vrijdag 12 juni 2009

Webassistent Aladin functioneert goed!


Het pilotproject, waarin wordt getest of door middel van intelligente software en avatar Aladin het mogelijk is om vragen automatisch te beantwoorden, loopt op zijn einde. De meeste (overwegend middelbare, vrouwelijke) proefpersonen zijn erg onder de indruk van onze avatar, die bovendien ook nog eens de meeste vragen snel en afdoende wist te beantwoorden.

Technisch is het dus allemaal geslaagd. Omdat de test op slechts een heel beperkte database heeft plaatsgevonden is het de bedoeling om samen met de VOB een vervolg in te richten.

1 opmerking: