donderdag 30 oktober 2008

Beelden van Beelden voor de Toekomst

De presentatie van Friso Visser op het Symposium Beelden voor de Toekomst gisteren in het Glaspaleis in Heerlen begon met een aangepast plaatje van de omslag van de Agenda voor de Toekomst: het woord "Agenda" was vervangen door "Beelden". De onderliggende boodschap "als bibliotheken nog toekomst willen hebben voor zichzelf dan zijn beelden hierbij onmisbaar". Het zal geen verbazing wekken dat de aanwezigen op dit Symposium allemaal de stelling onderschreven dat "het Beeld de bibliotheek in moet".
Volgens een aantal aanwezigen is het wel belangrijk om de beelden in relatie te houden tot literatuur, leesbevordering en andere boekige dingen, omdat dat nu eenmaal de core business is.
Een aanwezige docent vo had helemaal niets meer met boeken, de leerlingen halen hun informatie van internet en hij was vol lof over iniatieven als Arthogather en de tijdlijnen van de CDR. Ook hier is de behoefte aan beeldmateriaal erg groot.

Verder werden een aantal (pilot)- projecten gepresenteerd waaruit duidelijk bleek dat Beelden voor de Toekomst in elk geval voor de bibliotheken nog omgeven is door veel vragen en zaken waar nog een oplossing voor moet worden gevonden. In de pilot van Heerlen is ondanks deze beperkingen een goed resultaat neergezet. De overige pilots zijn alle nog in een voorbereidende fase en lopen alle tegen de nodige hindernissen aan, waarvan met name de rechtenkwestie voor iedereen een punt van zorg is. Begin volgend jaar zal hier vanuit Beelden voor de Toekomst in een vervolgbijeenkomst dieper op in worden gegaan waarbij de insteek is dat voor bibliotheken alles in elk geval vrij toegankelijk moet zijn. Of het haalbaar is dat leden van bibliotheken deze vrije toegang ook krijgen is de vraag, maar wel de inzet.

Woord van de dag: contextualiseren.

Quote van de dag: Bibliotheken zijn altijd beeldleverancier geweest: uit alle boeken werden de illustraties geknipt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten