donderdag 30 oktober 2008

Digitale leskist

Gisteren ook mijn eerste digitale leskist mogen aanschouwen. Viel niet tegen hoewel ik meer ondersteunend AV materiaal in de kist had verwacht (is misschien wel aanwezig bedenk ik me nu, maar in elk geval niet getoond). Verder heb ik geen verstand van onderwijs, dus ik ben erg benieuwd naar de reacties van leerkrachten en leerlingen.

Beelden van Beelden voor de Toekomst

De presentatie van Friso Visser op het Symposium Beelden voor de Toekomst gisteren in het Glaspaleis in Heerlen begon met een aangepast plaatje van de omslag van de Agenda voor de Toekomst: het woord "Agenda" was vervangen door "Beelden". De onderliggende boodschap "als bibliotheken nog toekomst willen hebben voor zichzelf dan zijn beelden hierbij onmisbaar". Het zal geen verbazing wekken dat de aanwezigen op dit Symposium allemaal de stelling onderschreven dat "het Beeld de bibliotheek in moet".
Volgens een aantal aanwezigen is het wel belangrijk om de beelden in relatie te houden tot literatuur, leesbevordering en andere boekige dingen, omdat dat nu eenmaal de core business is.
Een aanwezige docent vo had helemaal niets meer met boeken, de leerlingen halen hun informatie van internet en hij was vol lof over iniatieven als Arthogather en de tijdlijnen van de CDR. Ook hier is de behoefte aan beeldmateriaal erg groot.

Verder werden een aantal (pilot)- projecten gepresenteerd waaruit duidelijk bleek dat Beelden voor de Toekomst in elk geval voor de bibliotheken nog omgeven is door veel vragen en zaken waar nog een oplossing voor moet worden gevonden. In de pilot van Heerlen is ondanks deze beperkingen een goed resultaat neergezet. De overige pilots zijn alle nog in een voorbereidende fase en lopen alle tegen de nodige hindernissen aan, waarvan met name de rechtenkwestie voor iedereen een punt van zorg is. Begin volgend jaar zal hier vanuit Beelden voor de Toekomst in een vervolgbijeenkomst dieper op in worden gegaan waarbij de insteek is dat voor bibliotheken alles in elk geval vrij toegankelijk moet zijn. Of het haalbaar is dat leden van bibliotheken deze vrije toegang ook krijgen is de vraag, maar wel de inzet.

Woord van de dag: contextualiseren.

Quote van de dag: Bibliotheken zijn altijd beeldleverancier geweest: uit alle boeken werden de illustraties geknipt!

dinsdag 28 oktober 2008

Aladin als menselijke zoekmachine

In het AD gisteren onder de kop menselijke zoekmachine rukt steeds verder op een verhaal over waarbij de Aladin chat als illustratie van menselijke zoekmachine wordt gebruikt. De reactie op het artikel is veelzeggend: "we willen geen zoekmachine maar een antwoordmachine".
In een eerdere post over aladin schreef ik al over de plannen om een pilot te gaan doen om Aladin van een nieuwe dimensie te voorzien. Antwoordmachine is daarbij een mooie term - alleen al omdat Antwoord in overheidsland steeds meer wordt gebruikt voor dit soort dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan "de overheid geeft antwoord").

vrijdag 24 oktober 2008

Geheugen van Nederland in de Aquabrowser

Bij de aanschaf van de Aquabrowser in Limburg is ook de zogenaamde "spider-module" gekocht. Hiermee is het mogelijk om geselecteerde sites te spideren en zodoende ook te ontsluiten via de zoekmachine. In ons geval was deze met name bedoeld voor de Cultclick-site van het Limburgs Museum, maar omdat we hem toch hadden zijn er nog een aantal sites aan de spider gevoerd. Het geheugen van nederland was er zo één, maar deze site is zodanig gegroeid dat deze niet meer op een goede manier door de Aquabrowser verwerkt kon worden.
Uitzetten is dan een optie, maar omdat deze bron mij voor andere Aquabrowsers ook interessant lijkt, heb ik op het Aquabrowserforum voorgesteld om deze aan de landelijke bronnen toe te voegen. Volgens het principe van de Aquabrowser kan vervolgens elke lokale installatie ervoor kiezen om deze bron dan op te nemen. De VOB gaat, mede naar aanleiding van de steun op het forum denk ik, op het verzoek in en hiermee is binnen relatief korte tijd een probleem in Limburg opgelost en meerwaarde voor andere bibliotheken in Nederland gecreëerd. Af en toe werken de dingen in de branche erg goed! Om met Hannibal te spreken: "I love it when a plan comes together".

donderdag 23 oktober 2008

zoek en boek op de bus


Eerder schreef ik over zoek en boek in de lift, maar ondertussen is het zoek en boek op de bus geworden! In Eindhoven rijdt bovenstaande stadsbus rond. Leuk initiatief!

woensdag 22 oktober 2008

Webrichtlijnen

De website van Bibliotheekhuis Limburg is niet een site om erg trots op te zijn: onduidelijke doelgroep, uiterlijk niet echt fraai en erg 1.0. Na jaren van klagen is het nu dan eindelijk zover dat een "restyling" gaat plaatsvinden.
Enkele collega's zijn hiermee bezig en bij hun vooronderzoek kwamen ze ook uit bij de webrichtlijnen: nadenken over de toegankelijkheid van de site kan nooit kwaad nietwaar. De overheid is een pilot gestart om meer websites aangepast te krijgen op de webrichtlijnen. Via de site webrichtlijnen is hier veel informatie over te krijgen. Omdat het niet stormloopt op de pilot én deelname ook niet beperkt is tot overheidswebsites kan dit voor bibliotheken die aan het nadenken zijn over een vernieuwde site natuurlijk ook aardig zijn om in te stappen.
Voor het Bibliotheekhuis gaat deelname gezien de aard en doelgroep van de site waarschijnlijk te ver, maar het stappenplan en de automatische test van een aantal richtlijnen kunnen erg nuttig zijn.
Aardig om te weten is dat volgens kabinetsbesluit alle overheidswebsites aan de richtlijnen zouden moeten voldoen, maar dat buiten een aantal rijksoverheidssites er pas 1 gemeente zijn website volledig webrichtlijnenproof heeft gemaakt. Het streven moet denk ik ook niet zijn om volledig volgens webrichtlijnen te werken, maar om je bewust te zijn van mogelijke drempels die je opwerpt als je ze niet volgt.

dinsdag 14 oktober 2008

Bibliotheek 'en route'!

Onder de titel "bibliotheek 'en route'!" is op de website van het Bibliotheekhuis een onderzoeksrapport te downloaden naar de bibliotheekvernieuwing in Limburg. Zonder op het hele onderzoek te willen ingaan hier toch enkele boeiende conclusies:


De uitkomsten van het publieksonderzoek bieden weinig steun voor beleid dat vooral inzet op geavanceerde digitale functies van de bibliotheek zoals Aladin. Dergelijk beleid moet als zeer ambitieus en riskant worden betiteld. Bovendien moet worden voorkomen dat digitale diensten ten koste gaan van de oorspronkelijke kernfuncties van de bibliotheek.

Met het oog op de dienstverlening is het van belang ontwikkelingen op het gebied van ICT nauwlettend in de gaten te houden.

Ook omdat de leners van “traditionele” papieren media (boeken) trouwere leden zijn dan de leners van digitale media, ligt het niet voor de hand om sterk(er) in te zetten op het uitlenen van digitale media.

De onderzoekresultaten pleiten tegen het sterk beleidsmatig inzetten op de bibliotheek als “mediawijsmaker”.


Dit staat toch op zijn minst haaks op allerlei in de Agenda voor de Toekomst en de beleidsnotitie van de Vereniging van Limburgse Bibliotheken. Als het rapport de basis wordt voor het provinciaal beleid ten aanzien van de bibliotheekvernieuwing dan komt dit wel op gespannen voet te staan met de lijnen die elders worden uitgezet!

maandag 13 oktober 2008

Erwin Blom op OCN2008


OCN2008: HappeNing keynote - Erwin Blom from Jaap van de Geer on Vimeo.
Met dank aan annemarie aka essen2punt0 hier ook de verwijzing naar de complete keynote van Erwin Blom zoals vastgelegd door Jaap van de Geer. Ik hoop dat straks Tim Spaldings keynote ook wordt toegevoegd. Al wel te zien zijn enkele interviews.

zaterdag 11 oktober 2008

de bib leven van a tot z

Studio Brussel op het erfstuk van de Muziekbibliothecaris. Hoor in de verte iets langskomen over de BIB (denk ik) en krijg nog net het staartje van een reclame voor de bibliotheek in België mee. Volgens mij is de slogan "leven van a tot z", maar waar het verder over of om gaat heb ik nog niet ontdekt.
Googlen levert inderdaad resultaat: o.a. dit aardige promofilmpjeop Youtube.

donderdag 9 oktober 2008

Literatuurplein.

In de marge van OCN2008 vond ook nog een (bobo-)bijeenkomst plaats met betrekking tot de uitwerking van de Agenda voor de Toekomst. Jammer om te zien dat, hoewel iedereen het eens lijkt te zijn over de Agenda, zodra met de uitwerking wordt gestart dit toch niet het geval blijkt te zijn. Ben benieuwd of dat op de ledenvergadering vandaag nog tot verdere vertraging leidt.
Tijdens de discussie meldde een van de aanwezigen dat hij even was vergeten welk boek nu de Grote Geschiedenisprijs had gewonnen en dat het van de gekke was dat de bibliotheken hier niets voor hadden ingericht waar dit werd bijgehouden en waarvandaan via een feed de lokale sites konden worden gevoed.
Ik wist het even niet zeker, maar was in de veronderstelling dat we toch echt zoiets hebben als het literatuurplein en dat hier toch op zijn minst een RSS-feed van te verkrijgen is. Even gecheckt en opnieuw ben ik aangenaam verrast door de actualiteit, omvang en kwaliteit van deze site. Ook van de bibliotheken en volgens mij veel te onbekend binnen bibliotheekland.

dinsdag 7 oktober 2008

OCN2008 eerste impressie dag 1

Er waren nogal wat bloggers en bibliotheektweepuntnullers aanwezig vandaag in de RAI. Ik ga ervan uit dat via de ning universe alles te volgen is wat iedereen daarover te melden heeft. Ik ga dat hier in elk geval niet nog eens overdoen. Wel de complimenten voor de Happe.Ning-club voor het inspirerende programma en de organisatie van deze track. De voorgaande ocn's heb ik de lezingen/presentaties aan mij voorbij laten gaan omdat ik het op de beurs interessanter vond, maar ik heb nu nog geen beurs gezien.
Daarom morgen nog een dagje - hoop eerst wat inspiratie op te doen bij Tim Spalding en daarna toch maar de vloer op om te zien of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn bij de leveranciers.

maandag 6 oktober 2008

Provinciale Bibliotheek Limburg partner in erfgoedbibliotheek

De kop heb ik overgenomen uit Bibliotheekblad 19-2008: las dit en dacht welke collega is hiermee bezig?? Nu gaat het hier over Belgisch Limburg en in eerste instantie gaat het vooral om het toegankelijk maken van het vele materiaal dat zich ook daar in de archieven heeft opgehoopt, zaken die ook aan deze kant van de Maas spelen en opgepakt worden. Grootste verschil zit in de rol van de (provinciale) bibliotheek die in België als partner wordt gezien waar dat in Nederland (nog) niet het geval is.

donderdag 2 oktober 2008

Zoek en Boek in de lift

Zie net de Zoek en Boek-cijfers over de afgelopen maanden. Dit stemt mij vrolijk! Het aantal aanvragen is sterk gestegen en volgens mij is het aantal aanvragen dat niet gehonoreerd is percentueel ook gedaald! Gaat de goede kant op en dan moet de promotiecampagne nog beginnen.
Overigens verwacht ik dat het percentage niet gehonoreerd de komende maanden verder gaat dalen (ik schreef eerst per ongeluk stijgen, maar ik heb oplettende lezers!) : in oktober verdwijnt het Concerto-systeem uit het Limburgse netwerk en in december zal ook het Vubis-systeem in Venray verdwijnen. Hoe minder systemen hoe beter het resultaat!

1000 dingen te doen

23 dingen volledig doen is voor veel bibliotheekmedewerkers te veel van het goede is de boodschap waarmee de GO een 2-daagse kennismaking met Web 2.0 organiseert. De training wordt verzorgd door Rita Niland en daarmee volgens mij in goede handen.
De ervaring hier is dat inderdaad voor veel mensen 23 dingen te veel is en de suggestie werd al gedaan om deze training naar Limburg te halen.
Hier is natuurlijk wat voor te zeggen: als het alternatief bestaat uit niets, dan is 2 dagen intensieve kennismaking (met hopenlijk een heleboel huiswerk) beter.

woensdag 1 oktober 2008

Concerto

Ongeveer 3 jaar geleden besloten de bibliotheken die in Limburg samen het DOA vormen dat het Concerto-systeem vervangen diende te worden door een ander pakket. Hoofdreden voor deze stap was niet dat het pakket niet voldeed, maar vooral het gebrek aan adequate dienstverlening van de leverancier van het pakket (Isacsoft/BiblioMondo). Het was ook niet verrassend dat in de VOB-keurmerkronde van 2005 Concerto om die reden geen keurmerk kreeg.

In 2007 was de dienstverlening van Isacsoft zodanig verbeterd dat ze wel weer een keurmerk kregen, maar inmiddels was in Limburg al gestart met de overgang naar Bicat. Het is nog te vroeg om de balans op te maken, maar over het algemeen zijn de bibliotheken tevreden met de nieuwe applicatie. De publieksinterface en de rapportages zijn over het algemeen minder, maar daar moet Bicat Wise straks verbetering in brengen. Verder werkt het meeste prettiger, beter en handiger (hoewel de beheerders dat niet helemaal met me eens zijn....).

Online conferentie



Zojuist het programma van OCN2008 even doorgelopen op moeten, leuk en eventueel. Heb gezien dat er vooral veel leuks is rondom 2.0. Moet daarnaast denk ik naar de erfgoedtrack en Mediawijsheid laat ik waarschijnlijk lopen om ook nog iets van de beurs te kunnen zien. Heb er in elk geval erg veel zin in en zal als er vermeldenswaardigs langskomt, dat niet door anderen wordt gesignaleerd, er hier nog wel op terugkomen.
Bij WoWter is voor de liefhebber al wat achtergrond te lezen.