donderdag 31 maart 2011

Francine Houben over nieuwbouw bibliotheek Birmingham #db2011

Focus van Francine Houben is dat gebouw alle zintuigen moet beroeren. Ook hier gaat het om verbinden context en content. In Birmingham heeft ze nieuwe bibliotheek ontworpen. Open stad, tweede stad van UK met rijke geschiedenis en dat is ook te zien in de collectie. Bibliotheek heeft ook rol van stadsarchief.
Komen nu 5000 bezoekers per dag, als nieuwbouw klaar is worden er 10.000 verwacht.

Bibliotheek ligt in looproute. Mensen worden op route al verleid om bibliotheek in te gaan. Bibliotheek manifesteert zich in openbare ruimte. Als mensen binnen zijn worden ze onder andere via roltrappen verder door gebouw geleid. Context bieden voor bijvoorbeeld activiteiten op dakterras, maar ook binnen stad zelf.

Indrukwekkende impressies.

Mireille Boetje over de Boekensalon #db2011


De meeste nbdbiblion diensten zijn B2B. De Boekensalon is gericht op eindgebruiker, want de NBD ziet veranderingen in de keten en daarmee mogelijkheden om met de Boekensalon nieuw publiek naar bibliotheken te halen en leeskringen te ondersteunen.
Met name dit laatste was er nog niet. Voorbeelden als Watleesjij.nu en librarything missen volgens Boetje met name de onafhankelijke Nederlandstalige content.
Naast recensies zit er ook een redactie op met als doel nieuws te brengen rondom lezen en literatuur in de hoop daardoorvaantrekkelijker te worden. Komt binnenkort ook ruimte voor (beginnende) auteurs om de verbinding met lezers en uitgevers te maken. Leer verder dat ik vooralsnog niet bij de doelgroep hoor, want geen vrouw van tussen de 25 en 55.
Koppeling met bibliotheken met lokale collecties is gewenst, maar moeten 1 op 1 met bibliotheken die dat willen worden geregeld. Hier wordt wel aan gewerkt.
Zou het niet simpeler zijn om dat via de landelijke digitale infrastructuur te regelen?
Ook andere vragen hebben betrekking op samenwerking bijvoorbeeld met boekenliefde.nl en boeklezers.nl waar functionaliteit te vinden is die Boekensalon nog niet heeft. NBD geeft aan open te staan.

Taeke Kuyvenhoven #db2011

Taeke Kuyvenhoven is o.a. oud-uitgever van nu.nl. In zijn wereld is jatten heel gewoon, dus de braafheid vandaag valt hem op, net als de tunnelvisie/gebrek aan open mind. Bibliotheek wordt door Taeke alleen bezocht vanwege kinderen. Start met mooi filmpje over onvermijdelijkheid social media, dat helaas hapert halverwege (link anyone??)
Overigens is social media geen doel op zich, maar een middel. Verstandig om dit tegen hype cycle aan te houden. Zo is het ook goed om te weten dat er niet meer dan 1% van de nederlandse bevolking twittert (dit wordt later gecorrigeerd, cijfer van vorig jaar.) Don't believe the hype, maar gebruik het in je eigen voordeel.

Bij ontwikkelingen hangt veel af van toeval. Zekerheid is dat er een nieuwe beurscrash komt en zeker is dat er nieuwe disruptive technologie komt.
Uitgevers hebben lineaire ontwikkeling, brengen tijdschriften rechtstreeks over naar iPad. Hebben veel last van tunnelvisie, weinig open benadering. Komt ook overeen met verhalen vandaag. Advies kies voor open benadering! Kijk goed naar wat de klant wil, wat de context van de klant is en welke content daarbij hoort. Goede manier om hiernaar te kijken is het Business Model Canvas.

Er is nog altijd heel veel toekomst voor geprinte media. Gratis weggeven is goed businessmodel. Taeke doet dit door gratis blad publishr.nl door blad weg te geven komt hij in contact met klanten die hem vervolgens beoordelen als iemand met kennis van zaken en hem vervolgens inhuren.

Nog een bevinding: geen enkele bibliotheek gebruikt addwords.
Verdiep je in de klant, pas je als bibliotheek hierop aan. Gaat dus niet om aantallen volgers n vrienden, maar erom dat deze gebruik gaan maken van je diensten.

Aat Vos #db2011

2e spreker Aat Vos van Aequo, architect van o.a. Bibliotheek Lelystad maar ook bezig met verbetering Idea stores.
Zijn stelling is dat branding belangrijker is dan het gebouw. Bij een bibliotheek gaat het om 3 dingen: verzameling boeken, gebouw en organisatie. Is aan verandering onderhevig.

Lange tijd is het bibliotheekgebouw ingericht als kathedraal voor het boek. Bibliotheken werden vooral gebouwd om indruk te maken is stelling van Aat.
Rondom de interieurs is wel het nodige gewijzigd de laatste jaren, van magazijnopstelling tot verblijfsbibliotheek en retail. Bibliotheken reageren overigens vooral reactief.
Omgeving is extreem dynamisch terwijl bibliotheken nu geconfronteerd worden met bezuinigingen. Biblioheken raken in de knel en zoeken nu vooral naar imagoverbetering. Huisstijl is hierin goede ontwikkeling, maar voorkomt verschraling niet. Bibliotheken moeten zorgen intrinsiek noodzakelijk te zijn.
Daarnaast moeten bibliotheken zorgen voor goede corporate branding. Dit heeft gevolgen voor alle vormen van communicatie zowel intern als extern. Gebouw is van dit laatste slechts een onderdeel.

Veranderen is oké. Accepteer de verandering en zie de nieuwe kansen. Grootste groei zit in nieuwe interfaces, maar innoveer continu.

DBupdate 2011 #db2011

De klad zit een beetje in de bijeenkomsten rondom het thema digitale bibliotheek. UgameUlearn lijkt ter ziele en DBupdate 2011 is volgens mij ook niet uitverkocht. Verder valt op dat het aantal bezoekers uit de openbare bibliotheeksector minimaal is, ondanks dat 2 van de 3 genomineerden voor digitale bibliotheek van het jaar openbare bibliotheken zijn (namelijk Deventer en Enschede).
In dit blog zal ik vandaag proberen op gezette tijden een aantal highlights te noteren.

Eerste spreekster Maria Heijne, directeur TU Delft.
Bezig met transformatie naaar bibliotheek van de toekomst. Transformatie naar digitale bibliotheek gaat in universitaire wereld nog veel sneller dan elders. Alle tijdschriften bijvoorbeeld digitaal. Hierdoor nieuwe zoektechnologieen nodig en ook introductie gebruik sociale media. Nu ingericht als Library Learning Centrum waar ontmoeting naast lenen en studeren plaatsvindt. Willen hier ook andere doelgroepen accomoderen zoals afgestudeerden, medewerkers, maar ook gepensioneerde hobbyisten.
Proberen dit te realiseren door flexibiliteit, aantrekkingskracht uit te oefenen op doelgroep en zeer toegankelijk te zijn. Hiervoor is met name ook het ontbreken van regels een belangrijke randvoorwaarde.

woensdag 30 maart 2011

Europeana promotie team doet Limburg

Het sectorinstituut Erfgoed Nederland (zeg maar het SIOB voor het erfgoed) organiseert deze weken een aantal bijeenkomsten waarin ze het veld op de hoogte wil brengen van de mogelijkheden die Europeana biedt om digitale collecties te ontsluiten. Vorige week was een bijeenkomst speciaal voor bibliotheken bij de KB in Den Haag, maar ik laat me vandaag voorlichten bij de regionale bijeenkomst in het Limburgs Museum.
Doel van de bijeenkomst is tweeledig: bekendheid in algemeen enerzijds en bevorderen deelname erfgoedinstellingen anderzijds. Doel van Europeana is om de betrouwbare bron voor cultureel erfgoed te worden. Want de inhoud deugt, het komt immers van de instellingen die collectie beheren.

Wat is er al?
15.5 miljoen objecten ingevoerd - begonnen met heel veel Franse objecten, maar nu ook steeds meer anderen. 1,2 miljoen Nederlandse objecten. 1500 deelnemende organisaties. Op dit moment weinig groei vanuit Nederland en dat is wel doel van Nederland, dat prominent aanwezig wil zijn in Europeana. Vanwege vliegende start met digitale bibliotheken nu heel veel bibliotheekobjecten.

Er wordt voortgebouwd op infrastructuur Nederland Erfgoed Digitaal en door middel van regionale of domein aggregatoren worden data via de nationale aggregator naar Europeana gebracht. Dergelijke aggregatoren moeten wel door Europeana geaggregeerd worden.
Voor de bibliotheken treedt de koninklijke bibliotheek op als aggregator.
Meedoen? Eerst voldoen aan de BASIS. Dan via aantal stappen aansluiting mogelijk waarbij een object dat aangeleverd wordt de volgende 3 onderdelen moet bevatten: thumbnail afbeelding, 15 velden metadata, link naar de eigen catalogus/website.
Met deze beperkte veldenset is het niet mogelijk om semantische relaties te leggen, daarom wordt het datamodel uitgebreid naar het Europeana Datamodel (EDM). Dit datamodel wil bibliotheek.nl ook gaan toepassen voor de Open Index. Hierdoor kunnen de bibliotheekcollecties straks ook via Europeana worden ontsloten (en komen er weer allerlei andere leuke nieuwe combinatiemogelijkheden beschikbaar met andere Europeana objecten die via API en widgets naar de eigen websites zijn te halen.

Meer informatie onder ander via digtalecollectie.nl waar ook een interessante link naar de collectiewijzer staat.

zaterdag 19 maart 2011

Lente bij bibliotheek.nl, de eerste bloempjes in de knop.

Vrijdagmiddag werden enkele documenten op de site van bibliotheek.nl geplaatst die de verwachting wekken dat binnenkort de eerste bloemen op akker van de digitale infrastructuur gaan bloeien. (Vergeef me de beeldspraak, maar ik heb de hele middag in mijn moestuintje lopen spelen).
In het het plan van aanpak staat aangegeven dat op 29 april een eerste release is voorzien met daarin onder andere een "eregalerij ebooks", een aantal widgets in de widgetstore en de 1.0 versie van de NBC.
Zo concreet zijn niet eerder data afgegeven. 
Het implementatiedraaiboek is wat dat betreft minder concreet. Er worden nog geen data afgegeven, terwijl volgens de subsidievoorwaarden  de PSO's voor 1 juli zouden moeten zijn aangesloten op WLWI, NBC en DWH. Het draaiboek geeft inzicht in hetgeen bibliotheek.nl verstaat onder de implementatie en wat de volgorde daarbij is. De eerstvolgende stap in het draaiboek is dat nu per PSO en bibliotheek een specifiek implementatieplan wordt opgesteld.
Ik denk dat de termijnen die in de subsidievoorwaarden genoemd zijn, alleen nog gehaald kunnen worden als bibliotheek.nl en PSO's daarin samenwerken en heel snel tenminste provinciale implementatiedraaiboeken  opstellen én uitvoeren.

donderdag 17 maart 2011

Tom Poes is 70

Gisteren is één van mijn grote helden, Tom Poes, 70 jaar geworden. Misschien geen leeftijd waarop allerlei herdenkingen worden georganiseerd - waarschijnlijk wacht dat op sterf- of geboortejubilea van de geestelijk vader Marten Toonder, maar daar moest ik me even niets van aantrekken.
Wist eigenlijk niets van de geboorte van Tom Poes tot ik gisteren naar aanleiding van een vraag ging kijken of Ollie B. Bommel niet ouder was. Dit blijkt dus niet het geval en ondanks de (steeds) jongere uitstraling van Tom Poes (zie op de afbeelding het verschil tussen de oer-tom en de latere versie), huist er natuurlijk een zeer wijze geest in. Terwijl ik dit schrijf bedenk ik me dat Tom Poes in Japan nu heel erg goed werk zou kunnen doen ....

woensdag 9 maart 2011

Pilot Distributie


Ik weet eigenlijk niet of iedereen in bibliotheekland heeft meegekregen dat er een proef is gestart rondom het vervoer van en naar de bibliotheken van media van buiten de provincie (CD-R en IBL). De inschatting van Bibliotheekhuis was dat het aantal banden dat per dag (nacht) wordt aangevoerd relatief beperkt zou zijn. Tot mijn verbazing was vanmorgen de kist die elke nacht wordt gevuld (en natuurlijk ook geleegd) vanmorgen helemaal vol. Het kan natuurlijk een gevolg zijn van de sluiting de afgelopen 2 dagen in verband met de carnaval, maar dan nog was het meer dan gedacht. Misschien zijn er bibliotheken die de staffel toch gaan halen ...
Ben eigenlijk ook wel benieuwd of bibliotheken die de kosten nu volledig doorberekenen aan hun klanten gedurende de proef ook de korting doorgeven.

Meer informatie hierover op de website die speciaal voor deze pilot is ingericht.