zondag 14 november 2010

Heibloem


Heibloem weergeven op een grotere kaart

Vanavond was ik een beetje aan het spelen met 23 dingen. Ding 15 gaat o.a. over Google Maps en dat leek mij wel een aardige toepassing om ook voor de dorpswebsite te gaan gebruiken. Ben alvast gestart met een kaartje met daarop de belangrijkste plaatsen in Heibloem. Later eens kijken of het CMS ook met deze kaart uit de voeten kan.

donderdag 11 november 2010

Samenwerking Cubiss en Bibliotheekhuis
De provinciale serviceorganisaties voor bibliotheken in de provincies Limburg en Noord-Brabant hebben eind september een overeenkomst met elkaar gesloten waarin ze de intentie uitspreken op zoveel mogelijk terreinen de samenwerking met elkaar te gaan zoeken. Dit alles moet dan natuurlijk gaan leiden tot betere en efficiƫnter georganiseerde dienstverlening aan de bibliotheken in beide provincies. Mooi streven, maar dit vertalen in daden is de kunst. Na het ondertekenen van de overeenkomst is op een aantal terreinen (retail, kennisuitwisseling) al concrete samenwerking op gang gebracht. Vandaag moet in een kennis(makings)sessie een volgende stap worden gezet. Mogelijk komen elders nog wat plaatjes en presentaties beschikbaar. Ik wil in deze post kort wat impressies delen. Had dit live willen doen, maar heb het toch maar bij wat tweets gelaten.
Sessie was mijns inziens een heel goede en nuttige, de sfeer was uitstekend, veel contacten zijn gelegd en verdiept en op een aantal onderwerpen zijn ook vervolgafspraken gemaakt. Omdat samenwerken gemakkelijker gaat als je ook wat infrastructuur deelt wordt nu bij een aantal aanstaande beslissingen nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om van elkaars "gereedschap" gebruik te maken. Hierover zijn nog geen beslissingen genomen, maar mogelijkheden rondom bedrijfssystemen worden de komende tijd nadrukkelijk verkend. Ook leverde de presentatie van de kennissystemen eKIC en bnbibliotheek van Limburg respectievelijk Brabant de unanieme reactie op dat hier naar integratie moet worden gestreefd.
Hoe en wat moet ingevuld, maar de start vandaag was veelbelovend.