donderdag 31 mei 2012

De invloed van Bibliotheek.nl op het Bibliotheeksysteem #ils2020

Diederik van Leeuwen van Bibliotheek.nl (BNL) gaat in op het waarom van de landelijke infrastructuur en zoomt in op de NBC+. Criticasters vinden dat dit overbodig is, omdat hier op andere manieren ook invulling aan kan worden gegeven, maar vooralsnog is de mening van BNL (en zijn geldschieters) dat een maatwerkoplossing voor Nederland waarin naast GGC ook allerlei externe bronnen worden ontsloten nog altijd nodig is. Overigens gaat de NBC+ in eerste instantie om ontsluiting van het fysieke domein omdat grootste deel van de titelcollectie van de bibliotheken nog altijd niet digitaal is. Op platform moeten nadrukkelijk ook andere partners, zoals bibliotheekleveranciers hun diensten kunnen ontwikkelen.

Met betrekking tot de NBC is BNL nu vooral bezig om een zoekindex te bouwen op bronnen als GGC, DCR, Gids, e-depot maar ook externe bronnen als wikipedia, muziekweb, bookcovers, DBNL en NOS. Samen met OCLC wordt nu met name gewerkt aan de invoer van de metadata van de collecties van de openbare bibliotheken. Dit wordt door het ministerie van OCW ook beschouwd als infrastructuur, dus dit wordt landelijk betaald. Door rekening te houden met de wenselijkheid om semantisch te kunnen zoeken, en aan te sluiten bij de linked open data ontwikkeling wordt er hiermee voor gezorgd dat bibliotheekcollecties veel beter gevonden gaan worden en ook makkelijk verrijkt kunnen worden met content uit andere bronnen.
NBC kan eind 2012 grootste deel Aquabrowser al vervangen, ook DBpedia wordt al toegevoegd. Geprobeerd wordt om samen met Serials Solutions ook de huidige lokale bronnen al allemaal eind 2012 beschikbaar te hebben.

Groeipad: basisinfra staat in 2012 en dan zijn alle bibliotheken aangesloten. In 2016 zijn ook alle bronnen aangesloten en ambitie is om in 2020 ook voor alle Nederlanders interessant te zijn. Komende jaren zullen bibliotheeksystemen veel meer modulair zijn opgebouwd en daarna ook steeds meer richting cloud bewegen.
BNL streeft naar opschaling en standaardisering. Dit heeft gevolgen voor catalogisering webpresence, gezamenlijke inkoop, integraal klantbeeld en dergelijke, maar BNL maakt geen nieuw bibliotheeksysteem. Ook lokaal maatwerk en circulatie is geen taak van BNL. Het kan allemaal alleen gaan werken als leveranciers en BNL samenwerken. Servicebus is daar een belangrijk hulpmiddel voor.

Jaarplanning en voortgang hierop is op de website van BNL te volgen.

foto van "untitled-2506" van Steve Koll

3 opmerkingen:

  1. Interessant verhaal. Opmerkelijk dat OCW metadatatering als een publieke taak beschouwd. In Wikiwijs (waar ik programmamanager was) was er een heel duidelijke scheidslijn tusssen content en infrastructuur, en metadata zat aan de content zijde...

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Is denk ik maar goed dat dit inzicht veranderd is, want zonder metadatering geen degelijke ontsluiting en daar is het toch allemaal om begonnem

      Verwijderen