zaterdag 31 januari 2009

In drie jaar digitaal?

In Bibliotheekblad 2 2009 (waarom wordt dat nog niet digitaal uitgegeven en ontsloten eigenlijk?) een column van Jan de Waal onder de kop "In drie jaar digitaal?" waarin hij ervoor pleit dat bibliotheken zelf inzetten op webontwikkeling. Niet via externe partijen, maar zelf in dienst nemen. In één moeite door moet dan ook geregeld worden dat we een gezamenlijk bibliotheeksysteem adopteren en daar moeten dan alle vernieuwingen in worden geïntegreerd.

Hoe sympathiek ik de ideeën van Jan de Waal normaal gesproken ook vind, ditmaal slaat hij volgens mij de plank toch wel mis. Als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd is dat geïntegreerde bibliotheeksystemen de ontwikkelingen behoorlijk remmen: doordat deze systemen gesloten zijn is het lastig om gebruik te maken van allerlei toepassingen die op allerlei plaatsen voor het grijpen liggen. Geïntegreerde systemen moeten hier telkens op worden aangepast en omdat alles met alles samenhangt wordt dit steeds ingewikkelder (en daarmee duurder). Ook is het zo dat geïntegreerde systemen vaak niet in alle onderdelen even goed zijn: het is dan lastig om daarvoor (bijvoorbeeld de rapportages) even een ander pakket te koppelen/gebruiken.
Niet voor niets zet de VOB in op werken onder architectuur. Hierdoor worden systemen "gedecomponeerd" tot losse onderdelen die met elkaar samenwerken en naar behoefte met andere onderdelen kunnen worden samengevoegd tot in de context zinvolle gehelen. Hiermee is het dus veel makkelijker om je aan te passen aan de steeds wijzigende behoeftes en wensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten