dinsdag 22 september 2009

Voortgang bibliotheek.nl


Gistermiddag presenteerde de Projectgroep Bibliotheekinnovatie de vorderingen met betrekking tot de digitale bibliotheek. Het volledige verslag is vast binnenkort te lezen bij Wim Keizer in zijn volgende nieuwsbrief, maar hierbij toch alvast een korte impressie.
Peter van Eijk neemt het SCP-rapport als uitgangspunt en geeft bij 9 van de 10 aanbevelingen aan dat de projectgroep hier actie op heeft gezet. Aanbeveling 10 betreft het diversifieren van de dienstverlening in de fysieke bibliotheek en daar lag volgens Peter meer een taak voor de lokale bibliotheken om dit in te vullen. De vraag uit de zaal of niet hier juist straks de bekostiging van de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek moet worden "verdiend" werd overigens wel bevestigend beantwoord. Dit zou dan gaan spelen na 2010. Tot die tijd denkt de projectgroep met de innovatiemiddelen te kunnen bouwen. De 22 cent die bibliotheken nu afdragen in het omslagstelsel en met name wordt besteed aan content, blijft voor de content beschikbaar. Het ministerie zal de 2 miljoen, die nodig is voor de exploitatie structureel beschikbaar stellen.
Hiermee denkt de projectgroep de basis, waarvan het prototype wordt getoond, te kunnen bouwen. Voor eventuele uitbreiding met nieuwe functionaliteiten en ook voor de marketing zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar. Het getoonde prototype (zie ook de afbeelding) borduurt voort op de filmpjes die in juni werden getoond. De reacties hierop waren heel positief (waarbij opgemerkt dat zolang de portemonnee niet getrokken hoeft te worden getrokken een positieve reactie makkelijker wordt gegeven) waarmee de projectgroep op de goede weg (lang en bergop, zie ook Jan Klerk) is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten