maandag 29 september 2008

Glasvezel voor Limburgse bibliotheken - vervolg

Na de voorbereiding is het nu tijd voor de uitwerking: glas bestellen lijkt simpel, maar om het vervolgens in je voordeel te laten werken is het nodig om na te denken over een aantal zaken. Voorkomen moet worden dat meteen na oplevering blijkt dat sommige zaken slimmer hadden gekund.
Met enkele deskundigen en systeembeheerders daarom maar eens een start gemaakt. De belangrijkste vragen die op tafel liggen zijn:

- welke netwerkarchitectuur moet worden gekozen
- IP-nummerplan
- plaating core-componenten
- welke diensten moeten over glas gaan lopen
- welke apparatuur is hiervoor nodig

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden wordt gestart met een kleine inventarisatie bij de bibliotheken die als eerste op glas worden aangesloten. Vragen hebben betrekking op de IP-nummers die nu in gebruik zijn, gewenste diensten en contractduur van huidige diensten die hier mogelijk voor worden ingewisseld.
Vooral omdat we heel veel niet weten - behalve dat we het netwerk willen kunnen uitbreiden met zoveel mogelijk bibliotheekvestigingen en nuttige diensten voor de bibliotheken en hun klanten - moet de basis zoveel mogelijk ruimte laten voor deze uitbreiding zonder dat telkens grote investeringen nodig zijn om dit mogelijk te maken.
Tegelijkertijd willen we niet teveel tijd verliezen met plannenmakerij. Hoe sneller een aantal bibliotheken gebruik kunnen maken van het netwerk hoe makkelijker (is de overtuiging) we ook andere bibliotheken kunnen laten zien waar de voordelen zitten.
- wordt vervolgd -

woensdag 24 september 2008

Academia

Kees Hamann vraagt zich op zijn weblog af of bibliotheken wel zelf podcasts en andere content moeten produceren. Op zich denk ik dat er niets op tegen is, maar het moet dan wel iets toevoegen en goed gemaakt zijn. In alle andere gevallen vooral het advies van Kees volgen en de podcasts van anderen voor zover zinvol ontsluiten en van context voorzien.
Ik moest hier aan denken toen ik bij Surf een artikel over de online beeldbank voor het hoger onderwijs Academia tegenkwam. Ook hier weer een hoog "wil ik ook"-gehalte. Zeker als je naar een toepassing kijkt als zoep. Ik zie de thema's zo voor me en ook de interactie met je publiek ligt hier voor het oprapen.

dinsdag 23 september 2008

Airmiles bij uitlenen

Onderweg naar huis viel ik in een item op de radio over de spaarzin van de Nederlanders: er ligt voor 300 miljoen aan freebees, airmiles e.d. in onze huishoudportemonnee te wachten op besteding. Nu gaat het niet om de besteding, maar wel om de binding en mogelijk eens een nuttig gebruik van de chip in de lenerspas.

Is het mogelijk om op onze lenerspas bij uitleningen een leesmile (hier mag een marketeer een andere term voor verzinnen) te boeken en kunnen vervolgens deze leesmiles weer worden ingewisseld voor bijvoorbeeld korting in de boekhandel?

maandag 22 september 2008

Onbemande uitleenpost

Een ideetje waar ik al een tijd mee rondloop is het inrichten van een onbemande uitleenpost. Dit zou gerealiseerd moeten worden door RFID en zelfbediening te combineren met toegang tot de uitleenpost. De klanten moeten natuurlijk zelf hun boeken kunnen inleveren, uitzoeken en uitlenen. Verder moet er een voorziening zijn (pc met chat en/of webcam) die toegang geeft tot een bibliotheekmedewerk(st)er die in voorkomende gevallen vragen beantwoordt, hulp biedt, oogje in het zeil houdt...

Technisch lijkt het mij geen probleem. Qua kosten moet het nodige worden uitgezocht, maar het lijkt mij een mooie bijdrage aan de leefbaarheid in kleine kernen. De toegang tot de bibliotheek is niet beperkt tot de momenten waarop de vrijwilligers en/of de bibliotheekmedewerkers de tent openen, maar zou in theorie 24/7 kunnen zijn. Omdat je een dergelijke voorziening meestal in een BMV, school of gemeenschapshuis zult onderbrengen zal de toegang gekoppeld kunnen worden aan de openingstijden van deze voorziening. Vanuit deze voorziening kan dan ook meteen een oogje in het zeil worden geregeld.

Op vaste momenten in de week zal iemand vanuit de bibliotheek wel aanwezig zijn om het onderhoud te doen. Dat biedt dan ook de klanten voor wie het volledig zelf alle regelen te ver gaat ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de bibliotheek.

vrijdag 19 september 2008

VOB en breedband

Enkele jaren geleden heeft de VOB een mantelovereenkomst met KPN afgesloten die er in voorzag dat bij bepaalde hoeveelheid afname van aansluitingen op het Epacity-netwerk door bibliotheken dit aanzienlijke kortingen opleverde.
Omdat de mantelovereenkomst afloopt en de behoefte aan hogere bandbreedtes bestaat, is er een nieuw traject gelopen om te bepalen of er een nieuwe mantelovereenkomst voor de branche afgesloten moet worden en zo ja met welke partij. Resultaat van deze oefening: er zijn niet veel partijen in staat (of bereid) om dit landelijk aan te bieden en na weging van een aantal factoren blijft KPN als meest geschikt over.

De bedragen die vervolgens genoemd worden maken echter niet vrolijk. In het kader van de toegang tot streaming video-content is naar de mening van degenen die bij Beelden voor de Toekomst zijn betrokken 100 Mb nodig en dat levert kostenplaatjes op van meer dan 1600 euro per maand. Dat is volgens mij voor de meeste bibliotheken voorlopig nog te hoog gegrepen.

woensdag 17 september 2008

Place to be

Mooi hè: "een excellente bibliotheek met gemotiveerd, gevarieerd, deskundig, betrokken en enthousiast personeel dat heel goed in staat is de klanten op eigen wijze te bedienen." ... "de bibliotheek moet de place to be worden voor wie van lezen houdt of op zoek is naar kennis"

Citaten uit Bibliotheekblad 18-2008, waarin wordt beschreven hoe Overijssel de toekomst wil vormgeven. Wil ik ook! Moeten we doen en even geen mitsen en maren.

Digitaal wordt dit onder andere ingevuld door middel van:
 • thuisgebruik content
 • inleverattendering
 • aquabrowser in alle bibliotheken
 • dinsdag 16 september 2008

  Bibliotheek Limburg 2.0 - vervolg -

  Vandaag met Jeroen de aftrap gedaan. Omdat de voorbereidingstijd beperkt is en we denken ons eerst te moeten richten op directie/management (uiteindelijk moeten daar de faciliteiten vandaan komen), houden we het in eerste instantie beperkt. Een kleine inventarisatie is al samengebracht op mijn netvibes universe. Ik hoop dit binnenkort te kunnen uitbreiden met meer toepassingen.

  Anyway: 18 november willen we een inleiding/presentatie op het thema houden met als doel te werken aan wat bewustwording en de mogelijkheid te krijgen om hier na 18 november vervolg aan te kunnen geven. Denk aan My Discoveries en 23 dingen provinciebreed. Het mag meer natuurlijk ;-)

  maandag 15 september 2008

  Bibliotheek Limburg 2.0

  Check de oproep van Jeroen Last op bibliotheek20.ning. Een toepasselijke aftrap :-). De eerste reactie komt van buiten Limburg van (hoe kan het ook anders Edwin Mijnsbergen).

  Glasvezel voor Limburgse bibliotheken

  Na een hele lange voorbereidingstijd is dan vandaag eindelijk opdracht gegeven om de eerste bibliotheekvestigingen in Limburg via een glasvezelnetwerk met elkaar te verbinden. Doelstelling is om uiteindelijk alle Limburgse bibliotheken op dit gezamenlijke netwerk aan te sluiten om zodoende gemeenschappelijk diensten te kunnen inkopen.
  In eerste instantie zal naast het bibliotheeksysteem en de kantoorapplicaties het netwerk vooral gebruikt worden voor internettoegang. In de meeste vestigingen die nu worden aangesloten is de bandbreedte op dit moment onvoldoende om alle gewenste applicaties goed aan te bieden. Met name de inzet van de Aquabrowser op de publiekspc's als startpagina is een showstopper.

  In de voorbereiding is al in 2006 gestart met verkenning van de mogelijkheden. Deze bleken beperkt aanwezig, maar alleen financieel haalbaar als een groot aantal vestigingen onderdeel van het aan te leggen netwerk zouden worden. Omdat veel bibliotheken hun zaken redelijk op orde (dachten te) hebben kostte het de nodige moeite om deze aantallen te halen. Inmiddels is het merendeel van de directies er wel van dat binnen afzienbare tijd de behoefte aan bandbreedte sterk toeneemt.
  In het kader van de bibliotheekvernieuwing is een project in elkaar gestoken dat er in voorzag alle vestigingen in Limburg aan te sluiten op het netwerk, maar dit werd in het verdelingsproces teruggebracht tot een pilotproject voor de vestigingen van Biblionova, Heerlen en Bibliotheekhuis.
  Brunssum, Landgraaf en Kerkrade willen ook meteen deelnemen en in het voorjaar van 2009 volgen ook de vestigingen van Heuvelland, waarmee een mooie basis is gelegd voor gezamenlijke inkoop van diensten en verdere uitbreiding van het netwerk met andere bibliotheken.
  -- wordt vervolgd --

  zondag 14 september 2008

  Al@din moet web 3.0

  In de automatiseringsgids van deze week de kop "semantic web aan vooravond van revolutie". Marketcap heeft een onderzoek uitgevoerd dat erop zou duiden dat veel organisaties hiermee aan de slag willen.
  Dat klopt in elk geval voor een aantal bibliotheekmedewerkers in Limburg die niets liever zouden willen dan Al@din voorzien van een Web 3.0 interface om de vraagverheldering automatisch te laten uitvoeren en daardoor veel meer vragen zonder tussenkomst van specialisten direct te kunnen beantwoorden.
  Een demonstratie van Gemeenteweb - die met Antwoord aan een dergelijke interface aan het bouwen is - gecombineerd met de slimme zoekmachine van Irion zou dit mogelijk moeten kunnen maken. De kunst is nu om te bewijzen dat dit kan werken. Hiervoor zijn middelen nodig en moeten een aantal mensen ruimte krijgen om het te bewijzen.
  Landelijk ligt de focus op dit moment op al@din combineren met chat. Ook nuttig, maar zo lang dit niet rond de klok wordt ingevuld onvoldoende.

  zaterdag 13 september 2008

  Digitale Diensten in Limburgse Bibliotheken

  Gezien mijn inspanningen om de Limburgse bibliotheekmedewerkers richting gebruik van Web 2.0 toepassingen te krijgen, kan ik het niet langer verkopen zelf geen blog te hebben. Het is mijn bedoeling om dit weblog zoveel mogelijk in te zetten ter ondersteuning van mijn werkzaamheden om de digitale bibliotheek in Limburg zo goed mogelijk vorm te geven.
  Ik ga niet proberen om als eerste allerlei trends, hypes en toepassingen te signaleren, want dat doen anderen veel beter. Waar nuttig en passend in de Limburgse ontwikkelingen zullen deze hier komen.
  Verder hoop ik dat dit een plek kan worden waar de bibliotheekmedewerkers over deze zaken meepraten, enthousiast worden en zelf aan de slag gaan. Zo, de kop is eraf. Aan de slag.