donderdag 31 maart 2011

Mireille Boetje over de Boekensalon #db2011


De meeste nbdbiblion diensten zijn B2B. De Boekensalon is gericht op eindgebruiker, want de NBD ziet veranderingen in de keten en daarmee mogelijkheden om met de Boekensalon nieuw publiek naar bibliotheken te halen en leeskringen te ondersteunen.
Met name dit laatste was er nog niet. Voorbeelden als Watleesjij.nu en librarything missen volgens Boetje met name de onafhankelijke Nederlandstalige content.
Naast recensies zit er ook een redactie op met als doel nieuws te brengen rondom lezen en literatuur in de hoop daardoorvaantrekkelijker te worden. Komt binnenkort ook ruimte voor (beginnende) auteurs om de verbinding met lezers en uitgevers te maken. Leer verder dat ik vooralsnog niet bij de doelgroep hoor, want geen vrouw van tussen de 25 en 55.
Koppeling met bibliotheken met lokale collecties is gewenst, maar moeten 1 op 1 met bibliotheken die dat willen worden geregeld. Hier wordt wel aan gewerkt.
Zou het niet simpeler zijn om dat via de landelijke digitale infrastructuur te regelen?
Ook andere vragen hebben betrekking op samenwerking bijvoorbeeld met boekenliefde.nl en boeklezers.nl waar functionaliteit te vinden is die Boekensalon nog niet heeft. NBD geeft aan open te staan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten