woensdag 30 maart 2011

Europeana promotie team doet Limburg

Het sectorinstituut Erfgoed Nederland (zeg maar het SIOB voor het erfgoed) organiseert deze weken een aantal bijeenkomsten waarin ze het veld op de hoogte wil brengen van de mogelijkheden die Europeana biedt om digitale collecties te ontsluiten. Vorige week was een bijeenkomst speciaal voor bibliotheken bij de KB in Den Haag, maar ik laat me vandaag voorlichten bij de regionale bijeenkomst in het Limburgs Museum.
Doel van de bijeenkomst is tweeledig: bekendheid in algemeen enerzijds en bevorderen deelname erfgoedinstellingen anderzijds. Doel van Europeana is om de betrouwbare bron voor cultureel erfgoed te worden. Want de inhoud deugt, het komt immers van de instellingen die collectie beheren.

Wat is er al?
15.5 miljoen objecten ingevoerd - begonnen met heel veel Franse objecten, maar nu ook steeds meer anderen. 1,2 miljoen Nederlandse objecten. 1500 deelnemende organisaties. Op dit moment weinig groei vanuit Nederland en dat is wel doel van Nederland, dat prominent aanwezig wil zijn in Europeana. Vanwege vliegende start met digitale bibliotheken nu heel veel bibliotheekobjecten.

Er wordt voortgebouwd op infrastructuur Nederland Erfgoed Digitaal en door middel van regionale of domein aggregatoren worden data via de nationale aggregator naar Europeana gebracht. Dergelijke aggregatoren moeten wel door Europeana geaggregeerd worden.
Voor de bibliotheken treedt de koninklijke bibliotheek op als aggregator.
Meedoen? Eerst voldoen aan de BASIS. Dan via aantal stappen aansluiting mogelijk waarbij een object dat aangeleverd wordt de volgende 3 onderdelen moet bevatten: thumbnail afbeelding, 15 velden metadata, link naar de eigen catalogus/website.
Met deze beperkte veldenset is het niet mogelijk om semantische relaties te leggen, daarom wordt het datamodel uitgebreid naar het Europeana Datamodel (EDM). Dit datamodel wil bibliotheek.nl ook gaan toepassen voor de Open Index. Hierdoor kunnen de bibliotheekcollecties straks ook via Europeana worden ontsloten (en komen er weer allerlei andere leuke nieuwe combinatiemogelijkheden beschikbaar met andere Europeana objecten die via API en widgets naar de eigen websites zijn te halen.

Meer informatie onder ander via digtalecollectie.nl waar ook een interessante link naar de collectiewijzer staat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten