vrijdag 10 december 2010

Bibliotheek verankeren in de lokale samenleving #b2d10

Bibliotheek Veghel als best practice. Directeur Gio van Creij vertelten verhaal dat mooi aansluit bij gedachtenwisseling dinsdagavond bij opening dorpswebsite (zie blogpost hieronder).
Heel veel andere activiteiten in de bieb. Vorbeelden thuispunt met HIP en heemkunde. Proberen veel dingen samen te organiseren. Bibliotheek faciliteert, organiseert. En de partner zorgt voor inbreng inhoudelijke kennis. Team brengt buiten naar binnen en vicepremier versa: bibliothecaris ontsluit ook omgeving
Bibliotheek staat midden in samenleving.
Mooi beeld van verlichte bibliotheek die in centrum van gemeenschap staat en deze gemeenschap wil verlichten.

Verhaal en belang wordt onderstreept vanuit de gemeente. Bibliotheek is partner van andere culturele instellingen. Werken goed samen en dat levert veel meerwaarde.
Van belang is dat klanten bepalend zijn voor dienstverlening van de bibliotheken.  Bibliotheek moet overigens af van praten over leden. Een bibliotheek heeft gebruikers/klanten.

Stelling 1: De bibliotheekdirecteur is relatiemanager lijkt open deur.
Integraal werken kan niet alleen bij de bibliotheek worden vormgegeven, hoort ook integraal denken bij de gemeente bij. Dit sluit in Veghel goed op elkaar aan en dat is sleutel tot succes.

Stelling 2: lokale bedrijfsleven heeft verantwoordelijkheid voor instandhouding bibliotheek.
Ook hier ligt reactie voor de hand: weinig bezwaren zo lang bibliotheek de baas blijft over de inhoud. Overigens is basissubsidie voor basisvoorziening, extra middelen inzetten voor zaken bovenop basis. Ondernemer is overigens niet automatisch verantwoordelijk voor instandhouding bibliotheek. Blijft terugkomen op behoefte van de klant dat is bestaansrecht van de bibliotheek. Valt dat weg dan is niet het bedrijfsleven vervolgens verantwoordelijk voor bibliotheek.

Stelling 3: bibliotheek is sturend in beleidsvisie gemeente ten aanzien van plek die bibliotheek lokaal inneemt. In Veghel werkt dat nu wel zo, is samenspel. Beleidsplan wordt samen ontwikkeld, is organisch proces.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten