donderdag 22 april 2010

Nog een les uit Tribes


Een paar dagen geleden wijdde ik een korte post aan het boek Tribes van Seth Godin. Naast veel zinnige (en met voorbeelden onderbouwde) opmerkingen over leiderschap, gemeenschappen, het verschil maken etc, haalt Godin ook de teloorgang van de muziekindustrie aan en hier zijn duidelijke parallellen te zien met de huidige stand van de boekindustrie (inclusief de bibliotheken).
Door jarenlang te negeren wat er in de omgeving gebeurde veranderde een florerende industrie binnen een tiental jaren in een sterfhuis. Oorzaken volgens Godin: gebrek aan een leider en het vergeten om een verbinding met de "tribe" te maken. Inschattingsfouten:

  1. Iets nieuws is in het begin zelden zo goed als het bestaande, maar voor je het weet is het nieuwe wel beter als het oude. Wacht je daarop, dan ben je te laat.

  2. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst elke industrie verandert en verdwijnt uiteindelijk daarom is het van belang om het bedrijfsmodel te veranderen op het moment dat het nog goed gaat.


Volgens mij zien we dit in bibliotheekland ook al een hele tijd. We weten al jaren dat de e-books eraan komen, maar hebben lang gedacht dat het fysieke boek superieur zou blijven. Dit zal niet zo blijken te zijn! Ook zien we aan de teruglopende cijfers (ja, de uitzonderingen zijn mij bekend, maar zijn dat geen tijdelijke oplevingen?).
Het leiderschap waar ik op hoopte, nadat voortvarend met de uitvoering van de Agenda voor de Toekomst werd gestart, lijkt onvoldoende aanwezig met de komst van 3 instituten die daar nu vorm aan moeten geven. Om de een of andere reden denk ik altijd dat 1 kapitein beter werkt dan 3.
Anyway, om in de gedachten van Tribes te blijven: gisteren kunnen we niet meer veranderen, maar vanaf vandaag ...

1 opmerking: