donderdag 31 mei 2012

Hebben bibliotheeksystemen nog toekomst? #ils2020

Bibliotheekhuis Limburg organiseert vandaag een symposium waarin wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de eisen die bibliotheken in de toekomst aan hun bedrijfssysteem moeten gaan stellen. Door verschillende mensen is al voorspeld dat het complete bibliotheeksysteem (Integrated Library System = ILS) zijn langste tijd heeft gehad omdat deze systemen slechts langzaam weten te vernieuwen en bovendien wel alles kunnen, maar de meeste dingen dan weer net niet goed genoeg.

Zwartkijkers (die zichzelf overigens vaak als realist bestempelen) gaan ervan uit dat bibliotheken hun langste tijd hebben gehad. Als dat zo is hoeven we ons natuurlijk helemaal niet druk meer te maken over bibliotheekautomatisering, maar laten we er maar vanuit gaan dat we voorlopig nog wel een bibliotheeksysteem nodig hebben, hoe moet dat er dan uitzien? Hebben alle bibliotheken zelf een systeem of wordt dat ook aangeboden in een as a service-constructie en door welke partij(en) dan? Gaan we hier samen over nadenken of ieder voor zich?

Het certificeringstraject dat in het verleden door de VOB werd georganiseerd heeft ervoor gezorgd dat nog slechts een beperkt aantal leveranciers actief is op de markt voor Nederlandse openbare bibliotheken en het ook heel moeilijk is voor nieuwe leveranciers om voet aan de grond te krijgen. Bibliotheek.nl werkt aan digitale infrastructuur die onderdelen van bibliotheekssystemen kan vervangen, maar heeft ook de ILS-sen heel hard nodig om de door de bibliotheken en hun klanten gewenste functionaliteit te kunnen bieden. Verder werken (openbare) bibliotheken steeds meer samen met andere bibliotheken en instellingen waardoor ook andere eisen aan systemen worden gesteld. Al deze aspecten zijn van invloed op de eisen die we aan een nieuw systeem gaan stellen, waarbij we aan het eind van de dag ook een beeld hopen te hebben of (en zo ja welke) behoeftes we lokaal, regionaal of landelijk kunnen invullen.

Ik zal proberen om vandaag van de verschillende presentaties een liveblog bij te houden. Verder is hopelijk via #ils2020 het nodige te volgen.

foto door Badr Naseem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten