woensdag 1 oktober 2008

Concerto

Ongeveer 3 jaar geleden besloten de bibliotheken die in Limburg samen het DOA vormen dat het Concerto-systeem vervangen diende te worden door een ander pakket. Hoofdreden voor deze stap was niet dat het pakket niet voldeed, maar vooral het gebrek aan adequate dienstverlening van de leverancier van het pakket (Isacsoft/BiblioMondo). Het was ook niet verrassend dat in de VOB-keurmerkronde van 2005 Concerto om die reden geen keurmerk kreeg.

In 2007 was de dienstverlening van Isacsoft zodanig verbeterd dat ze wel weer een keurmerk kregen, maar inmiddels was in Limburg al gestart met de overgang naar Bicat. Het is nog te vroeg om de balans op te maken, maar over het algemeen zijn de bibliotheken tevreden met de nieuwe applicatie. De publieksinterface en de rapportages zijn over het algemeen minder, maar daar moet Bicat Wise straks verbetering in brengen. Verder werkt het meeste prettiger, beter en handiger (hoewel de beheerders dat niet helemaal met me eens zijn....).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten