dinsdag 27 november 2012

Bibliotheek.nl Infra 2013 #bnl13

Vrees dat alle trouwe volgers van dit blog wel zijn afgehaakt na een radiostilte van een half jaar. De vooruitblik op 2013 van bibliotheek.nl vandaag in het spoorwegmuseum is een mooie aanleiding om het livebloggen weer eens op te pakken (van Frank Huysmans mag ik max. 1 tweet per spreker de wereld insturen en daar kan ik toch net niet genoeg mijn ei in kwijt ben ik bang voor). Ook op de bibliotheek2daagse (sic) zal ik proberen weer eens live wat berichten de wereld in te sturen.

Maar nu eerst: de vooruitblik infra 2013 Marjolein Berends van Boer en Croon gaat in op de trends in de informatiesamenleving. We kennen het allemaal wel: smartphones, toenemend internetgebruik, groei e-bookmarkt e.d.
In Nederland gaat het met e-books nog iets minder hard, met name omdat prijs en aanbod nog steeds achterblijven. Extrapoleren van de trends brengt Marjolein tot verwachting dat straks spotify-achtig aanbod e-books de overhand gaat krijgen. Dit zet zich ook door in de aanbodkanalen. Online e-booklending in Nederland is een kanaal dat nog niet is ingevuld. Hierin kunnen bibliotheken een rol spelen. Ook in sterkte-analyse ten opzichte van de marktpartijen ziet Marjolein wel mogelijkheden. Met name de breedte van de collectie en het zijn van de onafhankelijke gids zijn sterk bij bibliotheken. Ook koppeling fysiek - digitaal kan in voordeel werken, maar daar is organisatorisch eerst nog wel wat te doen... Conclusies die zij trekt zijn:

  •  "bibliotheekwereld en regie is best wel complex georganiseerd" 
  •  bnl moet meer naar vraaggerichtwerken toe 
  •  groeiend beheerslaat gaat op termijn ten koste van de innovatiekracht 
  • ook fysieke bibliotheek moet keuze maken over hoe om te gaan met de ontwikkkeling van de digitale bibliotheek en wat dat betekent voor zijn dienstverlening. 


Diederik van Leeuwen geeft aan wat streven BNL is rondom e-content. Komt in NBC+ naar voren, waarbij in 2012 de basis wordt gelegd. In 2013 wordt toegang tot rechtenvrije boeken en long tail gerealiseerd en on demand (tegen betaling) voor de rest. Daarna wordt dit verder uitgebouwd met bronnen vanuit de Universiteitsbibliotheken en met hulp van inzet van de VNG-gelden.
Digitaal worden bibliotheken niet gevonden als niet specifiek op bibliotheek wordt gezocht. In 2016 moet dat aantal verveelvoudigd zijn, dit kan alleen door de huidige krachtenbundeling door te zetten. BNL gaat nu eerst zorgen dat gestarte processen nu eerst geoptimaliseerd worden. Er zullen dus wat minder nieuwe projecten starten. Nu eerst opleveren en implementeren.
Diederik geeft aan dat grootste deel regie komt vanuit SIOB, maar BNL probeert rekening te houden met de wensen van de branche, maar ook marktontwikkelingen spelen een rol.

1 opmerking: