woensdag 17 december 2008

Leuke projecten voor 2009

Afgelopen maandag vielen 2 subsidietoekenningen binnen voor projecten waar we meteen in 2009 mee gaan starten. 1 project heeft betrekking op aanschaf van e-books en e-book-content voor bibliotheekgebruikers.
Omdat met name gebruik wordt gemaakt van het NBD/Biblion aanbod is dit niet heel spannend, maar wel leuk natuurlijk voor de bibliotheken die hiermee aan de slag gaan.

Van het andere project heb ik grote verwachtingen: we gaan in een proefopstelling een digitale webassistent trainen om aladin-vragen te beantwoorden c.q. door vraagverheldering een duidelijker vraag voor de aladin-medewerkers te verkrijgen. De VOB kijkt mee om, als de proef succesvol is, opschaling naar het land mogelijk te maken. Als er resultaten te melden zijn kom ik hier zeker op terug. Vooralsnog gaan we begin januari vol enthousiasme starten.

donderdag 11 december 2008

Aarhuus inspiratie

Op de ning bibliotheek2.0 staat dit filmpje ook. Om te voorkomen dat hij daar in de overvloed niet opgepakt wordt hier ter lering, vermaak en inspiratie ook een verwijzing.

woensdag 10 december 2008

e-reader ervaringMijn zoon moet regelmatig presentaties (spreekbeurten noemden we dat vroeger) houden. Soms alleen soms met een groepje en voor levensbeschouwing wil hij met een paar klasgenoten een verhaal houden over ontwikkelingen in de toekomst. Hij dacht de blitz te maken met een e-reader en dan ben je als vader ineens even interessant: "kun jij zo'n ding voor me regelen?" Ik had natuurlijk nee moeten zeggen, maar zo vaak krijg je niet de kans iets anders voor zo'n jongen te doen dan de portemonnee te trekken, dus dat was me te makkelijk.
Gelukkig wist ik van een bibliotheek met Iliad en hier was men bereid dat apparaat aan mij uit te lenen. Twee jaar geleden had ik hier ook al eens kort mee gespeeld en toen was ik eigenlijk best enthousiast over de mogelijkheden, bediening en kwaliteit van het scherm, dus voor ik mijn zoon erop losliet toch zelf even mee spelen.
Ten overvloede: het geleende apparaat was niet nieuw, ik denk ongeveer 1 jaar oud. Bij aanzetten gebeurde niets. Batterij kan natuurlijk leeg zijn, dus eerst maar eens in de oplader. Om een lang verhaal kort te maken: de batterij liet zich niet meer laden (of ontlaadde zich na laden onmiddellijk weer). Daarom met de netvoeding aangesloten nog maar wat verder gespeeld. Wat ook tegenviel was de staat van het scherm. Het was verder ingebrand dan ik had verwacht en daardoor was het ook minder helder dan ik mij herinnerde. Omdat het onhandig speelde heb ik alleen in de buurt van een stopcontact wat kunnen spelen terwijl ik met een hand moest zorgen dat de voedingskabel erin bleef zitten. Dat begon al snel te vervelen, dus een echt representatief verhaal is niet te schrijven. Ben wel zeer benieuwd of de gemiddelde levensduur van deze apparaten inderdaad beperkt is (en of ook hier het geval is dat vervangen van de batterij ongeveer net zo duur is als een nieuw apparaat aanschaffen).

maandag 8 december 2008

Kennisdelen: Kennis en Innovatie Cirkels


Bibliotheekhuis Limburg heeft binnen het Limburgse bibliotheeknetwerk de ambitie om de kennisorganisatie te zijn. Vorig jaar heeft dat al geleid tot een plan voor de instelling van een Kennis en Innovatie Centrum (e-KIC) waarbij dit centrum een virtuele plaats is waar de kennis met betrekking tot het bibliotheekwerk in de provincie wordt gedeeld. Inmiddels is gestart met de uitwerking en blijkt centrum niet zo'n handig beeld te zijn (is toch te veel een fysieke plaats). Daarom is het beeld nu vervangen door cirkels en leren we vandaag omgaan met de software die het werken in deze cirkels "van voor en door het netwerk" kan ondersteunen.

Vandaag leer ik dus omgaan met Basic Support for Coöperative Work (BSCW), een cursus waarbij ik en passent mijn Duits nog een beetje kan ophalen, want de leverancier OrbiTeam Software komt uit Bonn. Omdat "mijn" werkgroep als een van de proefcirkels voor de software gaat functioneren zal ik hier de komende tijd vaker over posten.

maandag 1 december 2008

Overgang naar Bicat afgerond

Vandaag is met de overgang van de bibliotheek Venray naar het Limburgse Bicat-netwerk een eind gekomen aan een jaar heel hard werken. 66 vestigingen die oorspronkelijk van 3 verschillende bibliotheeksystemen gebruik maakten, nemen nu gezamenlijk deel in het netwerk. Voordelen zitten behalve in efficiency ook in de kwaliteit van de dienstverlening. Hoe minder systemen hoe beter zoek&boek werkt om maar eens een voorbeeld te noemen.

donderdag 27 november 2008

Aquabrowser-gegevens via GoogleEen veel gehoorde frustratie in bibliotheekland is dat "we" via Google niet te vinden zijn. Tot mijn niet geringe verbazing kwam vanmorgen een voorbeeld langs van een zoekopdracht in Google die op de eerste pagina met zoekresultaten een verwijzing naar de Amsterdamse ABL levert. Het is een begin zullen we maar zeggen. Ben benieuwd naar meer voorbeelden en hoe dit eventueel te beïnvloeden is.

woensdag 26 november 2008

G!ds in Limburg

De Limburgse bibliotheken proberen al een tijdje van de kant te komen met Gids, maar door allerlei omstandigheden gaat dat minder snel dan we allemaal willen (en denken). Tijd dus voor een update door Kees Hamann, die, zoals gewoonlijk, een goed verhaal neerzet, waarbij iedereen wordt aangesproken op zijn ondernemerschap, expertise en de verbondenheid binnen de branche.

Binnen de branche begint nu duidelijkheid te komen over het business model waardoor het mogelijk is om min of meer gestandaardiseerde offertes uit te brengen aan de gemeentes voor de levering van een loket (digitaal of fysiek). De bibliotheek blijft zelf de inhoud van de offerte aan zijn gemeente bepalen, maar er is veel voor te zeggen om het gepresenteerde model te gebruiken.
Verder is Gids2 in gebruik genomen, waardoor het nu ook mogelijk is om de loketten volgens de nieuwe eisen te vullen vanuit Gids. In Limburg is al een centraal adressenbestand in Gids gestopt dat als basis te gebruiken is.
Zaak is het nu om Gids te gaan verkopen: een filmpje om hierbij te gebruiken is gemaakt (nee helaas nog niet openbaar beschikbaar), de verkoopprijs lijkt me acceptabel, maar hiervoor is het wel nodig om voldoende massa te maken met alle bibliotheken. Tot 2012 is de tijd om die massa te maken, maar dan vaart de zilvervloot ook echt binnen (hier vertaal ik Kees erg vrij, maar zijn overtuiging is dat bibliotheken met Gids geld kunnen verdienen én tegelijkertijd invulling geven aan hun kerntaak: informatiebemiddeling). Lijkt me een mooie opdracht om dat te bewijzen.

dinsdag 25 november 2008

Universe over Limburgse bibliotheken aangepast

Voor het project "bibliotheek 2.0" heb ik een overzichtje gemaakt van hoe web 2.0 de Limburgse bibliotheken zijn. Ik schreef hier in september al kort over de voorbereidingen, maar nu de presentatie is geweest was het tijd om dit overzicht te actualiseren.
Als je rechts hiernaast op de knop netvibes klikt zal deze pagina automatisch aan je eigen netvibes worden toegevoegd.

donderdag 20 november 2008

meer 23 dingen voor managers

Rob heeft zijn presentatie op slideshare gezet:
Roermond181108
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: dingen 23)

Verder op zijn site ook een verslag over zijn belevenissen op dinsdag. Hoe het nu met zijn rug is verteld het verhaal (nog) niet.

dinsdag 18 november 2008

23 dingen voor managers

Onderdeel van het project Bibliotheek 2.0 in Limburg was het verzorgen van een kennisbijeenkomst over web 2.0 voor bibliotheken. Toen het projectvoorstel medio 2007 geschreven en voorgelegd werd aan de bibliotheekdirecteuren bleef de reactie in de meeste gevallen beperkt tot "web 2.0 wat is dat?". Reden genoeg dus om het project te laten doorgaan. Gelukkig is niet iedereen blijven wachten tot de kennisbijeenkomst, maar zijn er toch al de nodige initiatieven ontplooid: Biblionova heeft al haar personeel inmiddels geschoold in 23 dingen en bij een aantal andere bibliotheken bestaan plannen om hiermee aan de slag te gaan.

Voor de kennisbijeenkomst was Rob Coers uitgenodigd om de directeuren en het management van de Limburgse bibliotheken voor te lichten over de mogelijkheden die web 2.0 voor bibliotheken biedt en wat er voor nodig is om zover te komen. Bij binnenkomst bleek Rob vanmorgen door zijn rug te zijn gegaan en huisgebonden te zijn, maar - de techniek en de 2.0-hulpmiddelen staan tegenwoordige voor niets en via Google Docs en Gmail kon er toch een presentatie worden gehouden voor de aanwezigen.

Projectleider Jeroen Last startte met een korte introductie web 2.0 en het gebruik hiervan tot nu toe in Limburg.
Kenmerken van web 2.0-toepassingen noemt Jeroen: het georganiseerd zijn rondom platforms/communities; het is sociaal gebeuren waar mensen opvattingen, kennis, informatie en ervaringen delen met anderen. Op basis van deze gedachte komt hij tot een definitie van bibliotheek 2.0: in bibliotheek 2.0 wordt er naar de gebruiker geluisterd. De huiskamer kan een filiaal van de bibliotheek worden en de kennis van de gebruikers is net zo belangrijk als die van de bibliothecaris: collectie en kennis van individuen worden ontsloten in bibliotheek 2.0.

Binnen het project is ook een inventarisatie gedaan naar de lopende web 2.0 initiatieven in Limburgse bibliotheken. De resultaten worden door de aanwezigen aangevuld met de foto's die de Heuvellandbibliotheken op flickr, zicht op maastricht waar mensen zelf hun verhalen kunnen vertellen, en ding 24 dat nu bij Biblionova wordt ontwikkeld als uitwerking van de promotiecampagne digitale diensten.

Om verder te komen wordt vanuit het project aanbevolen om verder te gaan op 2 sporen: deskundigheidsbevordering door middel van 23 dingen voor zoveel mogelijk bibliotheekmedewerkers en MyDiscoveries als serieuze tool om je klanten aan de slag te gaan. Via bijvoorbeeld de site van de Amsterdam kan iedereen hier al mee spelen.


Vervolgens is via de webcam Rob Coers aan de beurt. Ondanks het hoge improvisatiegehalte is zijn verhaal voor de zaal goed te volgen. De interactie tijdens de presentatie is wat lastiger, maar al met al is bewezen dat met behulp van Google Docs en Gmail + webcam en boxen er een goede presentatie op afstand is te verzorgen!

Een korte samenvatting van de presentatie die hopenlijk nog ergens beschikbaar wordt gesteld:
Web 2.0 = verandering. Ontwikkelingen gaan ongelooflijk hard en niet voor iedereen te volgen/op te pikken... Principe van web 2.0: online zijn deel je met anderen - hierdoor ontmoeten allerlei mensen elkaar in communities die elkaar anders niet zouden ontmoeten.
Waarom is web 2.0 relevant voor bibliotheken? De rest van de wereld is er al. Je moet de mensen opzoeken waar ze zijn. Gebruik de web 2.0 tools ter promotie van je services, 23 dingen biedt mogelijkheden om mediawijsheid invulling te geven: boost de "internetcursussen"


Hoe dit te organiseren/aanpakken:
1. medewerkers bewustmaken van de veranderingen (door te gebruiken)
2. vormen van ideeën
3. ontwikkelen/uitwerken ideeën
4. onderhouden

Gaat nu om bewustwording: 23 dingen. Gestart eind 2007 in Gouda. Inmiddels hebben zo'n 1500 medewerkers aan cursussen deelgenomen.
De cursus wordt vanzelf een collectief leerprogramma: doordat je kennis deelt gaan mensen reageren en hun kennis met je delen. Met behulp van 23 dingen "raak je voorbij de schaamte", door met de mogelijkheden te gaan spelen ontdek je allerlei nieuwe dingen: van elkaar leren, lezen en reageren. Spelen.

Bij Biblionova is 23 dingen als volgt uitgerold:
- hele organisatie: iedereen doet mee
- groepjes onder leiding van een coach
- Rob begeleidde coach op afstand
- 2 uur per ding
- 4 maanden doorlooptijd

Randvoorwaarden voor een succesvol traject: de faciliteiten moeten er zijn (uren, ict-middelen) en deelname van MT en IT-afdeling.
De gevolgen zijn dan: toegenomen zelfvertrouwen bij veel medewerkers, meer
creativiteit, ideeën voor nieuwe producten en diensten waarvan er af en toe ook geimplementeerd worden.
Ga spelen, dat is enige manier om het te leren.

In de discussie met de zaal blijkt dat voor een aantal aanwezigen het nog redelijk ver weg staat van de dagelijkse realiteit, maar dat de presentaties de noodzaak om hier mee aan de slag te gaan wel hebben aangetoond. Met name om in contact te komen met hele groepen in de samenleving die nu niet (meer) in de bibliotheken komen biedt web 2.0 kansen.
De aanwezigen willen aan de slag met deskundigheidsbevordering en Mydiscoveries. De wijze waarop zal nog nader worden ingevuld.

maandag 17 november 2008

Jongeren willen nieuws dat snel, kort en gratis is.


In de Volkskrant vorige week werd verwezen naar het laatste rapport van het Commissariaat van de Media dat op hun website is te downloaden. De conclusie dat jongeren voorkeur hebben voor korte nieuwsberichten zoals te vinden op nu.nl, teletekst e.d. Verdieping boeit niet en ervoor betalen is ook niet aan de orde waardoor verschraling dreigt.
In de Volkskrant werd vooral de nadruk gelegd op het ontbreken van behoefte aan uitgebreide achtergrondverhalen zoals in de zaterdagbijlagen en dat kranten dus op zoek moeten naar nieuwe wegen om het geld te verdienen. Voor bibliotheken geldt natuurlijk hetzelfde ook hier wordt niet gezorgd voor "snel, kort en gratis": je moet naar de bibliotheek toe om de informatie te krijgen, moet er vooral zelf voor zorgen dat je het vindt en in de meeste gevallen moet je er nog voor betalen ook als je het mee wil nemen (en dan moet je het nog terugbrengen ook). Sluit niet aan bij de "digital natives". Geen nieuws, ik weet het, maar ik zie ook nog geen oplossing - voor de kranten trouwens ook niet!

zondag 16 november 2008

meer catalogus 2.0

Meer FOBID-congres-verslag. Boeiend: NBD-Biblion kondigt aan één centrale catalogus voor openbare bibliotheken te bouwen: prototype gereed voorjaar 2009 en natuurlijk mogen ook andere bibliotheken deelnemen...
Moet je hier nu vrolijk van worden omdat iemand initiatief neemt en aan de slag gaat met het maken van 1 catalogus zoals die zo vurig gewenst wordt overal of toch wat twijfel omdat het initiatief niet in samenwerking met de bibliotheken zelf is tot stand gekomen?

vrijdag 14 november 2008

catalogus 2.0

WoWter doet uitgebreid verslag van de Fobid-studiedag catalogus 2.0. Heb al een aantal slides en opmerkingen gezien die erg relevant zijn voor de "onze" provinciale catalogus.
Nog geen kennis kunnen nemen van het geheel, laat staan een mening kunnen vormen, maar voor de liefhebber: gaat vast kijken bij WoWter

dinsdag 4 november 2008

Zwitsers zakmes


De afgelopen dagen in 2 verschillende artikelen de vergelijking tussen automatiseringssystemen en Zwitserse zakmessen tegen gekomen: geïntegreerde systemen zoals wij die in bibliotheekland ook kennen (Bicat, Vubis, Concerto etc.) zijn als Zwitserse zakmessen. Ze knippen slechter dan een schaar, snijden slechter dan een mes, schroeven slechter dan een schroevedraaier en een goeie fles wijn openmaken lukt ook niet altijd even goed....
Dit is precies de reden waarom de bibliotheeksector aan de gang moet met de implementatie van de informatiearchitectuur. Misschien helpt deze metafoor e.e.a. wat beter te begrijpen.

Gamen en bibliotheken

De beleidsambtenaar voor bibliotheken kwam vorige week helemaal opgetogen terug uit het Centre Ceramique waar ze haar middagpauze had doorgebracht: een goed idee voor het Glaspaleis was geboren. In plaats van de "dooie" entree zou de begane grond een playground moeten worden. De manier om het Glaspaleis te laten bruisen én een hele andere doelgroep binnen te halen.
Ik probeer me zelf nog altijd een voorstelling te maken van de relatie tussen gamen en bibliotheek. De Shanachies van DOK hebben hier in den vreemde onderzoek naar gedaan en zijn overtuigd van de noodzaak van gamen in de bibliotheek. De Game
die ze zelf samen met de TU Delft hebben ontwikkeld wil bij mij nog niet draaien - als dit wel lukt zal ik hier nog eens op terugkomen.
Tijdens de workshop Gamen in de bibliotheek in Vught bleek ook de bibliotheek in de Meierij goede ervaringen te hebben opgedaan met Wii's in de bibliotheken. Het brengt mogelijk wat nieuwe problemen met zich mee (nieuwe doelgroep nietwaar), maar ook extra leden in een groep die we verder aan het kwijtraken zijn.
Een andere club, the game syndicate heeft speicaal voor bibliotheken een koffer ontwikkeld met een aantal Gamesapparaten, groot beeldscherm die simpel opgesteld, gebruikt en verplaatst kan worden. Compleet met onderhoud en desgewenst wisselcollecties met games. Een prima hulpmiddel om snel aan de slag te kunnen en na vanmiddag geloof ik inderdaad dat games voor de bibliotheken een toegevoegde waarde hebben. Eén randvoorwaarde: het personeel moet er zelf ook mee om kunnen gaan!

zaterdag 1 november 2008

Glasvezel voor meer Limburgse bibliotheken

In eerdere berichten op 15 september en 29 september heb ik al geschreven over het glasvezelnetwerk dat we in Limburg gaan aanleggen voor de openbare bibliotheken. De aanleg gaat wat minder snel dan gepland, maar het aantal bibliotheken dat wil deelnemen aan de eerste fase ligt weer hoger dan in eerste instantie voorzien.
Het was de bedoeling om de aansluitkosten vanuit projectmiddelen te betalen, maar dat is niet meer mogelijk met de aantallen vestigingen die willen meedoen. Daarom onze opwachting maar weer eens gemaakt bij de provincieambtenaar die wel bereid is haar best te doen voor extra middelen om de aansluiting van meer bibliotheken mogelijk te maken.
Minder (in dit verband dan, want op zich een heel terechte eis) is het bericht dat bibliotheken die nu niet mee doen op een later moment niet meer op steun van de provincie hoeven te rekenen. De voorwaarden om volgend jaar een beroep te doen op de vernieuwingsmiddelen voor bibliotheken bepalen dat dit rechtstreeks ten goede moet komen aan verbeterde dienstverlening voor klanten.

donderdag 30 oktober 2008

Digitale leskist

Gisteren ook mijn eerste digitale leskist mogen aanschouwen. Viel niet tegen hoewel ik meer ondersteunend AV materiaal in de kist had verwacht (is misschien wel aanwezig bedenk ik me nu, maar in elk geval niet getoond). Verder heb ik geen verstand van onderwijs, dus ik ben erg benieuwd naar de reacties van leerkrachten en leerlingen.

Beelden van Beelden voor de Toekomst

De presentatie van Friso Visser op het Symposium Beelden voor de Toekomst gisteren in het Glaspaleis in Heerlen begon met een aangepast plaatje van de omslag van de Agenda voor de Toekomst: het woord "Agenda" was vervangen door "Beelden". De onderliggende boodschap "als bibliotheken nog toekomst willen hebben voor zichzelf dan zijn beelden hierbij onmisbaar". Het zal geen verbazing wekken dat de aanwezigen op dit Symposium allemaal de stelling onderschreven dat "het Beeld de bibliotheek in moet".
Volgens een aantal aanwezigen is het wel belangrijk om de beelden in relatie te houden tot literatuur, leesbevordering en andere boekige dingen, omdat dat nu eenmaal de core business is.
Een aanwezige docent vo had helemaal niets meer met boeken, de leerlingen halen hun informatie van internet en hij was vol lof over iniatieven als Arthogather en de tijdlijnen van de CDR. Ook hier is de behoefte aan beeldmateriaal erg groot.

Verder werden een aantal (pilot)- projecten gepresenteerd waaruit duidelijk bleek dat Beelden voor de Toekomst in elk geval voor de bibliotheken nog omgeven is door veel vragen en zaken waar nog een oplossing voor moet worden gevonden. In de pilot van Heerlen is ondanks deze beperkingen een goed resultaat neergezet. De overige pilots zijn alle nog in een voorbereidende fase en lopen alle tegen de nodige hindernissen aan, waarvan met name de rechtenkwestie voor iedereen een punt van zorg is. Begin volgend jaar zal hier vanuit Beelden voor de Toekomst in een vervolgbijeenkomst dieper op in worden gegaan waarbij de insteek is dat voor bibliotheken alles in elk geval vrij toegankelijk moet zijn. Of het haalbaar is dat leden van bibliotheken deze vrije toegang ook krijgen is de vraag, maar wel de inzet.

Woord van de dag: contextualiseren.

Quote van de dag: Bibliotheken zijn altijd beeldleverancier geweest: uit alle boeken werden de illustraties geknipt!

dinsdag 28 oktober 2008

Aladin als menselijke zoekmachine

In het AD gisteren onder de kop menselijke zoekmachine rukt steeds verder op een verhaal over waarbij de Aladin chat als illustratie van menselijke zoekmachine wordt gebruikt. De reactie op het artikel is veelzeggend: "we willen geen zoekmachine maar een antwoordmachine".
In een eerdere post over aladin schreef ik al over de plannen om een pilot te gaan doen om Aladin van een nieuwe dimensie te voorzien. Antwoordmachine is daarbij een mooie term - alleen al omdat Antwoord in overheidsland steeds meer wordt gebruikt voor dit soort dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan "de overheid geeft antwoord").

vrijdag 24 oktober 2008

Geheugen van Nederland in de Aquabrowser

Bij de aanschaf van de Aquabrowser in Limburg is ook de zogenaamde "spider-module" gekocht. Hiermee is het mogelijk om geselecteerde sites te spideren en zodoende ook te ontsluiten via de zoekmachine. In ons geval was deze met name bedoeld voor de Cultclick-site van het Limburgs Museum, maar omdat we hem toch hadden zijn er nog een aantal sites aan de spider gevoerd. Het geheugen van nederland was er zo één, maar deze site is zodanig gegroeid dat deze niet meer op een goede manier door de Aquabrowser verwerkt kon worden.
Uitzetten is dan een optie, maar omdat deze bron mij voor andere Aquabrowsers ook interessant lijkt, heb ik op het Aquabrowserforum voorgesteld om deze aan de landelijke bronnen toe te voegen. Volgens het principe van de Aquabrowser kan vervolgens elke lokale installatie ervoor kiezen om deze bron dan op te nemen. De VOB gaat, mede naar aanleiding van de steun op het forum denk ik, op het verzoek in en hiermee is binnen relatief korte tijd een probleem in Limburg opgelost en meerwaarde voor andere bibliotheken in Nederland gecreëerd. Af en toe werken de dingen in de branche erg goed! Om met Hannibal te spreken: "I love it when a plan comes together".

donderdag 23 oktober 2008

zoek en boek op de bus


Eerder schreef ik over zoek en boek in de lift, maar ondertussen is het zoek en boek op de bus geworden! In Eindhoven rijdt bovenstaande stadsbus rond. Leuk initiatief!

woensdag 22 oktober 2008

Webrichtlijnen

De website van Bibliotheekhuis Limburg is niet een site om erg trots op te zijn: onduidelijke doelgroep, uiterlijk niet echt fraai en erg 1.0. Na jaren van klagen is het nu dan eindelijk zover dat een "restyling" gaat plaatsvinden.
Enkele collega's zijn hiermee bezig en bij hun vooronderzoek kwamen ze ook uit bij de webrichtlijnen: nadenken over de toegankelijkheid van de site kan nooit kwaad nietwaar. De overheid is een pilot gestart om meer websites aangepast te krijgen op de webrichtlijnen. Via de site webrichtlijnen is hier veel informatie over te krijgen. Omdat het niet stormloopt op de pilot én deelname ook niet beperkt is tot overheidswebsites kan dit voor bibliotheken die aan het nadenken zijn over een vernieuwde site natuurlijk ook aardig zijn om in te stappen.
Voor het Bibliotheekhuis gaat deelname gezien de aard en doelgroep van de site waarschijnlijk te ver, maar het stappenplan en de automatische test van een aantal richtlijnen kunnen erg nuttig zijn.
Aardig om te weten is dat volgens kabinetsbesluit alle overheidswebsites aan de richtlijnen zouden moeten voldoen, maar dat buiten een aantal rijksoverheidssites er pas 1 gemeente zijn website volledig webrichtlijnenproof heeft gemaakt. Het streven moet denk ik ook niet zijn om volledig volgens webrichtlijnen te werken, maar om je bewust te zijn van mogelijke drempels die je opwerpt als je ze niet volgt.

dinsdag 14 oktober 2008

Bibliotheek 'en route'!

Onder de titel "bibliotheek 'en route'!" is op de website van het Bibliotheekhuis een onderzoeksrapport te downloaden naar de bibliotheekvernieuwing in Limburg. Zonder op het hele onderzoek te willen ingaan hier toch enkele boeiende conclusies:


De uitkomsten van het publieksonderzoek bieden weinig steun voor beleid dat vooral inzet op geavanceerde digitale functies van de bibliotheek zoals Aladin. Dergelijk beleid moet als zeer ambitieus en riskant worden betiteld. Bovendien moet worden voorkomen dat digitale diensten ten koste gaan van de oorspronkelijke kernfuncties van de bibliotheek.

Met het oog op de dienstverlening is het van belang ontwikkelingen op het gebied van ICT nauwlettend in de gaten te houden.

Ook omdat de leners van “traditionele” papieren media (boeken) trouwere leden zijn dan de leners van digitale media, ligt het niet voor de hand om sterk(er) in te zetten op het uitlenen van digitale media.

De onderzoekresultaten pleiten tegen het sterk beleidsmatig inzetten op de bibliotheek als “mediawijsmaker”.


Dit staat toch op zijn minst haaks op allerlei in de Agenda voor de Toekomst en de beleidsnotitie van de Vereniging van Limburgse Bibliotheken. Als het rapport de basis wordt voor het provinciaal beleid ten aanzien van de bibliotheekvernieuwing dan komt dit wel op gespannen voet te staan met de lijnen die elders worden uitgezet!

maandag 13 oktober 2008

Erwin Blom op OCN2008


OCN2008: HappeNing keynote - Erwin Blom from Jaap van de Geer on Vimeo.
Met dank aan annemarie aka essen2punt0 hier ook de verwijzing naar de complete keynote van Erwin Blom zoals vastgelegd door Jaap van de Geer. Ik hoop dat straks Tim Spaldings keynote ook wordt toegevoegd. Al wel te zien zijn enkele interviews.

zaterdag 11 oktober 2008

de bib leven van a tot z

Studio Brussel op het erfstuk van de Muziekbibliothecaris. Hoor in de verte iets langskomen over de BIB (denk ik) en krijg nog net het staartje van een reclame voor de bibliotheek in België mee. Volgens mij is de slogan "leven van a tot z", maar waar het verder over of om gaat heb ik nog niet ontdekt.
Googlen levert inderdaad resultaat: o.a. dit aardige promofilmpjeop Youtube.

donderdag 9 oktober 2008

Literatuurplein.

In de marge van OCN2008 vond ook nog een (bobo-)bijeenkomst plaats met betrekking tot de uitwerking van de Agenda voor de Toekomst. Jammer om te zien dat, hoewel iedereen het eens lijkt te zijn over de Agenda, zodra met de uitwerking wordt gestart dit toch niet het geval blijkt te zijn. Ben benieuwd of dat op de ledenvergadering vandaag nog tot verdere vertraging leidt.
Tijdens de discussie meldde een van de aanwezigen dat hij even was vergeten welk boek nu de Grote Geschiedenisprijs had gewonnen en dat het van de gekke was dat de bibliotheken hier niets voor hadden ingericht waar dit werd bijgehouden en waarvandaan via een feed de lokale sites konden worden gevoed.
Ik wist het even niet zeker, maar was in de veronderstelling dat we toch echt zoiets hebben als het literatuurplein en dat hier toch op zijn minst een RSS-feed van te verkrijgen is. Even gecheckt en opnieuw ben ik aangenaam verrast door de actualiteit, omvang en kwaliteit van deze site. Ook van de bibliotheken en volgens mij veel te onbekend binnen bibliotheekland.

dinsdag 7 oktober 2008

OCN2008 eerste impressie dag 1

Er waren nogal wat bloggers en bibliotheektweepuntnullers aanwezig vandaag in de RAI. Ik ga ervan uit dat via de ning universe alles te volgen is wat iedereen daarover te melden heeft. Ik ga dat hier in elk geval niet nog eens overdoen. Wel de complimenten voor de Happe.Ning-club voor het inspirerende programma en de organisatie van deze track. De voorgaande ocn's heb ik de lezingen/presentaties aan mij voorbij laten gaan omdat ik het op de beurs interessanter vond, maar ik heb nu nog geen beurs gezien.
Daarom morgen nog een dagje - hoop eerst wat inspiratie op te doen bij Tim Spalding en daarna toch maar de vloer op om te zien of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn bij de leveranciers.

maandag 6 oktober 2008

Provinciale Bibliotheek Limburg partner in erfgoedbibliotheek

De kop heb ik overgenomen uit Bibliotheekblad 19-2008: las dit en dacht welke collega is hiermee bezig?? Nu gaat het hier over Belgisch Limburg en in eerste instantie gaat het vooral om het toegankelijk maken van het vele materiaal dat zich ook daar in de archieven heeft opgehoopt, zaken die ook aan deze kant van de Maas spelen en opgepakt worden. Grootste verschil zit in de rol van de (provinciale) bibliotheek die in België als partner wordt gezien waar dat in Nederland (nog) niet het geval is.

donderdag 2 oktober 2008

Zoek en Boek in de lift

Zie net de Zoek en Boek-cijfers over de afgelopen maanden. Dit stemt mij vrolijk! Het aantal aanvragen is sterk gestegen en volgens mij is het aantal aanvragen dat niet gehonoreerd is percentueel ook gedaald! Gaat de goede kant op en dan moet de promotiecampagne nog beginnen.
Overigens verwacht ik dat het percentage niet gehonoreerd de komende maanden verder gaat dalen (ik schreef eerst per ongeluk stijgen, maar ik heb oplettende lezers!) : in oktober verdwijnt het Concerto-systeem uit het Limburgse netwerk en in december zal ook het Vubis-systeem in Venray verdwijnen. Hoe minder systemen hoe beter het resultaat!

1000 dingen te doen

23 dingen volledig doen is voor veel bibliotheekmedewerkers te veel van het goede is de boodschap waarmee de GO een 2-daagse kennismaking met Web 2.0 organiseert. De training wordt verzorgd door Rita Niland en daarmee volgens mij in goede handen.
De ervaring hier is dat inderdaad voor veel mensen 23 dingen te veel is en de suggestie werd al gedaan om deze training naar Limburg te halen.
Hier is natuurlijk wat voor te zeggen: als het alternatief bestaat uit niets, dan is 2 dagen intensieve kennismaking (met hopenlijk een heleboel huiswerk) beter.

woensdag 1 oktober 2008

Concerto

Ongeveer 3 jaar geleden besloten de bibliotheken die in Limburg samen het DOA vormen dat het Concerto-systeem vervangen diende te worden door een ander pakket. Hoofdreden voor deze stap was niet dat het pakket niet voldeed, maar vooral het gebrek aan adequate dienstverlening van de leverancier van het pakket (Isacsoft/BiblioMondo). Het was ook niet verrassend dat in de VOB-keurmerkronde van 2005 Concerto om die reden geen keurmerk kreeg.

In 2007 was de dienstverlening van Isacsoft zodanig verbeterd dat ze wel weer een keurmerk kregen, maar inmiddels was in Limburg al gestart met de overgang naar Bicat. Het is nog te vroeg om de balans op te maken, maar over het algemeen zijn de bibliotheken tevreden met de nieuwe applicatie. De publieksinterface en de rapportages zijn over het algemeen minder, maar daar moet Bicat Wise straks verbetering in brengen. Verder werkt het meeste prettiger, beter en handiger (hoewel de beheerders dat niet helemaal met me eens zijn....).

Online conferentieZojuist het programma van OCN2008 even doorgelopen op moeten, leuk en eventueel. Heb gezien dat er vooral veel leuks is rondom 2.0. Moet daarnaast denk ik naar de erfgoedtrack en Mediawijsheid laat ik waarschijnlijk lopen om ook nog iets van de beurs te kunnen zien. Heb er in elk geval erg veel zin in en zal als er vermeldenswaardigs langskomt, dat niet door anderen wordt gesignaleerd, er hier nog wel op terugkomen.
Bij WoWter is voor de liefhebber al wat achtergrond te lezen.

maandag 29 september 2008

Glasvezel voor Limburgse bibliotheken - vervolg

Na de voorbereiding is het nu tijd voor de uitwerking: glas bestellen lijkt simpel, maar om het vervolgens in je voordeel te laten werken is het nodig om na te denken over een aantal zaken. Voorkomen moet worden dat meteen na oplevering blijkt dat sommige zaken slimmer hadden gekund.
Met enkele deskundigen en systeembeheerders daarom maar eens een start gemaakt. De belangrijkste vragen die op tafel liggen zijn:

- welke netwerkarchitectuur moet worden gekozen
- IP-nummerplan
- plaating core-componenten
- welke diensten moeten over glas gaan lopen
- welke apparatuur is hiervoor nodig

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden wordt gestart met een kleine inventarisatie bij de bibliotheken die als eerste op glas worden aangesloten. Vragen hebben betrekking op de IP-nummers die nu in gebruik zijn, gewenste diensten en contractduur van huidige diensten die hier mogelijk voor worden ingewisseld.
Vooral omdat we heel veel niet weten - behalve dat we het netwerk willen kunnen uitbreiden met zoveel mogelijk bibliotheekvestigingen en nuttige diensten voor de bibliotheken en hun klanten - moet de basis zoveel mogelijk ruimte laten voor deze uitbreiding zonder dat telkens grote investeringen nodig zijn om dit mogelijk te maken.
Tegelijkertijd willen we niet teveel tijd verliezen met plannenmakerij. Hoe sneller een aantal bibliotheken gebruik kunnen maken van het netwerk hoe makkelijker (is de overtuiging) we ook andere bibliotheken kunnen laten zien waar de voordelen zitten.
- wordt vervolgd -

woensdag 24 september 2008

Academia

Kees Hamann vraagt zich op zijn weblog af of bibliotheken wel zelf podcasts en andere content moeten produceren. Op zich denk ik dat er niets op tegen is, maar het moet dan wel iets toevoegen en goed gemaakt zijn. In alle andere gevallen vooral het advies van Kees volgen en de podcasts van anderen voor zover zinvol ontsluiten en van context voorzien.
Ik moest hier aan denken toen ik bij Surf een artikel over de online beeldbank voor het hoger onderwijs Academia tegenkwam. Ook hier weer een hoog "wil ik ook"-gehalte. Zeker als je naar een toepassing kijkt als zoep. Ik zie de thema's zo voor me en ook de interactie met je publiek ligt hier voor het oprapen.

dinsdag 23 september 2008

Airmiles bij uitlenen

Onderweg naar huis viel ik in een item op de radio over de spaarzin van de Nederlanders: er ligt voor 300 miljoen aan freebees, airmiles e.d. in onze huishoudportemonnee te wachten op besteding. Nu gaat het niet om de besteding, maar wel om de binding en mogelijk eens een nuttig gebruik van de chip in de lenerspas.

Is het mogelijk om op onze lenerspas bij uitleningen een leesmile (hier mag een marketeer een andere term voor verzinnen) te boeken en kunnen vervolgens deze leesmiles weer worden ingewisseld voor bijvoorbeeld korting in de boekhandel?

maandag 22 september 2008

Onbemande uitleenpost

Een ideetje waar ik al een tijd mee rondloop is het inrichten van een onbemande uitleenpost. Dit zou gerealiseerd moeten worden door RFID en zelfbediening te combineren met toegang tot de uitleenpost. De klanten moeten natuurlijk zelf hun boeken kunnen inleveren, uitzoeken en uitlenen. Verder moet er een voorziening zijn (pc met chat en/of webcam) die toegang geeft tot een bibliotheekmedewerk(st)er die in voorkomende gevallen vragen beantwoordt, hulp biedt, oogje in het zeil houdt...

Technisch lijkt het mij geen probleem. Qua kosten moet het nodige worden uitgezocht, maar het lijkt mij een mooie bijdrage aan de leefbaarheid in kleine kernen. De toegang tot de bibliotheek is niet beperkt tot de momenten waarop de vrijwilligers en/of de bibliotheekmedewerkers de tent openen, maar zou in theorie 24/7 kunnen zijn. Omdat je een dergelijke voorziening meestal in een BMV, school of gemeenschapshuis zult onderbrengen zal de toegang gekoppeld kunnen worden aan de openingstijden van deze voorziening. Vanuit deze voorziening kan dan ook meteen een oogje in het zeil worden geregeld.

Op vaste momenten in de week zal iemand vanuit de bibliotheek wel aanwezig zijn om het onderhoud te doen. Dat biedt dan ook de klanten voor wie het volledig zelf alle regelen te ver gaat ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de bibliotheek.

vrijdag 19 september 2008

VOB en breedband

Enkele jaren geleden heeft de VOB een mantelovereenkomst met KPN afgesloten die er in voorzag dat bij bepaalde hoeveelheid afname van aansluitingen op het Epacity-netwerk door bibliotheken dit aanzienlijke kortingen opleverde.
Omdat de mantelovereenkomst afloopt en de behoefte aan hogere bandbreedtes bestaat, is er een nieuw traject gelopen om te bepalen of er een nieuwe mantelovereenkomst voor de branche afgesloten moet worden en zo ja met welke partij. Resultaat van deze oefening: er zijn niet veel partijen in staat (of bereid) om dit landelijk aan te bieden en na weging van een aantal factoren blijft KPN als meest geschikt over.

De bedragen die vervolgens genoemd worden maken echter niet vrolijk. In het kader van de toegang tot streaming video-content is naar de mening van degenen die bij Beelden voor de Toekomst zijn betrokken 100 Mb nodig en dat levert kostenplaatjes op van meer dan 1600 euro per maand. Dat is volgens mij voor de meeste bibliotheken voorlopig nog te hoog gegrepen.

woensdag 17 september 2008

Place to be

Mooi hè: "een excellente bibliotheek met gemotiveerd, gevarieerd, deskundig, betrokken en enthousiast personeel dat heel goed in staat is de klanten op eigen wijze te bedienen." ... "de bibliotheek moet de place to be worden voor wie van lezen houdt of op zoek is naar kennis"

Citaten uit Bibliotheekblad 18-2008, waarin wordt beschreven hoe Overijssel de toekomst wil vormgeven. Wil ik ook! Moeten we doen en even geen mitsen en maren.

Digitaal wordt dit onder andere ingevuld door middel van:
 • thuisgebruik content
 • inleverattendering
 • aquabrowser in alle bibliotheken
 • dinsdag 16 september 2008

  Bibliotheek Limburg 2.0 - vervolg -

  Vandaag met Jeroen de aftrap gedaan. Omdat de voorbereidingstijd beperkt is en we denken ons eerst te moeten richten op directie/management (uiteindelijk moeten daar de faciliteiten vandaan komen), houden we het in eerste instantie beperkt. Een kleine inventarisatie is al samengebracht op mijn netvibes universe. Ik hoop dit binnenkort te kunnen uitbreiden met meer toepassingen.

  Anyway: 18 november willen we een inleiding/presentatie op het thema houden met als doel te werken aan wat bewustwording en de mogelijkheid te krijgen om hier na 18 november vervolg aan te kunnen geven. Denk aan My Discoveries en 23 dingen provinciebreed. Het mag meer natuurlijk ;-)

  maandag 15 september 2008

  Bibliotheek Limburg 2.0

  Check de oproep van Jeroen Last op bibliotheek20.ning. Een toepasselijke aftrap :-). De eerste reactie komt van buiten Limburg van (hoe kan het ook anders Edwin Mijnsbergen).

  Glasvezel voor Limburgse bibliotheken

  Na een hele lange voorbereidingstijd is dan vandaag eindelijk opdracht gegeven om de eerste bibliotheekvestigingen in Limburg via een glasvezelnetwerk met elkaar te verbinden. Doelstelling is om uiteindelijk alle Limburgse bibliotheken op dit gezamenlijke netwerk aan te sluiten om zodoende gemeenschappelijk diensten te kunnen inkopen.
  In eerste instantie zal naast het bibliotheeksysteem en de kantoorapplicaties het netwerk vooral gebruikt worden voor internettoegang. In de meeste vestigingen die nu worden aangesloten is de bandbreedte op dit moment onvoldoende om alle gewenste applicaties goed aan te bieden. Met name de inzet van de Aquabrowser op de publiekspc's als startpagina is een showstopper.

  In de voorbereiding is al in 2006 gestart met verkenning van de mogelijkheden. Deze bleken beperkt aanwezig, maar alleen financieel haalbaar als een groot aantal vestigingen onderdeel van het aan te leggen netwerk zouden worden. Omdat veel bibliotheken hun zaken redelijk op orde (dachten te) hebben kostte het de nodige moeite om deze aantallen te halen. Inmiddels is het merendeel van de directies er wel van dat binnen afzienbare tijd de behoefte aan bandbreedte sterk toeneemt.
  In het kader van de bibliotheekvernieuwing is een project in elkaar gestoken dat er in voorzag alle vestigingen in Limburg aan te sluiten op het netwerk, maar dit werd in het verdelingsproces teruggebracht tot een pilotproject voor de vestigingen van Biblionova, Heerlen en Bibliotheekhuis.
  Brunssum, Landgraaf en Kerkrade willen ook meteen deelnemen en in het voorjaar van 2009 volgen ook de vestigingen van Heuvelland, waarmee een mooie basis is gelegd voor gezamenlijke inkoop van diensten en verdere uitbreiding van het netwerk met andere bibliotheken.
  -- wordt vervolgd --

  zondag 14 september 2008

  Al@din moet web 3.0

  In de automatiseringsgids van deze week de kop "semantic web aan vooravond van revolutie". Marketcap heeft een onderzoek uitgevoerd dat erop zou duiden dat veel organisaties hiermee aan de slag willen.
  Dat klopt in elk geval voor een aantal bibliotheekmedewerkers in Limburg die niets liever zouden willen dan Al@din voorzien van een Web 3.0 interface om de vraagverheldering automatisch te laten uitvoeren en daardoor veel meer vragen zonder tussenkomst van specialisten direct te kunnen beantwoorden.
  Een demonstratie van Gemeenteweb - die met Antwoord aan een dergelijke interface aan het bouwen is - gecombineerd met de slimme zoekmachine van Irion zou dit mogelijk moeten kunnen maken. De kunst is nu om te bewijzen dat dit kan werken. Hiervoor zijn middelen nodig en moeten een aantal mensen ruimte krijgen om het te bewijzen.
  Landelijk ligt de focus op dit moment op al@din combineren met chat. Ook nuttig, maar zo lang dit niet rond de klok wordt ingevuld onvoldoende.

  zaterdag 13 september 2008

  Digitale Diensten in Limburgse Bibliotheken

  Gezien mijn inspanningen om de Limburgse bibliotheekmedewerkers richting gebruik van Web 2.0 toepassingen te krijgen, kan ik het niet langer verkopen zelf geen blog te hebben. Het is mijn bedoeling om dit weblog zoveel mogelijk in te zetten ter ondersteuning van mijn werkzaamheden om de digitale bibliotheek in Limburg zo goed mogelijk vorm te geven.
  Ik ga niet proberen om als eerste allerlei trends, hypes en toepassingen te signaleren, want dat doen anderen veel beter. Waar nuttig en passend in de Limburgse ontwikkelingen zullen deze hier komen.
  Verder hoop ik dat dit een plek kan worden waar de bibliotheekmedewerkers over deze zaken meepraten, enthousiast worden en zelf aan de slag gaan. Zo, de kop is eraf. Aan de slag.