerste nationale dag van de Bibliotheekinnovatie. Voor zover ik weet waren er geen Limburgse Goudklompjesteams, maar dat mag de pret niet drukken. Bijgaand filmpje geeft een impressie van de dag en je ziet in elk geval dat de deelnemers enthousiast en geïnspireerd zijn. Hopenlijk weten ze dit over te brengen op hun collega's en in de bibliotheken zelf. Heb in het voorbijgaan al een paar dingen gezien die zeker interessant zijn om eens mee aan de slag te gaan.