zondag 30 oktober 2011

Geheugen op vakantie


Tijdens de vakantie heb ik "Het Ondiepe" van Nicholas Carr gelezen. Dit boek stond al een tijdje op mijn lijstje, mede naar aanleiding van een recensie van Jan Klerk in het helaas overleden blad //Collectie.
Carr is wel erg negatief over de invloed van het toenemend internetgebruik op onze hersens. Dat er veranderingen optreden onder invloed van wijzigend mediagebruik (i.c. minder lezen van boeken) toont hij afdoende aan, maar gelukkig kon ik zijn boek nog zonder me te laten afleiden in een dag of 2 uitlezen. Ik moet daar wel aan toevoegen dat ik - op het ophalen van de krant op de iPad na - volledig offline was.
Net terug zag ik Joshua Foer's tekst van de Van der Leeuw-lezing. Hij heeft het ook over de veranderende werking van het geheugen, maar is daar veel minder negatief over, hij verwacht ook dat het hele internet binnen afzienbare tijd ingeplugd wordt op de hersenen als een gigantische externe harde schijf. Hij maakt wel het onderscheid tussen kennis en wijsheid.
Nu dus het geheugenpaleis maar op mijn lijstje voor een volgende vakantie geplaatst.

1 opmerking: