vrijdag 19 september 2008

VOB en breedband

Enkele jaren geleden heeft de VOB een mantelovereenkomst met KPN afgesloten die er in voorzag dat bij bepaalde hoeveelheid afname van aansluitingen op het Epacity-netwerk door bibliotheken dit aanzienlijke kortingen opleverde.
Omdat de mantelovereenkomst afloopt en de behoefte aan hogere bandbreedtes bestaat, is er een nieuw traject gelopen om te bepalen of er een nieuwe mantelovereenkomst voor de branche afgesloten moet worden en zo ja met welke partij. Resultaat van deze oefening: er zijn niet veel partijen in staat (of bereid) om dit landelijk aan te bieden en na weging van een aantal factoren blijft KPN als meest geschikt over.

De bedragen die vervolgens genoemd worden maken echter niet vrolijk. In het kader van de toegang tot streaming video-content is naar de mening van degenen die bij Beelden voor de Toekomst zijn betrokken 100 Mb nodig en dat levert kostenplaatjes op van meer dan 1600 euro per maand. Dat is volgens mij voor de meeste bibliotheken voorlopig nog te hoog gegrepen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten