dinsdag 10 april 2012

Plankklaar koppelen

Het is al wel heel lang stil op dit blog. Trouwe volgers zijn vast al lang afgehaakt, dus het is ook even de vraag hoe nuttig het is om het vandaag weer nieuw leven in te blazen. Bovendien vanaf iPad, dus ik heb weinig plaatjes of ander opleukmateriaal te bieden.
Later vanmiddag meer over mobiele websites omdat ik dat het thuisfront heb beloofd. Nu over plankklaar koppelen, een betrekkelijk nieuwe dienst van NBD/Biblion dat het bestelproces bij de bibliotheken moet veraangenamen.
Enkele jaren geleden hebben we voor een eerste proef al eens een testbestand aangeleverd voor wat toen nog de Centrale Catalogus voor Openbare Bibliotheken heette. Omdat de ongeving de afgelopen jaren is veranderd is de CCOB minder belangrijk geworden en is een webservice ontwikkeld onder de naam Plankklaar Koppelen.

Wat het precies is en doet is na te lezen op de site van de NBD (zie bovenstaande link) en in dit document. In Limburg wil Bibliocenter van deze dienst gebruik maken. Hiervoor moeten om te beginnen een aantal zaken in kaart worden gebracht en wat beslissingen worden genomen die te maken hebben met handhaving van barcodes of niet, gebruikte plaatsingssystemen e.d. Verder moet in het bicatWise systeem worden ingeregeld dat de zogenaamde geleidelijst automatisch wordt verwerkt. Hierdoor worden enkele dagen tijdwinst geboekt bij het beschikbaar stellen van de nieuwe media aan de klanten en afhankelijk van de lokale processen ook de nodige efficiency-winst te boeken bij de verdere verwerking.

Zijn er dan geen nadelen?
Op dit moment is dat moeilijk in te schatten. De praktijk zal het uitwijzen. Niet alle materialen (toppers, avm) kunnen meedoen, maar omdat er geen kosten aan het systeem zijn verbonden is dat niet echt een bezwaar, want daar veranderd in eerste instantie niets voor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten