maandag 29 augustus 2011

Geslaagde overgang naar bicatWise

Vorige week maandag  durfde ik nog niet meteen te juichen, maar nu we een week verder zijn, een hoeraatje voor het overzetten van Maastricht van Bicat naar bicatWise op zijn plaats. Operatie is boven verwachting goed gelopen. Projectleider Ton kan er helemaal niet tegen als ik hem blijf complimenteren, want waar was hij geweest zonder zijn collega's, de inzet van de mensen in Maastricht en de ondersteuning van HKA? Allemaal waar, dus allemaal bij deze mijn complimenten.
Tijd om op de lauweren te gaan rusten is er niet: begin december gaan alle andere bibliotheken die gebruik maken van het bicat-systeem van Bibliotheekhuis Limburg ook over naar het nieuwe bicatWise systeem. Hiervoor moet nog heel veel werk worden verzet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook die operatie goed gaat verlopen (en zo voeren we de druk alvast weer op :-) )

woensdag 24 augustus 2011

Hoo dut 't in 'n optoch?

Jammer dat Omroep Max pas na 1 september weer begint met het uitzenden van bloemencorso's. Mijn favoriete corso is dat van Rekken, niet in de laatste plaats omdat ik daar zelf jaren als vrijwilliger bij Tied Zat heb meegedaan aan het bouwen en afwerken van de praalwagens. Het corso heeft vandaag al getrokken, maar liefhebbers kunnen morgenvroeg nog (gratis) kijken en daarna staan de wagens nog een aantal dagen opgesteld in het dorp.
Terugkijkend op de site van Tied Zat zie ik een aantal thema's waarmee we onze tijd ver vooruit waren: zoals Shelob (vrijwel niemand kende In de ban van de Ring, maar ik durf te wedden dat Peter Jackson in Rekken aan een idee is geholpen voor zijn verfilming) en "de macht van de Islam".
Daar kan toch geen carnavalsoptocht tegenop.

dinsdag 23 augustus 2011

Nachtzuster


Een vriendin kwam vorige week op bezoek terwijl ik met mijn ereadertje lekker buiten zat te lezen. Zij werkt in de zorg en draait alleen maar nachtdiensten. In plaats van het meeslepen van dikke boeken hoeft er nu alleen nog maar de reader mee. Hoewel,  ze vond het  jammer dat er nog vrijwel geen studieboeken worden aangeboden als ebook, want dat is een andere bezigheid om de nachten door te komen.
Ook vertelde ze al een aantal patienten aan de ereader te hebben geholpen, zoals de MS-patient die heel moe werd van het lezen van gewone boeken en volledig op luisterboeken was aangewezen. Door de ereader te gebruiken en het lettertype heel groot te zetten was deze in staat om weer zelf te lezen. Iemand anders was gewoon niet in staat om (dikke) boeken te lezen omdat ze te zwaar zijn. Ook hier biedt de ereader uitkomst.


Bij het weggaan meldde ze dat ze het lidmaatschap van de bibliotheek er nu dan ook maar aangaf, maar dat was om mij te pesten – hoop ik.

maandag 22 augustus 2011

Spannende dagen

Afgelopen zaterdag heeft de bibliotheek Maastricht de laatste uitleningen gedaan met het Bicat-systeem. Vervolgens zijn er allerlei procedures gestart dit ertoe moeten leiden dat aanstaande woensdag bicatWise de uitleningen (en meer) in Maastricht kan ondersteunen.
De proefconversies waren goed, maar nu alles voor het eggie moet, is het toch weer spannend. Ook moet alle randapparatuur aangepast worden om met bicatWise te werken.

Allemaal geen unieke oefeningen, want bibliotheken in onder andere Drenthe, Nijmegen, Venlo, Den Bosch en Overijssel voor al eerder over, maar voor mij wel bijzonder omdat het de eerste bibliotheek is die onder beheer van Bibliotheekhuis Limburg bicatWise gaat gebruiken. Later dit jaar zullen ook de andere bij Bibliotheekhuis aangesloten bibliotheken overgaan naar het bicatWise-systeem.
Al met al een hele klus voor de leverancier, de mensen van de afdeling bibliotheekautomatisering bij Bibliotheekhuis en de betrokken medewerkers van de bibliotheek Maastricht. Ik ga nog geen pluimen uitdelen zo lang de operatie nog loopt. Ik hou het even op duimen en succes wensen.

vrijdag 19 augustus 2011

#Bibliofuture: bibliotheek over 10 jaar

Voor mijn vakantie deed Joost Heessels een oproep om een bijdrage te leveren aan de blogkermis "bibliofuture":  de bibliotheek in 2021. Hoewel de sluitingsdatum voor zijn blogkermis al verlopen is, vind ik het toch aardig om hier ook even mijn gedachten over te laten gaan.


Volgens de extinction timeline zijn bibliotheken aan het eind van deze decade verdwenen, dus dat is een heel waarschijnlijke uitkomst. Het SCP heeft dat ook al eens voorspeld, dus als scenario is dat niet onwaarschijnlijk, maar natuurlijk verder niet spannend.

Daarom een poging die doorborduurt op enkele zaken die nu aan de hand zijn:
  • toenemende beschikbaarheid digitale boeken (en digitaal beschikbaar betekent op dit moment dat het altijd en overal beschikbaar is zonder kosten,);
  • toenemende problematiek laaggeletterdheid, digibetisme etc. (hier kan de bibliotheek zich onderscheiden, vooral ook omdat er tot nu toe nog niet echt een partij is die "daarvan is").;
  • afnemende (subsidie-)middelen voor cultuur, bibliotheken etc. (bezuinigingen dwingen tot samenwerking binnen en buiten de branche en het aanboren andere geldstromen);
  • afnemende behoefte aan de traditionele bibliotheekdienstverlening.

Gezien bovenstaande denk ik dat het voor de hand ligt dat bibliotheken in de huidige vorm (gebouwen met media die door leden kunnen worden geleend) geen lang leven meer zullen hebben. Een aantal gebouwen in plaatsen met regionale centrumfunctie zullen blijven bestaan, niet zo zeer vanwege de bibliotheek, maar omdat het gebouw een rol heeft als visitekaartje voor het aanzien van de stad (architectonisch, erfgoed of domweg niet voor ander gebruik geschikt). Hierin zal misschien nog een fysieke collectie beschikbaar zijn, maar meer als aankleding dan vanuit een uitleen/raadpleegfunctie. Verder zijn in dit gebouw, afhankelijk van de lokale invulling, allerlei functies ondergebracht die met informatievoorziening hebben te maken (toeristeninformatie, ticketbemiddeling voor partners, museale functie, ontmoeting, vergaderfaciliteiten, geschiedenis van de stad/regio en dergelijke).

Verder denk ik dat in aanvulling hierop een aantal bibliotheekfuncties nog steeds worden vervuld. Vanuit efficiënt ingerichte organisaties wordt leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid in samenwerking met onderwijs en andere relevante partijen vormgegeven. De zelfredzaamheid van iedereen wordt door bibliotheken zoveel mogelijk gestimuleerd en vanuit die gedachte is vrije toegang tot relevante en betrouwbare informatie een kerntaak die door middel van Streaming- , Printing on Demand- en Delivery on Demand - diensten wordt ingevuld.

Meer bijdragen aan de blogkermis via deinformatiemakelaar. Ik heb niet alle bijdragen vooraf gelezen. Ga ik nu doen om te zoeken naar verschillen en overeenkomsten.

woensdag 17 augustus 2011

Grote overeenkomsten eisen en wensen websites Limburgse bibliotheken


Voor mijn vakantie hebben we in Limburg met een aantal bibliotheken een zogenaamde MoSCoW-matrix ingevuld met betrekking tot de functionaliteiten op de website. Zie ook blog 23 juni.

Wat mij aan de ingevulde MoSCoW-matrixen opvalt is dat de overeenkomsten tussen de eisen en wensen van de bibliotheken groot zijn. De huidige site bestaat vooral uit informatie over de bibliotheek, vestigingen, producten en activiteiten. Voor de catalogus (en de gebruikersinteractie) wordt doorgelinkt naar de webinterface van het bibliotheeksysteem en dat is het wel zo’n beetje. 
Dit in een huisstijljasje gieten lijkt me niet heel ingewikkeld (en dat wordt ook door steeds meer bibliotheken in het land bewezen), alles in widgets laten stoppen door bibliotheek.nl is mogelijk wat meer werk, omdat bij nadere bestudering van de functionaliteiten er misschien nog wel de nodige smaakverschillen blijken te zijn. 
Ik ben heel benieuwd wat de vergelijking tussen MoSCoW en WAAS oplevert, want als mijn vermoeden klopt, dan moet het mogelijk zijn om, zodra de infrastructuur opgeleverd is, heel snel veel bibliotheken via de WAAS aan een website te helpen.

Leest interview met Kees Vernooij en wordt daar niet vrolijk van

In een eerdere post schreef ik al eens over mijn verbazing ten aanzien van het hoge percentage laaggeletterden in Nederland en in Limburg in het bijzonder. In een interview in Bibliotheekblad 9 schetst Kees Vernooij een heel somber beeld over de leesvaardigheid in Nederland. Ook leest volgens hem bijna 50% van de Nederlandse kinderen nooit thuis, terwijl het internationale gemiddelde op 37% niet lezers ligt.
Dramatische cijfers, die volgens mij heel erg duidelijk maken waar de aandacht van de bibliotheek naar uit moet gaan. Kinderen die jong niet lezen, zullen dat op latere leeftijd ook niet gaan doen, dus ook voor het eigen voortbestaan van de bibliotheek is het van belang om deze groep plezier in lezen bij te brengen.

donderdag 11 augustus 2011

Roamler en bibliotheken?


Roamler explanimation from Roamler on Vimeo.

Op de bibliotheek-ning gooide Edwin Mijnsbergen gisteren een balletje op over het mogelijk inzetten van Roamler door bibliotheken. Dit leverde gelijk een aantal aardige suggesties op en natuurlijk de nodige bedenkingen, maar ik denk dat dit een heel aardige manier is om als bibliotheek bij je (potentiele) klanten allerlei input voor je dienstverlening op te halen. Denk mee en voeg je suggesties toe op de ning.

dinsdag 9 augustus 2011

Do the empty houseZware dag vandaag. Eerst mijn vader naar verpleeghuis gebracht, daarna hond naar pension en tenslotte mijn moeder in ziekenhuis achtergelaten.
Verwacht dat er binnenkort een huis met veel ruimte en uitzicht vrijkomt in de uiterste Achterhoek. Belangstellenden kunnen zich melden.

maandag 8 augustus 2011

Mogelijke G!dsfunctie voor bibliotheken?

Wie mij vandaag op twitter heeft gevolgd, heeft misschien gelezen hoe ik probeerde crisisopvang voor mijn demente vader te regelen. Mijn moeder had tot nu toe de zorg, maar gisteren liep de emmer over en waren andere maatregelen nodig. Als zoon met enig moreel besef (mijn oudste broer is op vakantie) ben ik dus maar eens aan de slag gegaan om wat te regelen.
Ik ga niet de hele route die ik vandaag heb afgelegd beschrijven, maar af en toe waande ik me in een Kafkaiaans verhaal verzeild geraakt, zeker toen ik het rondje voor de tweede maal begon af te leggen, maar gelukkig was er aan het eind van de middag een dame die opvang kon, mocht en wist te regelen.
Wat ik me afvraag is of dit symptomatisch is of dat ik vooral gewoon de pech had om aan het verkeerde eind van de cirkel te beginnen. Waarschijnlijk had het veel verschil gemaakt als de eigen huisarts van mijn ouders niet met vakantie was geweest (ik hoop dat in elk geval maar), want het vergt enige doorzettingsvermogen en assertiviteit om de noodzakelijke zorg geregeld te krijgen.
Ik ben ervan overtuigd dat dit simpeler moet kunnen en vroeg mij onderweg naar huis af of een bibliotheek mij misschien sneller/beter naar het juiste loket had kunnen wijzen. Liggen hier kansen? Zou iemand een dergelijke vraag überhaupt in een bibliotheek stellen? Gecombineerd met G!ds zie ik hier wel mogelijkheden, maar dan moet het verder gaan dan alleen het via een website aanbieden van verwijzingen denk ik.
(en nu hoop ik op reacties met een aantal best practises...)

Een nieuwe herfst, een nieuw beginZo, dag 1 na de vakantie. Het voelt als een nieuw jaar, maar het aantal maanden waarin de plannen gerealiseerd moeten worden is wat korter. Op de rol dit najaar staat de overgang naar BicatWise voor alle bibliotheken die bij ons Bicat afnemen, te beginnen met Maastricht.
Verder moet het Bibliotheekhuis zichtbaarder worden binnen het Limburgs bibliothekennetwerk. Hiervoor zal met name ook de samenwerking met Cubiss aan moeten bijdragen. En dan de aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur. De bibliotheken zijn er klaar voor, bibliotheek.nl heeft releases in het vooruitzicht gesteld, dus ook hier gaan stappen gemaakt worden.
Kortom het wordt een mooi najaar!