dinsdag 26 januari 2010

e-KIC in Gelderland: Biebkracht


In Limburg zijn we ondertussen ruim een jaar bezig met het kennis delen en samenwerken in een gedeelde omgeving die we e-KIC noemen. Het aantal kenniscirkels groeit en vooral rondom projecten wordt meer en meer samengewerkt binnen de omgeving.

Inmiddels is in Gelderland iets soortgelijks opgegezet onder de naam biebkracht. De openbare interface ziet er in elk geval aantrekkelijker uit dan die van e-KIC . Domweg omdat we in Limburg tot nu toe iedereen proberen actief in de cirkels te betrekken. Of bij Biebkracht achter de inlog al veel gebeurd kan ik niet beoordelen (want ik heb geen toegang), maar ik hoop dat ook daar door de samenwerkingsmogelijkheden binnen een kennismanagement-omgeving ook mooie dingen onstaan.
Ik ga in Limburg maar eens proberen om ons voorkantje ook wat meer smoel te geven. Voor wie daar doorheen kijkt: de openbare zijde van e-KIC begint ook steeds gevulder te raken.

maandag 25 januari 2010

Rampzalig slechte honorering zoek&boek aanvragen


Vorige week verscheen zoek&boek berichten met daarin de statistieken over 2009. Het goede nieuws is dat het aantal aanvragen in 2009 weer is gestegen. Ook gestegen is het aantal niet gehonoreerde aanvragen dat ten opzichte van 2008 bijna is verdubbeld. Wat mij betreft een onacceptabel hoog aantal: de besteller heeft een kans van 1 op 4 dat hij het aangevraagde boek niet geleverd krijgt.

Deze kans verschilt per provincie: er zijn provincies waar de kans op niet leveren 1 op 8 is maar in Limburg bijvoorbeeld zitten we op 1 op de 3 bestellingen die niet worden geleverd. Geen dienstverlening dus om reclame voor te maken en hoogste tijd om de dienstverlening te verbeteren.
Zoek en Boek bestaat nu 3 jaar en aanloopproblemen zouden tot het verleden moeten behoren. Tijd dus voor een grondige analyse van de oorzaken van het niet leveren en waar mogelijk hier actie op zetten. Voor Limburg lijkt het me een mooie doelstelling om zo snel mogelijk onder het landelijk gemiddelde te duiken - dat hierdoor zelf dan hopelijk ook daalt...

vrijdag 15 januari 2010

Groot marktonderzoek mogelijkheden bibliotheekinnovatie

Marktonderzoek mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie
Ben al enkele dagen in blijde afwachting van de rapportage van het marktonderzoek dat afgelopen woensdag in de OBA werd gepresenteerd. De presentatie is beschikbaar. Mooie plaatjes, met op het eerste gezicht leveren die niet echt opzienbarende nieuwe inzichten op. Overigens wel een mooie verzameling kansen voor de (digitale) bibliotheek.

Ton de Kruijff doet verslag, maar hieruit krijg ik hetzelfde beeld als van het (mondelinge) verslag van een aanwezige collega: een stortvloed van data, grafieken en statistieken. Toch maar even op het rapport wachten.

donderdag 14 januari 2010

Het verkopen van een winkelconcept


Met een aantal collega's zijn we de laatste weken bezig om een alomvattend plan te maken om retail-principes toe te passen in de Limburgse bibliotheken. Enthousiast geworden door de succesverhalen in Lelystad, Groningen en Zwolle willen de Limburgse bibliotheken dit jaar samen optrekken om zo slim mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die retail biedt.

Het plannenmaken vordert, maar om plannen te realiseren zijn middelen nodig. Een deel hiervan willen we uit provinciale subsidie bekostigen en hiervoor zijn we zoekende naar handzame argumentatie die kort en bondig duidelijk maakt wat de toegevoegde waarde van deze aanpak voor de klant is. Termen als kwaliteitsverbetering, modernisering en vraaggerichtheid voldoen voor mij niet. Wie heeft een one-liner (of 2) in de aanbieding?

woensdag 6 januari 2010

Literatuursite Bibliotheek Venlo


Sinds eind vorig jaar heeft de Bibliotheek Venlo een nieuwe site in de lucht speciaal voor de literatuurliefhebbers en de ondersteuning van de leesclubs.

Persoonlijk vraag ik me af of de doelgroep de site gaat vinden en of de bibliotheek in staat is om het inhoudelijk interessant te houden, maar dat zal de tijd wel uitwijzen. Wat hierbij zou kunnen helpen is het zoeken van de verbinding met de mogelijkheden die Literatuurplein biedt. Het nieuws dat hier wordt bijgehouden moet toch automatisch op de site binnen te halen zijn.

Bibliotheek in telefooncel


Al een tijdje komt via allerlei kanalen (waaronder deze) de bibliotheek in de telefooncel voorbij. Een leuke gimmick of meer dan dat?

In elk geval een mooie invulling van het concept onbemande bibliotheek (tenminste ik geloof niet dat er personeel in de telefooncel zit), hergebruik van openbare ruimte en (hopelijk)gemeenschapszin. Wat bibliotheekmedewerkers zorgen mag baren is dat dit natuurlijk volledig zonder verdere inzet van "de" bibliotheek gerealiseerd kan worden. Gebruikers halen en brengen boeken zonder dat hier verder registratie voor nodig is (min of meer volgens de bookcrossing gedachte, maar bijhouden hoeft niet), collectioneren en saneren hoeft ook niet.

Kan me andersom, juist omdat het bijna niets hoeft te kosten, weer voorstellen dat bibliotheken dit juist als kans zien om op allerlei onverdachte plaatsen dit soort bibliotheken mogelijk te maken: kasten achterin de kerk, gemeenschapshuizen, bij de dokter in de wachtkamer, op school enzovoort.

Drenthe.nl, voor iedereen die nog twijfelt aan G!ds


Volledig achter mijn horizon is in Drenthe op basis van G!ds een website met informatie over toerisme, recreatie, kunst en cultuur in elkaar gestoken die volledig gebaseerd is op G!ds. De bibliotheek is op de portal jammer genoeg niet echt zichtbaar, maar samen met partners op terrein van Marketing en Toeristeninformatie hebben ze een mooie basis neergezet die als voorbeeld en inspiratie kan dienen voor andere provincies, maar natuurlijk ook andere domeinen zoals gezondheid, educatie en sport.

zondag 3 januari 2010

Nog een tip: How to destroy the book.


photo by Joi Ito, Creative Commons Attribution 3.0


Eenmaal aan het lezen op het blog van David Weinberger (zie mijn vorige post) kom je snel bij Cory Doctorow. Op The Varsity een verslag van zijn speech onder de naam "How to destroy the book." Op het eerste gezicht de moeite waard om me eens verder in de verdiepen.

De Shanachies hebben dat natuurlijk al lang gedaan, dus veel toe te voegen anders dan check deze man heb ik niet.

Cory Doctorow at Internet Librarian International 2009 from Jaap van de Geer on Vimeo.

Everything is miscellaneous, of de kracht van het niet classificeren.In de kerstvakantie eindelijk de kans gezien om het boek "Everything is miscellaneous" van David Weinberger te lezen. Heel leesbaar en verplicht leesvoer voor iedereen die zich met ontsluiting van informatie bezighoud. Dus als er nog mensen op zoek zijn naar een goed voornemen: neemt kennis van dit boek.

Weinberger geeft aan dat de meeste door bibliotheken gebruikte (classificatie-)systemen uit de 19e en 20e eeuw komen en voorzagen in het streven om alle informatie op te bergen op een plaats die uniek was om het zodoende handig terug te kunnen vinden. Dewey en het hiervan afgeleide SISO zijn hiervan voorbeelden en er zijn/waren specialisten nodig om de boeken in de juiste categorie in te delen.

In de nieuwe (digitale) wereld is het niet meer nodig om informatie precies te rangschikken, het is beter om informatie op zoveel mogelijk plaatsen op te bergen. In de beeldspraak van Weinberger probeerden we (de bibliotheekmedewerkers) eerst het blaadje aan precies de goede tak te hangen terwijl in de digitale wereld het blaadje aan juist zoveel mogelijk takken moet hangen. De context zorgt dan wel voor de juiste betekenis. Hier zijn ook geen specialisten meer voor nodig, iedereen is in staat om de betekenis die iets voor hem heeft in één of meer tags vast te leggen.

Daniëlle heeft aan dit boek al eens een uitgebreide blogpost gewijd. Ook het blog van David Weinberger everything is miscellaneous is zeer de moeite waard.