woensdag 10 april 2013

Linked open data - wat is open?

In voorgaande posts heb ik een aantal bronnen en filmpjes op een rij gezet die me moeten helpen om beter te snappen wat het nut van linked open data is en hoe we dit (kunnen) gaan toepassen. 
Er kwamen ook een aantal randvoorwaarden langs waarvan "data onder open licenties beschikbaar stellen" de eerste was. Wat betekent dit? 

Tijdens de bibliotheek2daagse was er een presentatie over dit onderwerp. Hier werd de uitleg gestart met   het 5-sterren-model  voor open data van Tim Berners Lee. Het model benoemd de verschillende vormen waarin open data op het web beschikbaar kunnen worden gesteld. Daarnaast zijn er heel veel data die niet open beschikbaar zijn hoewel ze toch op het web zijn geplaatst. 
Heel kort samengevat zijn dit de varianten voor open data op het web:
  1. *       data beschikbaar stellen 
  2. **     data gestructureerd beschikbaar stellen
  3. ***   data gestructureerd beschikbaar stellen in open bestandsformaat 
  4. ****  data door middel van URL's vindbaar maken
  5. ***** data linken aan andere data voor meer context 
(zie ook wikipedia)

Bij open data wordt ernaar gestreefd naar zo min mogelijk beperkingen op hergebruik. Dit wordt geregeld door licenties zoals creative commons

Bibliotheken moeten ernaar streven om hun data (content zo u wilt) in relatie met andere data beschikbaar te stellen op een wijze die zoveel mogelijk hergebruik mogelijk maakt. Het lastige hierbij is dat bibliotheken slechts beperkt eigenaar van de data zijn, dus de uitdaging zit erin om zoveel mogelijk de data die open beschikbaar te ontsluiten.
Een volgende maal hoop ik verder te in te gaan op dit ontsluiten (door middel van RDF).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten