donderdag 13 december 2012

Hoe breng je innovatie tot wasdom? #b2d2012


Marc Maes van Deloitte trapt af en signaleert aantal zaken die van invloed zijn op producten en diensten: globalisering heeft gevolgen, maar ook de levenscyclus van producten wordt steeds korter. Van belang voor overleven om te weten waar de markt "morgen" behoefte aan heeft. Veranderingen gaan zo snel dat nieuwe productenner dus tijdig moeten zijn. Bij Deloitte is het nu de kunst om de medewerkers te helpen om ideeen tot realisatie te laten komen.
Randvoorwaarden: top moet zich verantwoordelijk voelen voor innovatie en hierin leiderschap tonen, kosten gaan voor de baat uit, zorg voor een duidelijk proces met beslismomenten, mensen zijn voor 80% de basis voor het succes. Actief betrekken van mensen is noodzakelijk, is cultuur waar voortdurend op moet worden ingezet.
Innovatie kan door nieuwe producten te introduceren, maar ook door nieuwe markten aan te boren.
Innovatie uitgedrukt in 1111 punten: Idee hebben is 1, geld ophalen om idee uit te werken is 10, realiseren is 100 en vervolgens succesvol in de markt zetten is 1000. Met name dit laatste wordt in de praktijk vaak vergeten.
Overigens ook van belang om jezelf grote doelen te stellen. Daarna pas gaan afvragen hoe je dat het beste kunt gaan doen.
Norma Verheijen kijkt nog even terug op rapport commissie Calff, die het (gezamenlijke) innovatieve vermogen van de branche niet best vond. Is sindsdien behoorlijk verbeterd meent Norma en zijn ook de nodige resultaten al geboekt. SIOB heeft een heuse innovatie-agenda. Deze heeft vooral betrekking op het innovatieproces. Pijlers zijn de digitale bibliotheek, de geintegreerde bibliotheek en contextualisering.
Belangrijke ontwikkeling hierbinnen is biebtobieb. Marjolein Oomes licht toe.
Bibliotheken hebben belangrijke overeenkomsten in organisatiesoort (kennisorganisatie) en problemen. In oplossingensfeer toch nog te vaak sprake van op meerdere plaatsen zelfde wiel uitvinden. Landelijk platform biebtobieb moet zorgen voor samenwerking tussen bibliotheken men efficiency en versterken innovatiekracht. Dit laatste zowel voor individuele bibliotheken, maar ook voor de sector als geheel.
Om het goed te laten slagen is randvoorwaarde dat er gemodereerd wordt op het platform. Het platform is niet af, maar staat in de steigers. Begin 2013 wordt toegang gegeven aan deelnemers. De tijdlijn wordt getoond, ook kunnen deelnemers profielen aanmaken waarbij vooral wordt ingezet op het delen van de expertisegebieden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten