dinsdag 2 juni 2009

Wise biedt perspectief


Vanmorgen hebben Henk Kuijpers en Paul Lucassen van HKA een presentatie gegeven van de ontwikkelingen die zij bezig zijn vorm te geven met betrekking tot Bicat-Wise. Wise is de verzamelnaam voor alle automatiseringsoplossingen die HKA aan het ontwikkelen is. Wie dit precies wil weten kan voor meer info. op hun website terecht.
Ik vond de presentatie inhoudelijk sterk: vanuit een consistent verhaal werden een aantal concepten geschetst die alle in verschillende stadia van ontwikkeling zijn, maar onderling een sterke samenhang hebben en ook alle lijken te voorzien in concrete behoeftes die bij de bibliotheken leven. Hierbij houdt HKA ook rekening met in het Web 2.0 geweld ondergesneeuwde begrippen privacy en beveiliging. Omdat de branche (VOB) niet opschiet met de invulling van de informatiearchitectuur voor de IT van de bibliotheken, heeft HKA zelf een architectuur gedefinieerd waarbij ze nadrukkelijk proberen om andere partijen (Infor, OCLCPica) hierbij te betrekken om zodoende met name de privacy en de veiligheid te kunnen waarborgen. Of dit strijdig is met de VOB-architectuurgedachte kon ik zo snel niet beoordelen, maar het lijkt mij onvermijdelijk dat de VOB hier rekening mee gaat houden bij de verdere uitwerking.
Ook iets om rekening mee te houden is de oproep van HKA om bij de VOB aan te dringen op het beschikbaar stellen van alle centraal ingekochte content via zoveel mogelijk informatiesystemen (lees tenminste ook via Bicat-Wise) in plaats van dit exclusief via de Aquabrowser te organiseren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten