zaterdag 19 maart 2011

Lente bij bibliotheek.nl, de eerste bloempjes in de knop.

Vrijdagmiddag werden enkele documenten op de site van bibliotheek.nl geplaatst die de verwachting wekken dat binnenkort de eerste bloemen op akker van de digitale infrastructuur gaan bloeien. (Vergeef me de beeldspraak, maar ik heb de hele middag in mijn moestuintje lopen spelen).
In het het plan van aanpak staat aangegeven dat op 29 april een eerste release is voorzien met daarin onder andere een "eregalerij ebooks", een aantal widgets in de widgetstore en de 1.0 versie van de NBC.
Zo concreet zijn niet eerder data afgegeven. 
Het implementatiedraaiboek is wat dat betreft minder concreet. Er worden nog geen data afgegeven, terwijl volgens de subsidievoorwaarden  de PSO's voor 1 juli zouden moeten zijn aangesloten op WLWI, NBC en DWH. Het draaiboek geeft inzicht in hetgeen bibliotheek.nl verstaat onder de implementatie en wat de volgorde daarbij is. De eerstvolgende stap in het draaiboek is dat nu per PSO en bibliotheek een specifiek implementatieplan wordt opgesteld.
Ik denk dat de termijnen die in de subsidievoorwaarden genoemd zijn, alleen nog gehaald kunnen worden als bibliotheek.nl en PSO's daarin samenwerken en heel snel tenminste provinciale implementatiedraaiboeken  opstellen én uitvoeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten