woensdag 16 juni 2010

Update Bibliotheek.nl - BNL komt naar je toe deze zomerVandaag de tweede van 4 regiobijeenkomsten die door bibliotheek.nl worden georganiseerd om de bibliotheken bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot de digitale bibliotheek. Van de bijeenkomst in Deventer zijn al verslagen verschenen in de laatste nieuwsbrief van Wim Keizer en op de website van de Stichting Bibliotheek.nl.
Wie dus alles wil weten kan daar verder zijn licht opsteken. Bovendien zijn er nog 2 bijeenkomsten gepland in Rotterdam en Groningen en ook voor de bezoekers daar moet het natuurlijk nog wel een beetje spannend blijven.

Het verhaal dat verteld wordt is volledig in lijn met de eerdere presentaties en langzamerhand raken de details ook steeds verder ingekleurd. De nadruk ligt op de voorkant (webpresentie) en hoe de initiatieven die zowel Bibliotheek.nl als Bibliotheek Deventer hierin ontplooien in een later stadium met elkaar verweven zullen raken.
De strategie is dat er analoog aan het proces rondom het beeldmerk in Deventer (slash Overijssel) iets werkends wordt neergezet dat vervolgens wordt opgewaardeerd tot landelijke standaard. Bibliotheek.nl zorgt er ondertussen voor dat dit opwaarderen binnen de ontwikkelde infrastructuur op relatief eenvoudige wijze ook voor andere bibliotheekorganisatie mogelijk moet zijn.
Wie meer wil weten over wat nu in de infrastructuur wordt ontwikkeld kan ook het beste kijken op de website van Bibliotheek.nl waar in de kantlijn o.a. valt door te klikken op White Label Website Infrastructuur, Nationale Catalogus en Widgetstore.

De problemen die de verschillende snelheden binnen de bibliotheken met zich meebrengen worden onderkend en ook is inmiddels duidelijk dat overgang voor elke bibliotheekorganisatie maatwerk is. Hiervoor verzorgt bibliotheek.nl intake-gesprekken. Belangstellende bibliotheken kunnen zich hiervoor aanmelden en krijgen dan deze zomer nog bezoek van bibliotheek.nl. Peter van Eijk geeft aan dat in het kader van de onderhandelingen met het Ministerie van OCW het belangrijk is dat zoveel mogelijk bibliotheken deelnemen aan de intake.

Na de presentaties volgen de vragen. Deze hebben deels betrekking op kosten en organisatie en deels op de mogelijkheden die geboden zullen worden. De meeste vragen worden bevredigend beantwoord en eigenlijk opvallend vaak positief. De vragen (en antwoorden) zullen binnenkort op de website van de bibliotheek.nl worden geplaatst.


(foto: Harry Leurmans)

1 opmerking: