donderdag 28 mei 2009

Kwetter een Al@din-antwoord

Het aantal Aladin-vragen schijnt terug te lopen en de proef om met Aladin te chatten wordt gehinderd door te weinig deelnemende bibliotheken (waarvan de medewerkers dan ook nog eens frequent onheus worden bejegend - foei!). Desondanks wordt op verschillende fronten geprobeerd om aladin van verschillende nieuwe kanalen te voorzien. Zo is daar in Holland antwoord.bibliotheek.nl, in Zeeland is men bezig om door middel van Wiki's invulling te geven aan ontsluiting van de gestelde vragen en in Limburg hebben we onze eigen webassistent in de test op het onderdeel gezondheid.
Tijdens de stuurgroepvergadering met betrekking tot de webassistent werd door één van de aanwezigen verzucht dat ontwikkelingen wel erg lang duren. We zijn net goed en wel aan het chatten en chat lijkt al weer helemaal vorige eeuw te zijn. Daarom op twitter de vraag gesteld of er al een antwoorddienst was op twitter. Tot mijn verbazing kwamen een dag later de eerste berichten over aladinmogelijkheden via twitter langs. zbdigitaal was al gestart met denken hierover en laat het dan niet bij denken, maar zet het gewoon op (Respect!). Het resultaat op twitter:


Het zal allemaal wel niet perfect werken, maar met een korte ontwikkeltijd is met behulp van algemeen beschikbaar gereedschap een dienstverlening opgezet die zomaar zou kunnen aanslaan (of niet natuurlijk, maar dan is er ook niets verloren).
Iedereen die zich de vraag stelt "wat moet ik doen nu ik klaar ben met de cursus 23 dingen" kan hier dus ook alvast een antwoord krijgn van minder dan 140 karakters: DIT DUS.

maandag 18 mei 2009

Onderwerg naar een nationale catalogus, maar welke?


Tot voor kort had elke bibliotheek zijn eigen catalogus en die was te vinden op de werkstations in de bibliotheken of onder een knop “catalogus” op de eigen website. Hier kon de klant het bezit van zijn bibliotheek doorzoeken en eventueel reserveren. Een aantal bibliotheken wilde hetin een samenwerking (bijvoorbeeld omdat ze hun Bibliotheeksysteem ook al gezamenlijk hadden) ook nog wel eens mogelijk maken voor leden van andere bibliotheken om vrij te reserveren, maar veel gekker moest het ook niet worden. Had je wensen die niet via de catalogus van de eigen bibliotheek gehonoreerd konden worden, dan moest er een ingewikkeld formulier worden ingevuld (deed de bibliotheek graag voor je) en moest je gaan zitten wachten.

In de nieuwe wereld hebben we een hekel aan wachten. Instant bevrediging wordt overal geleverd en dat is ook wat van de bibliotheek wordt verwacht. Kun je dat niet leveren, even goede vrienden, maar dan kijk ik wel even verder of iemand anders mij wel meteen aan mijn hoogtepunt kan helpen.
Bibliotheken onderkennen dit wel, maar beperkte middelen en nog beperktere slagkracht zijn vaak moeilijk te nemen hindernissen. Met veel pijn en moeite is zoek&boek gerealiseerd. Hierdoor zijn meer titels beschikbaar voor de leden van de bibliotheken en is het formuliertje niet meer nodig voor media uit andere bibliotheken, maar het zoeken van de titels is nog altijd niet op 1 plaats te doen. Elke provincie zijn eigen catalogus, maar hierin zit bijvoorbeeld weer niet wat de WSF-bibliotheken te bieden hebben. Bij bibliotheek.nl ontbreekt nu juist weer het zicht op het bezit en is het maar afwachten of er ook werkelijk geleverd wordt.
Niet gek dus dat er alweer een tijdje gesproken wordt over een catalogus waarin het bezit van alle Nederlandse bibliotheken wordt samengebracht en te doorzoeken is. Een plaats om te zoeken (en dus ook maar interface om aan te bieden aan de klant) en te reserveren. Hier moet de gebruiker ook de mogelijkheid krijgen om eigen content toe te voegen (trefwoorden, recencies, lijstjes e.d.). Typisch zo’n dienst waarvan iedereen buiten de bibliotheeken zegt als hij er eenmaal is “was dat er niet allang dan?”.
Vanuit de branche komt het tot nu toe maar niet van de grond. De Aquabrowser wordt wel expliciet genoemd in de Agenda voor de Toekomst, maar een nationale catalogus zie ik nog niet. My Discoveries voorziet overigens wel steeds beter in de behoefte om eigen content te kunnen toevoegen. HKA gaat nu zijn systemen onderling koppelen en biedt met c-Wise over deze systemen ook de gebruiker mogelijkheid content toe te voegen. Dan is er nog NBD/Biblion. NBD/Biblion levert toch al de titels en de media aan de bibliotheken en ziet er ook geen been in om een nationale catalogus aan te bieden.
Alle trajecten zijn omgeven met vragen en onduidelijkheden en het lijkt erop dat bibliotheken hierin verschillende keuzes gaan maken. Of dat erg is moet de toekomst maar uitwijzen. In elk geval zal het voor de klant geen duidelijk beeld van “de bibliotheek” opleveren.

vrijdag 15 mei 2009

Upgrade Bibliotheek Limburg

Ik hoop dat ik niet te snel ben (zie ook een eerdere
post over het tempo waarin de upgrade Bibliotheek Limburg zich voltrekt), maar de eerste resultaten van de upgrade zijn zichtbaar en stemmen hoopvol. Het thuisgebruik heb ik getest en werkt. Even niet zeuren dat het maar om een paar bronnen gaat (wie zit er nu te wachten op Picarta en Keesings Historisch Archief? - Krantenbank en alle andere bronnen moeten zo snel mogelijk worden toegevoegd wil het een beetje toegevoegde waarde hebben).

Muziekweb-titels komen ook. Als alles goed is worden die vannacht in de update van de database geladen. Verder een duidelijke verbetering met betrekking tot My Discoveries. De tags die de gebruikers zelf toevoegen worden getoond, zijn doorzoekbaar en ook in de zijbalk onder de refine-opties kan hier nu op worden doorgeklikt.
Even wachten tot Medialab helemaal klaar is en dan gaan we echt testen.

dinsdag 5 mei 2009

Nieuwsbrief voor medewerkers Limburgse bibliotheken


Het eerste nummer van de nieuwsbrief voor Limburgse bibliotheken is verschenen. Eindelijk is er weer een kanaal waarmee relatief simpel de medewerkers op de hoogte kunnen worden gehouden van relevante ontwikkelingen, nieuws en evenementen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe het gesteld is in andere provincies met de informatievoorziening. Veel PSO's hebben natuurlijk wel een nieuwsbrief of een regelmatig verschijnend informatiebulletin, maar eigenlijk zie ik daar weinig van.
Bestaat er ergens een overzicht van dit soort informatie?