donderdag 1 juli 2010

Update Limburgse bibliotheken

Eens per jaar heeft de provincie Limburg een bijeenkomst waar ze wethouders en beleidsambtenaren informeert over actuele ontwikkelingen met betrekking tot het bibliotheekwerk.
Vandaag staan Ap de Vries, Frits Hoff en Thijs Torreman op het programma die de aanwezigen bijpraten over de relevantie van de openbare bibliotheek in de samenleving nu en in de toekomst en verder respectievelijk impact van ebooks op de bibliotheek en het verkopen van de eigen bibliotheek.Ap de Vries introduceert zichzelf als digibeet en eenvoudig verenigingsmanager. Zijn verhaal is degelijk en loopt langs de lijnen die voor dit gezelschap van belang zijn:
- De openbare bibliotheek is spil in veranderende samenleving.
- Unesco manifest.
- Bibliotheekfuncties (conform Agenda voor de Toekomst).
Verder ook de bekende cijfers nog eens herhaald: grootste culturele instelling in Nederland, relatief geringe terugloop in uitleningen en leden. Wijst alle aanwezigen nog eens op charter en het belang voor het bestel.
Melding van onderzoek (bron NRC) dat kinderen die opgroeien in gezinnen met boeken hebben een grotere kans dat ze succesvol middelbare school doorlopen en vervolgopleiding kiezen. Daarom van groot belang om kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met boeken en lezen.
Toekomst: e-books zullen effect hebben op bibliotheken en uitleningen, maar niet op de functies van de bibliotheken. Behoefte bibliotheek blijft ook in digitale tijdperk. Bibliotheken zullen in toekomst keuzes moeten gaan maken en dat zal vaak gaan over spreidingsbeleid. Ziet hier veel bewegingen: centrale bibliotheek versterken of juist veel fijnmaziger netwerk bouwen gecombineerd met andere voorzieningen zoals scholen, cultuurhuizen e.d.
Bibliotheken opereren steeds meer in netwerkverband: oproep aan gemeentes om bibliotheken hierin te laten participeren.

Frits Hoff raadt iedereen aan om kennis te nemen van het filmpje "did you know" dat hierboven is opgenomen. Zijn presentatie komt op slideshare, maar was in grote lijnen gelijk aan de presentatie die hij eerder in het kader van het 5-jarig jubileum van het Bibliotheekhuis hield:Frits schetst de veranderende informatiesamenleving. Digitaal lezen biedt voor allerlei bevolkingsgroepen allerlei voordelen. Apparatuur steeds makkelijker te bedienen.Frits ziet grote kansen voor bibliotheken met betrekking tot bestrijding analfabetisme/laaggeletterdheid (1,3 miljoen mensen).
In onderwijs zijn de papieren methodes aan het verdwijnen. Dit gaat met de huidige Wikiwijs-ontwikkeling heel snel. Laptops of tablets maken informatie vervolgens toegankelijk voor de leerlingen die daardoor de digitale informatie met de paplepel binnen krijgen.
Tablets gaan naar zijn verwachting de ereaders heel snel inhalen en vervangen. Een andere voorspelling: in enkele jaren neurochip die in de hersenen worden geplaatst. Is nu voor bepaalde aandoeningen al gebruikelijk (Parkinson, hoorproblemen).
Rol van de bibliotheek:
> klantgerichtheid kan beter: gebruik eigen laptop in bibliotheek beter faciliteren;
> bibliotheekmedewerkers moeten informatievaardig en mediawijs zijn;
> leer van de Barnes en Noble-aanpak: na aanschaf Nook is toegang tot alle digitale boeken gratis.
> inzetten op ebooks - in lijn van het TNO-rapport adviseert Frits om niet in de ereaders (hardware) te gaan. Doe wel voorlichting + kennismaking.

Thijs Torreman legt de zaal de vraag voor "waarom hebben we nog een bibliotheek nodig als het fysieke boek toch gaat verdwijnen?"
De vraag stellen is hem beantwoorden. Maar eerst benoemt hij nog een groot probleem voor bibliotheken: er is geen model voor het beschikbaar stellen van digitale boeken door bibliotheken aan iedereen. Geldt voor zowel boeken als andere digitale content.

Hij vraagt verder aan de gemeentebesturen om de bibliotheken even de tijd te geven om overgang naar digitale wereld te kunnen maken. Kasten zijn niet meteen leeg en medewerkers moeten ook omschakeling maken. De bibliotheek is een belangrijke plaats in de openbare ruimte: onafhankelijk, laagdrempelig en veilige omgeving. Jongeren mogen in elk geval van hun ouders naar de bibliotheek - en vervolgens komt er een anekdote over de bibliotheek als versierplaats voor pubers ...

Volgens Torreman is er nog een enorm groeipotentieel voor bibliotheken. In Eindhoven doet hij dat door het sluiten van allianties. Bijvoorbeeld met de woningbouwvereniging zijn afspraken gemaakt over dienstverlening in een achterstandswijk.
Hetzelfde geldt voor collectieve contracten met onderwijs. In Eindhoven is hierdoor de afgelopen jaren aanzienlijke groei gerealiseerd.

Tenslotte gaat hij in op franchise: dit betekent centrale regie met behulp van onder andere inrichtingsconcepten. Er worden nu een aantal voorbeelden gerealiseerd. De eerste staat in Zwolle-Zuid. Haren volgt binnenkort.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten