zaterdag 28 februari 2009

Recht, wetten en niet weten!

Natuurlijk was het maar een paar uur en lette ik niet goed op omdat ik het allesbehalve interessant vond (en waarschijnlijk heette het vak ook anders), maar het vak Recht en regelgeving heeft bij mij weinig nuttige indrukken achtergelaten. Ik werd hier vorige week opnieuw mee geconfronteerd toen een brief van een deftig advocatenkantoor binnenviel die namens een firma in bibliotheekproducten een aangetekende brief bij ons kantoor liet bezorgen.
De brief was vrij heftig van toonzetting: zonder ons ergens van bewust te zijn werden wij voor van alles en nog wat aansprakelijk gesteld. Zonder verder in detail op de kwestie in te gaan, merkte ik dat alleen al de inhoud van de brief behoorlijk veel indruk maakte. Per slot van rekening valt niet dagelijks een dergelijke brief binnen. Daarom eerst maar eens de huisjurist geraadpleegd en de eerste geruststelling opgehaald: de toonzetting schijnt gebruikelijk te zijn en meestal wordt de soep minder heet gegeten na de eerste schermutselingen.
De kwestie waar de brief betrekking op had is echter van jaren geleden en de meeste correspondentie hierover - want er gebeurde niets formeels dacht ik - liep via de mail. Het antwoord op de vraag van de huisjurist of ik het dossier even kon overhandigen moest ik dan ook even schuldig blijven. Of ik dan niet wist dat ik correspondentie 5 jaar en sommige stukken zelfs 7 jaar moest bewaren. Ai, nee, dat wist ik niet, zoals ik ook weinig weet van privacy, auteursrecht, aansprakelijkheid en wat er verder allemaal nog op je pad kan komen.
Op zich laat ik dit graag aan de specialisten, maar ik denk wel dat we in bibliotheekland in zijn algemeenheid veel te weinig kennis van allerlei juridische zaken is. Om een hoop gedoe achteraf te voorkomen (en het geld niet te hoeven uitgeven aan dure advocaten) is het denk ik heel zinvol om daar eens verandering in aan te brengen.

woensdag 18 februari 2009

Hoe meer systemen hoe meer vreugd (voor de leverancier)

De afgelopen dagen een aantal bijeenkomsten bijgewoond waarin telkens werd gezocht naar de meerwaarde van het netwerk en hoe dit te bereiken. Of het nu gaat om gezamenlijk collectievorming, ontsluiten van collecties van bibliotheken en partners of diensten inkopen in alle gevallen wordt de samenwerking als nuttig benoemd, maar wordt deze vervolgens belemmerd omdat overal gewerkt wordt met verschillende systemen. Maakt niet uit of het gaat om het bibliotheeksysteem (naast 5 smaken Bicat is er ook nog een Vubissmaak) ontsluiting (Aquabrowser, Pictura, content DM, Adlib) of andere hulpmiddelen, iedereen heeft zijn eigen variant.
Om gezamenlijk een beetje handig te kunnen collectioneren is een bepaalde module nodig die elke bibliotheek op zijn bibliotheeksysteem moet installeren: oftewel 6x kassa voor de leveranciers en dan is het nog de vraag of de gegevens uit Vubis en Bicat een beetje met elkaar uitwisselbaar zijn.
Ik geef hiervan overigens niet de leveranciers of de bibliotheken de schuld, maar constateer wel dat dit belemmerend werkt op alles wat je in netwerkverband van de de grond probeert te tillen. Zeker waar bestuurders redelijk makkelijk roepen dat dit slechts technische problemen zijn (en daarmee suggereren ze dat het makkelijk op te lossen is). In de praktijk blijken dan de middelen die nodig zijn om die technische problemen op te lossen vaak niet voorhanden.

Conclusie??
Mag iedereen zelf trekken. Wel is het belangrijk om niet te onderschatten wat er randvoorwaardelijk allemaal moet worden geregeld om samen een stapje vooruit te gaan en dit kost voorlopig nog een tamelijke hoeveeelheid geld!

donderdag 12 februari 2009

23 dingen provinciebreed in Limburg


Ik schreef in november al over het onthaal van de presentatie van Rob Coers bij de directies van de Limburgse bibliotheken. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat er een projectvoorstel is gemaakt om de medewerkers van alle Limburgse bibliotheken aan de 23 dingen gaan. De inventarisatie is afgerond en nu gaan we proberen ruim 300 medewerkers getraind te krijgen.
Voor de fanatiekelingen onder de aangemelde deelnemers: het is nog maar een voorstel. Als alles volgens planning verloopt wordt dit voor het eind van de maand ingediend bij de provincie en zal na beschikkking van de benodigde middelen worden gestart met het organiseren van de trainingen. Ik hoop dan dat we voor de zomer met de eerste bibliotheken een eind onderweg zijn.

maandag 2 februari 2009

Expert zoeken


Volgens mij heeft iedereen wel eens gehoord van voelspriet en de cursussen die Henk van Ess geeft over zoeken (en vinden) op internet, maar nu ik zelf een cursus heb ondergaan wil ik in elk geval even melden dat deze op zijn minst verplicht zou moeten zijn voor alle aladin- en andere informatiespecialisten die in de bibliotheek werkzaam zijn.
Gezien de reacties van de aanwezige dames en heren waren de tips en trucs niet alleen voor mij een eye-opener.