dinsdag 19 april 2011

Knoppensessie WLWI door bibliotheek.nl

In het kader van de aansluiting op de digitale infrastructuur verzorgde bibliotheek.nl vanmiddag in Limburg een zogenaamde knoppensessie. In tegenstelling tot de verwachtingen die de naam knoppensessie opriep was het helaas nog niet mogelijk om zelf achter de knoppen te gaan zitten, wel was het de bedoeling om inzicht te geven in de actuele stand van zaken bij bibliotheek.nl en de planning met betrekking tot de implementatie van de white label website infrastructuur, (WLWI)
Het onderstaande architectuurplaatje wordt bij de uitleg als vertrekpunt genomen. Ook belangrijke uitgangspunten bij de bouw van de WLWI worden genoemd: widgetizen  website; herbruikbare componenten die op verschillende CMSsen en binnen sociale netwerken moeten kunnen werken ontwikkelen; drempels vrij, mogelijkheden bieden aan bibliotheken en klanten om informatie te delen.

Het plaatje is even niet duidelijker maar van onder naar boven worden 3 lagen onderscheiden:
onderin de datalaag met componenten DCR (contentverzamelbak met o.a. Gids) en de servicebus die met allerlei andere zaken (zoals de bibliotheeksystemen) verbind.
In het midden de componentenlaag met het widgetplatform waarin de herbruikbare componenten (die meestal widgets worden genoemd) worden geplaatst. Deze geven samen met de data een resultaat dat voor het publiek zichtbaar wordt gemaakt door middel van de presentatielaag. De componenten worden voor de bibliotheken zichtbaar gemaakt in de widget shop/store. Hiervan wordt het gebruik bijgehouden en hier kan ook verrekening plaatsvinden tussen de afnemer en de maker van een component.
Bovenaan tenslotte de presentatielaag: een cms dat gebruik maakt van de componenten (widgets), die door het invullen van de parameter (geografisch, trefwoord, andere selecties) in de betreffende presentatie (website,  dossier, ...) relevant zijn. In dit CMS bevindt zich de template (het kader) waarbinnen de componenten geplaatst worden.
Als dit geheel als service wordt afgenomen bij bibliotheek.nl, dan is de template volledig in landelijke huisstijl geregeld. Wil de bibliotheek gebruik blijven maken van een eigen CMS dan zal dit de mogelijkheid bieden om eigen functionaliteit maar vooral ook de eigen huisstijl te voeren. Wel is het voor deze bibliotheken mogelijk om de content uit de DCR te gebruiken.

Twee voorbeelden worden genoemd die in de WLWI zijn gebouwd:
de vorige week opgeleverde digitale etalages en de voor eind volgende week aangekondigde eregallerij e-books (link werkt nog niet preview mogelijk op www.bibliotheek.nl/eregallerij)
Vanaf september is ook aansluiting voorzien van lokale bibliotheken met lokaal zoeken en mijnfunctionaliteit. De complete menukaart is in ontwikkeling.

Benoemde problemen in de sessie:
Probleem huisstijl binnen WAAS vooralsnog niet opgelost voor hybride (multidisciplinaire) organisaties. De template voor de website vanuit de WAAS is inlandelijke huisstijl. Widgets in store zijn ook op die manier geskind en moeten dan door bibliotheken zelf worden aangepast. Wel bedoeling om hier in toekomst een oplossing voor te realiseren, maar die is nog niet in beeld. Tot die tijd gaat het om verzinnen hoe je datafeed in eigen website gaat integreren.

Een 2e praktische probleem dat langskomt is formulieren-module. Het hangt heel erg af van de wensen hoe dit moet worden opgelost. Dit zou in een GAPanalyse naar voren moeten komen. Afgesproken wordt deze zo snel mogelijk vorm te gaan geven. Mogelijk kan dit aan de hand van een template die door de bibliotheken kan worden ingevuld en ook wordt gedacht aan het opstellen van een menukaart waarin de mogelijkheden en de zaken die door bibliotheek.nl in ontwikkeling zijn genomen op gebied van widgets worden getoond.
Afhankelijk van de gaten die vallen tussen de wensen van de bibliotheek enerzijds en de menukaart anderzijds kan bibliotheek.nl of de betreffende bibliotheek besluiten om bepaalde functionaliteit te ontwikkelen of om voor andere oplossingen (zoals voorlopig blijven voeren van eigen CMS) te kiezen.

Getoonde werkende voorbeelden
 Aanwinstenwidget
Selecteren in de widgetstore en dan aanpassen met eigen gegevens. Lijstjes moeten nu nog handmatig worden voorgesteld, maar moeten straks automatisch vanuit NBC worden gegenereerd.
Voor plaatsen widget is nodig om in te loggen met verstrekt account (ook om te kunnen weten hoe vaak en voor wie de eigen aangepaste widgets zijn. Na doen eigen aanpassingen kan deze vervolgens in het publicatiecms worden getoond door simpel te selecteren en in cms te plaatsen op plek waar je wil dat hij wordt getoond.

Beeldbank
Wordt nu aan gebouwd en kan al worden gevuld. Met name handig is het automatisch sizen van de afbeeldingen voor de verschillende presentaties (thumbnail, detailbericht, mobiele toepassing e.d.). In de metadata worden ook de zaken rondom rechten en gebruik door anderen vastgelegd. Er is ook al een bijbehorende fotoalbumwidget.

Eerste conclusie
Het is goed om te zien dat er voortgang getoond kan worden en dat langzamerhand steeds meer zaken ook voor de bibliotheken helder worden. Veel zaken laten echter ook (te) lang op zich wachten. De GAPanalyse wordt al lang aangekondigd, maar de hulpmiddelen hiervoor worden tot nu toe niet geleverd. Ook is er nog geen duidelijke planning gecommuniceerd en wat het gaat kosten is helemaal niet aan de orde geweest.
Ook vind ik dat bibliotheek.nl te veel aan het verkopen is terwijl mogelijk grotere voortgang is te boeken door samen op te trekken met de bibliotheken die aan de slag willen en graag een aantal problemen zouden willen oplossen door aan te sluiten op de landelijke infrastructuur.

excuus vooraf: de tijd ontbreekt me om het bovenstaande verhaal nog even kritisch ook het verhaal van Jan Klerk over de knoppensessie heb ik nog niet gelezen. Ben benieuwd naar overeenkomsten/verschillen. Kom hier misschien later nog op terug.

1 opmerking: