vrijdag 19 augustus 2011

#Bibliofuture: bibliotheek over 10 jaar

Voor mijn vakantie deed Joost Heessels een oproep om een bijdrage te leveren aan de blogkermis "bibliofuture":  de bibliotheek in 2021. Hoewel de sluitingsdatum voor zijn blogkermis al verlopen is, vind ik het toch aardig om hier ook even mijn gedachten over te laten gaan.


Volgens de extinction timeline zijn bibliotheken aan het eind van deze decade verdwenen, dus dat is een heel waarschijnlijke uitkomst. Het SCP heeft dat ook al eens voorspeld, dus als scenario is dat niet onwaarschijnlijk, maar natuurlijk verder niet spannend.

Daarom een poging die doorborduurt op enkele zaken die nu aan de hand zijn:
  • toenemende beschikbaarheid digitale boeken (en digitaal beschikbaar betekent op dit moment dat het altijd en overal beschikbaar is zonder kosten,);
  • toenemende problematiek laaggeletterdheid, digibetisme etc. (hier kan de bibliotheek zich onderscheiden, vooral ook omdat er tot nu toe nog niet echt een partij is die "daarvan is").;
  • afnemende (subsidie-)middelen voor cultuur, bibliotheken etc. (bezuinigingen dwingen tot samenwerking binnen en buiten de branche en het aanboren andere geldstromen);
  • afnemende behoefte aan de traditionele bibliotheekdienstverlening.

Gezien bovenstaande denk ik dat het voor de hand ligt dat bibliotheken in de huidige vorm (gebouwen met media die door leden kunnen worden geleend) geen lang leven meer zullen hebben. Een aantal gebouwen in plaatsen met regionale centrumfunctie zullen blijven bestaan, niet zo zeer vanwege de bibliotheek, maar omdat het gebouw een rol heeft als visitekaartje voor het aanzien van de stad (architectonisch, erfgoed of domweg niet voor ander gebruik geschikt). Hierin zal misschien nog een fysieke collectie beschikbaar zijn, maar meer als aankleding dan vanuit een uitleen/raadpleegfunctie. Verder zijn in dit gebouw, afhankelijk van de lokale invulling, allerlei functies ondergebracht die met informatievoorziening hebben te maken (toeristeninformatie, ticketbemiddeling voor partners, museale functie, ontmoeting, vergaderfaciliteiten, geschiedenis van de stad/regio en dergelijke).

Verder denk ik dat in aanvulling hierop een aantal bibliotheekfuncties nog steeds worden vervuld. Vanuit efficiënt ingerichte organisaties wordt leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid in samenwerking met onderwijs en andere relevante partijen vormgegeven. De zelfredzaamheid van iedereen wordt door bibliotheken zoveel mogelijk gestimuleerd en vanuit die gedachte is vrije toegang tot relevante en betrouwbare informatie een kerntaak die door middel van Streaming- , Printing on Demand- en Delivery on Demand - diensten wordt ingevuld.

Meer bijdragen aan de blogkermis via deinformatiemakelaar. Ik heb niet alle bijdragen vooraf gelezen. Ga ik nu doen om te zoeken naar verschillen en overeenkomsten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten