zondag 1 augustus 2010

RSS is nog behelpen bij Limburgse bibliotheken

Omdat veel van mijn collega's nu bezig zijn met RSS, of hier net mee kennis hebben gemaakt, lijkt het mij een mooi moment om nogmaals te wijzen op het gebrek aan RSS-feeds op de websites van de Limburgse bibliotheken. Ongeveer 2 jaar geleden heb ik deze verzameld in een "netvibes-universe" die hiernaast op te pakken is. De situatie is sindsdien een beetje verbeterd: Bibliocenter en Bibliotheekhuis hebben hun websites  vernieuwd en bieden nu net als Bibliotheek Venlo, Bibliorura, Biblionu en Bibliocenter.

Voor zover ik kan zien is bij de andere bibliotheken nog werk aan de winkel.